בוגר (‏B.Sc.‎)‏ במדעי החיים

א. לפחות 108 נ"ז ובהן לפחות 24 נ"ז מתקדמות

את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות:

ב. לימודי תשתית: חובה – לפחות 21 נ"ז

רמה

נ"ז

(‏i‎)‏ כימיה – לפחות 9 נ"ז:

כימיה כללית (‏20437‎)‏ או

ר

6

כימיה כללית א (‏20470‎)‏

ר

4

+

כימיה כללית ב לביולוגים (‏20490‎)‏ (‏*‎)‏או

ר

2

כימיה כללית ב (‏20480‎)‏

ר

4

כימיה אורגנית לביולוגים (‏20282‎)‏ או

ר

3

כימיה אורגנית (‏20456‎)‏

ר

6

(‏ii‎)‏ יישומי מחשב ויסודות התכנות למדעים (‏20127‎)‏ 1

פ

(‏iii‎)‏ מתמטיקה וסטטיסטיקה – לפחות 6 נ"ז:

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏

ר

3

הסקה סטטיסטית (‏30204‎)‏

ר

4

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏20406‎)‏ 2

ר

6

(‏iv‎)‏ פיסיקה 6 נ"ז:

יסודות הפיסיקה א (‏20113‎)‏ או

פ

3

יסודות הפיסיקה לביולוגים א (‏20123‎)‏

פ

3

+

יסודות הפיסיקה ב (‏20114‎)‏ או

ר

3

יסודות הפיסיקה לביולוגים ב (‏20124‎)‏

ר

3

או

יסודות הפיסיקה (‏20125‎)‏

פ3+ר3

6

ג. לימודי מדעי החיים: חובה – 22 נ"ז3

ביולוגיה כללית א (‏20118‎)‏

פ

6

ביולוגיה כללית ב (‏20119‎)‏

ר

6

ביוכימיה א (‏20204‎)‏ 3

ר

4

התא: מבנה ופעילות (‏מתכונת שנתית‎)‏ (‏20214‎)‏ או

ר

6

התא: מבנה ופעילות (‏מתכונת סמסטריאלית‎)‏ (‏20452‎)‏

ר

6

ד. לימודי מדעי החיים: בחירה – לפחות 50 נ"ז3 ובהן לפחות 24 נ"ז מתקדמות:

(‏i‎)‏ לפחות 44 נ"ז עיוניות במדעי החיים ובהן לפחות 2 קורסים סמינריוניים 4,3

אקולוגיה (‏20412‎)‏

ר

4

ביוכימיה ב (‏20247‎)‏

ר

3

גנטיקה א (‏20495‎)‏ 5

ר

4

גנטיקה ב (‏20924‎)‏ 5

ר2+מ2

4

החולייתנים (‏20104‎)‏ 6

ר

6

החרקים (‏20220‎)‏

ר

3

נושאים בהתנהגות בעלי חיים (‏20415‎)‏

ר

3

עולם החיידקים (‏20237‎)‏

ר

6

עולם הנגיפים (‏20292‎)‏

ר

3

עולם הצמחים (‏20494‎)‏

ר

6

עקרונות הביוטכנולוגיה (‏20455‎)‏

ר

3

ביולוגיה של חולייתנים יבשתיים במבט ישראלי (‏20252‎)‏

ר

3

צומח ארץ-ישראל (‏20262‎)‏

ר

3

אבולוציה (‏20397‎)‏

מ

4

אימונולוגיה (‏20322‎)‏

מ

6

האקולוגיה וההתנהגות של הזנבן הערבי (‏20930‎)‏ 7

מ

3

ביולוגיה התפתחותית (‏20929‎)‏

מ

4

ביואינפורמטיקה: אנליזה של רצפים וגנומים (‏20579‎)‏

מ

4

עד מאה ועשרים (‏20319‎)‏

מ

3

פיזיולוגיה של מערכות באדם (‏20556‎)‏

מ

6

פרקים בפיזיולוגיה של הצמח (‏20536‎)‏

מ

6

פרויקט מחקר במדעי החיים (‏20576‎)‏ 8

מ

6

קריאה ביקורתית של מאמרים ותכנון מחקר (‏20941‎)‏ 9

מ

2

רביית היונקים (‏20313‎)‏

מ

4

תאי עצב: מבוא לנוירוביולוגיה (‏20308‎)‏

מ

6

קורסים בין-אוניברסיטאיים 9

קורס של המכון הבין-אוניברסיטאי באילת (‏20992, 20991‎)‏

מ

3

ביולוגיה של עטלפי מדבר (‏20993‎)‏

מ

3

קורסים סמינריוניים 10

בקרת התפתחות בצמחים (‏20346‎)‏ #

מס

3

היבטים ביולוגיים של תאים יצרניים (‏20597‎)‏

מס

3

הנדסה גנטית בצמחים: היבטים מחקריים ויישומיים בחקלאות (‏20542‎)‏

מס

3