בוגר (‏B.Sc.‎)‏ במדעי החיים

א. לפחות 108 נ"ז ובהן לפחות 24 נ"ז מתקדמות

את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות:

ב. לימודי תשתית: חובה – לפחות 21 נ"ז

רמה

נ"ז

(‏i‎)‏ יישומי מחשב מתקדמים (‏20127‎)‏ 1

פ

(‏ii‎)‏ מתמטיקה וסטטיסטיקה – לפחות 6 נ"ז:

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏

ר

3

הסקה סטטיסטית (‏30204‎)‏

ר

4

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏20406‎)‏ 2

ר

6

(‏iii‎)‏ פיסיקה 6 נ"ז:

יסודות הפיסיקה א (‏20113‎)‏ או

פ

3

יסודות הפיסיקה לביולוגים א (‏20123‎)‏

פ

3

+

יסודות הפיסיקה ב (‏20114‎)‏ או

ר

3

יסודות הפיסיקה לביולוגים ב (‏20124‎)‏

ר

3

או

יסודות הפיסיקה (‏20125‎)‏

פ3+ר3

6

(‏iv‎)‏ כימיה – לפחות 9 נ"ז:

כימיה כללית (‏20437‎)‏

ר

6

או

כימיה כללית א (‏20470‎)‏

ר

4

+

כימיה כללית ב לביולוגים (‏20490‎)‏ או

ר

2

כימיה כללית ב (‏20480‎)‏

ר

4

כימיה אורגנית לביולוגים (‏20282‎)‏ או

ר

3

כימיה אורגנית (‏20456‎)‏

ר

6

ג. לימודי מדעי החיים: חובה – 22 נ"ז3

ביולוגיה כללית א (‏20118‎)‏

פ

6

ביולוגיה כללית ב (‏20119‎)‏

ר

6

ביוכימיה א (‏20204‎)‏ 3

ר

4

התא: מבנה ופעילות (‏מתכונת שנתית‎)‏ (‏20214‎)‏ או

ר

6

התא: מבנה ופעילות (‏מתכונת סמסטריאלית‎)‏ (‏20452‎)‏

ר

6

ד. לימודי מדעי החיים: בחירה – לפחות 50 נ"ז3 ובהן לפחות 24 נ"ז מתקדמות:

(‏i‎)‏ לפחות 38 נ"ז עיוניות במדעי החיים4,3

אקולוגיה (‏20412‎)‏

ר

4

ביוכימיה ב (‏20247‎)‏

ר

3

ביולוגיה התפתחותית: תופעות, עקרונות ושאלות פתוחות (‏20410‎)‏

ר

4

גנטיקה א (‏20495‎)‏ 5

ר

4

גנטיקה ב (‏20924‎)‏ 5

ר2+מ2

4

החולייתנים (‏20104‎)‏

ר

6

החרקים (‏20220‎)‏

ר

3

נושאים בהתנהגות בעלי חיים (‏20415‎)‏

ר

3

עולם החיידקים (‏20237‎)‏

ר

6

עולם הנגיפים (‏20292‎)‏

ר

3

עקרונות הביוטכנולוגיה (‏20455‎)‏

ר

3

ביולוגיה של חולייתנים יבשתיים במבט ישראלי (‏20252‎)‏

ר

3

צומח ארץ-ישראל (‏20262‎)‏

ר

3

צומח וצמחים (‏20112‎)‏

ר

6

קריאה ביקורתית של מאמרים ותכנון מחקר (‏20941‎)‏ 6

מ

2

אבולוציה (‏20397‎)‏

מ

4

אימונולוגיה (‏20322‎)‏

מ

6

האקולוגיה וההתנהגות של הזנבן הערבי (‏20930‎)‏ 7

מ

3

ביואינפורמטיקה: אנליזה של רצפים וגנומים (‏20579‎)‏

מ

4

עד מאה ועשרים (‏20319‎)‏

מ

3

פיזיולוגיה של מערכות באדם (‏20556‎)‏

מ

6

פרקים בפיזיולוגיה של הצמח (‏20536‎)‏

מ

6

פרויקט מחקר במדעי החיים (‏20576‎)‏

מ

4

רביית היונקים (‏20313‎)‏

מ

4

תאי עצב: מבוא לנוירוביולוגיה (‏20308‎)‏

מ

6

קורסים בין-אוניברסיטאיים 8

קורס של המכון הבין-אוניברסיטאי באילת (‏20992, 20991‎)‏8

מ

3

ביולוגיה של עטלפי מדבר (‏20993‎)‏ 8

מ

3

(‏ii‎)‏ שלושה קורסי מעבדה – לפחות 6 נ"ז

מעבדה באימונולוגיה (‏20459‎)‏

ר

2

מעבדה בביוטכנולוגיה (‏20457‎)‏

ר

2

מעבדה בביוכימיה של חלבונים (‏20405‎)‏

ר

2

מעבדה בביולוגיה מולקולרית (‏20460‎)‏ 9

ר

2

מעבדת שדה: ביולוגיה של הזנבן הערבי (‏20496‎)‏ 9

ר

2

מעבדה בביולוגיה של התא (‏20236‎)‏

ר

2

מעבדה בכימיה כללית (‏20234‎)‏ או

ר

2

מעבדה בכימיה אורגנית (‏20439‎)‏

ר

2

(‏iii‎)‏ לפחות שני קורסים סמינריוניים – לפחות 6 נ"ז10

בקרת התפתחות בצמחים (‏20346‎)‏ 11

מס

3

היבטים ביולוגיים של תאים יצרניים (‏20597‎)‏

מס

3

הנדסה גנטית בצמחים: היבטים מחקריים ויישומיים בחקלאות (‏20542‎)‏

מס

3

הסתגלות והתאמה לעקות סביבה בצמחים (‏20543‎)‏

מס

3

התמיינות של תאי דם (‏20513‎)‏

מס

3

נושאים נבחרים בביוטכנולוגיה (‏20515‎)‏ 12

מס

3

מגוון ביולוגי ושמירת טבע (‏20907‎)‏

מס

3

נושאים נבחרים באימונולוגיה (‏20544‎)‏

מס

3

נושאים נבחרים בנוירוביולוגיה (‏20919‎)‏

מס

3

נושאים נבחרים בביולוגיה של התא (‏20920‎)‏

מס

3

סימביוזה: חיים ביחד של יצורים (‏20530‎)‏

מס

3

פרויקט אינטגרטיבי בלימודי שדה (‏20908‎)‏

מס

3

קולטנים והמרת אותות (‏20514‎)‏

מס

3

קורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי החיים (‏20590‎)‏

מס

3

רעלים והרעלות (‏נושאים נבחרים בטוקסיקולוגיה‎)‏ (‏20519‎)‏

מס

3

שעונים ביולוגיים (‏20316‎)‏

מס

3

תאי גזע: ממחקר בסיסי ליישומים רפואיים (‏20909‎)‏

מס

3

תקשורת כימית בין בעלי חיים (‏20328‎)‏

מס

3

ה. בחירה חופשית: 15 נ"ז

להשלמת מכסת הנקודות ל-108 (‏ראו דרישה א‎)‏ חובה ללמוד קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעי החברה, או את הקורס תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (‏20472‎)‏ מתחום המדעים. במקום קורס מרחיב-דעת מותר ללמוד את הקורס מיזמי גנום האדם: גנטיקה וגנאתיקה ‏(‏22006‎)‏, שהוא קורס לתואר שני במחשבה הביולוגית. את יתר הנקודות ניתן להשלים בנקודות העודפות מסעיפים ב ו-ד או בכל קורס אחר ממגוון הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה.

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שעמדו בבחינת פטור. החל מסמסטר ג2018 הקורס יילמד במתכונת חדשה וייקרא יישומי המחשב ויסודות התכנות למדעים.

2

או חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏‏20474‎‎)‏‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏, או חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)‏, או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏‏20106‎‎)‏‏,שאינו מוצע עוד.

3

מי שלמדו את הקורס ביוכימיה א (‏20204‎)‏ לפני סמסטר א2017, כאשר הקנה 3 נ"ז בלבד, יצברו נ"ז אחת פחות בסעיף ג, וישלימו נ"ז אחת נוספת בסעיף ד(‏i‎)‏.

4

מי שלמדו את הקורס סימטריה (‏20335, 20332‎)‏, שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם בקורסי הבחירה.

5

או הקורס גנטיקה (‏20275‎)‏, שאינו מוצע עוד.

6

לפני סמסטר ב2018 היקנה הקורס 2 נ"ז ברמה רגילה.

7

או הקורס מעבדת שדה בביולוגיה: התנהגות חברתית של הזנבן הערבי (‏20559, 2ר+2מ‎)‏, שאינו מוצע עוד. שתי הנקודות המתקדמות של הקורס שנגנז ייכללו בסעיף ד(‏i‎)‏.

8

במסגרת התכנית ניתן ללמוד לכל היותר שני קורסים בין- אוניברסיטאיים.

9

לסטודנטים שלמדו את הקורס לפני סמסטר ב2015 הקנה הקורס 3 נ"ז (‏2ר+1מ‎)‏. החל מסמסטר א2018 הקורס מוצע במתכונת חדשה וחל שינוי בתנאי הקבלה שלו. לתנאי הקבלה החדשים ראו הערה בתיאור הקורס.

10

כולל הקורסים הציטוסקלטון של תאים איקריוטיים: מבנה ותפקוד (‏20342‎)‏, טרנספורט תוך תאי של חלבונים (‏20343‎)‏, חמצן: אספקטים כימיים וביולוגיים (‏20349‎)‏, שאינם מוצעים עוד.

11

הקורס נקרא בעבר זרעים: תרדמה ונביטה.

12

הקורס נקרא בגרסתו הקודמת חיידקים בתעשייה.