חטיבה בלימודי שדה

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

לפחות 27 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר

חובה – לפחות 18 נ"ז

רמה

נ"ז

ביולוגיה כללית א: התא, גנטיקה, אבולוציה ומגוון (‏20118‎)‏

פ

6

ביולוגיה כללית ב: מבנה ותפקוד של צמחים ובעלי חיים, אקולוגיה (‏20119‎)‏

ר

6

מבוא למדע כדור-הארץ (‏06101‎)‏ או

ר

6

צפונות כדור-הארץ (‏20117‎)‏

פ

6

בחירה – לפחות 9 נ"ז

יש ללמוד לפחות 3 קורסים

נושאים בהתנהגות בעלי חיים (‏20415‎)‏

ר

3

ביולוגיה של חולייתנים יבשתיים במבט ישראלי (‏20252‎)‏

ר

3

צומח ארץ-ישראל (‏20262‎)‏

ר

3

החרקים (‏20220‎)‏

ר

3

החולייתנים (‏20104‎)‏ 1

ר

6

מעבדת שדה: ביולוגיה של הזנבן הערבי (‏20496‎)‏ 2

ר

2

 


1

החל מסמסטר א2022 יקנה קורס זה 4 נ"ז בלבד.

2

על מנת לעמוד בדרישות המינימום של התכנית (‏9 נ"ז בקורסי הבחירה‎)‏, על הסטודנטים שבוחרים ללמוד את הקורס מעבדת שדה: ביולוגיה של הזנבן הערבי לבחור גם את הקורס חולייתנים (‏20104‎)‏, או ללמוד 4 קורסי בחירה בסך הכל.