חוג במדעי החיים לתואר דו-חוגי

■ לפחות 68 נ"ז ובהן לפחות 12 נ"ז מתקדמות במדעי החיים

לימודי תשתית: חובה – לפחות 21 נ"ז

רמה

נ"ז

יישומי מחשב ויסודות התכנות למדעים (‏20127‎)‏ (‏1‎)‏

פ

לפחות 6 נ"ז מבין הקורסים:

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏

ר

3

הסקה סטטיסטית (‏30204‎)‏

ר

4

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏20406‎)‏(‏2‎)‏

ר

6

יסודות הפיסיקה א (‏20113‎)‏ או

פ

3

יסודות הפיסיקה לביולוגים א (‏20123‎)‏

פ

3

+

יסודות הפיסיקה ב (‏20114‎)‏ או

ר

3

יסודות הפיסיקה לביולוגים ב (‏20124‎)‏ או

ר

3

יסודות הפיסיקה (‏20125‎)‏

פ3+ר3

6

כימיה כללית (‏20437‎)‏ או

ר

6

כימיה כללית א (‏20470‎)‏

ר

4

+

כימיה כללית ב לביולוגים (‏20490‎)‏(‏*‎)‏ או

ר

2

כימיה כללית ב (‏20480‎)‏

ר

4

כימיה אורגנית לביולוגים (‏20282‎)‏ או

ר

3

כימיה אורגנית (‏20456‎)‏

ר

6


(‏1‎)‏

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את הקורס יישומי מחשב מתקדמים (‏20127‎)‏ או שעמדו בבחינת פטור.

(‏2‎)‏

או צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏‏20474‎‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏, או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)‏.

הערות ללימודי התשתית

בשילוב החוג במדעי החיים עם החוג בפסיכולוגיה, אין ללמוד את הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏‏20406‎‎)‏‏ או את אחת מחלופותיו המפורטות בהערת הרגל (‏2‎)‏ בלימודי התשתית של החוג במדעי החיים. בנוסף, במקום הקורס מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏‏30203‎‎)‏‏, אפשר ללמוד את הקורס מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏‏30111‎‎)‏‏ ובמקום הקורס הסקה סטטיסטית (‏‏30204‎‎)‏, חובה ללמוד את צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏‏30112‎‎)‏‏ והתנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות (‏‏10686‎‎)‏.

בשילוב החוג במדעי החיים עם החוג בניהול, אין ללמוד את הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏‏20406‎‎)‏‏ או את אחת מחלופותיו המפורטות בהערת הרגל (‏2‎)‏ בלימודי התשתית של החוג במדעי החיים. בנוסף, במקום הקורס מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏‏‏30203‎‎‎)‏‏‏, אפשר ללמוד את הקורס מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏‏‏30111‎‎‎)‏‏‏ ובמקום הקורס הסקה סטטיסטית (‏‏‏30204‎‎‎)‏‏‏, אפשר ללמוד את הקורס מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏‏‏30112‎‎‎)‏‏‏.


לימודי מדעי החיים: לפחות 47 נ"ז

חובה – 22 נ"ז

רמה

נ"ז

ביולוגיה כללית א: התא, גנטיקה, אבולוציה ומגוון (‏20118‎)‏

פ

6

ביולוגיה כללית ב: מבנה ותפקוד של צמחים ובעלי חיים, אקולוגיה (‏20119‎)‏

ר

6

ביוכימיה א (‏20204‎)‏ 1

ר

4

התא: מבנה ופעילות (‏מתכונת שנתית‎)‏ (‏20214‎)‏ או

ר

6

התא: מבנה ופעילות (‏מתכונת סמסטריאלית‎)‏ (‏20452‎)‏

ר

6

בחירה – לפחות 25 נ"ז מרשימות (‏i‎)‏, (‏ii‎)‏, (‏iii‎)‏, להלן, ובתוכן לפחות 12 נ"ז מתקדמות ולפחות קורס סמינריוני אחד1

(‏i‎)‏ 12-6 נ"ז

אקולוגיה (‏20412‎)‏

ר

4

גנטיקה א (‏20495‎)‏ 2

ר

4

גנטיקה ב (‏20924‎)‏ 2

ר2+מ2

4

החולייתנים (‏20104‎)‏ 3

ר

6

נושאים בהתנהגות בעלי חיים (‏20415‎)‏

ר

3

עולם החיידקים (‏20237‎)‏

ר

6

עולם הצמחים (‏20494‎)‏

ר

6

(‏ii‎)‏ קורס מעבדה אחד – לפחות 2 נ"ז:

מעבדה בביוטכנולוגיה: תהליכים מיקרוביאליים (‏20457‎)‏#

ר

2

מעבדה בביוכימיה של חלבונים (‏20405‎)‏

ר

2

מעבדה בביולוגיה מולקולרית (‏20460‎)‏

ר

2

מעבדה בביולוגיה של התא (‏20236‎)‏

ר

2

מעבדה באימונולוגיה (‏20459‎)‏

ר

2

מעבדת שדה: ביולוגיה של הזנבן הערבי (‏20496‎)‏ 4

ר

2

(‏iii‎)‏ 15-9 נ"ז

ביוכימיה ב (‏20247‎)‏

ר

3

החרקים (‏20220‎)‏

ר

3

סימביוזה: חיים ביחד של יצורים (‏סיור‎)‏ (‏20531‎)‏

ר

1

עולם הנגיפים (‏20292‎)‏

ר

3

עקרונות הביוטכנולוגיה (‏20455‎)‏

ר

3

ביולוגיה של חולייתנים במבט ישראלי (‏20252‎)‏

ר

3

צומח ארץ-ישראל (‏20262‎)‏

ר

3

אבולוציה (‏20397‎)‏

מ

4

האקולוגיה וההתנהגות של הזנבן הערבי (‏20930‎)‏ 4

מ

3

אימונולוגיה (‏20322‎)‏

מ

6

ביולוגיה התפתחותית (‏20929‎)‏

מ

4

ביואינפורמטיקה: אנליזה של רצפים וגנומים (‏20579‎)‏

מ

4

עד מאה ועשרים (‏20319‎)‏

מ

3

פיזיולוגיה של מערכות באדם (‏20556‎)‏

מ

6

פרקים בפיזיולוגיה של הצמח (‏20536‎)‏

מ

6

פרויקט מחקר במדעי החיים (‏20576‎)‏ 5

מ

6

רביית היונקים (‏20313‎)‏

מ

4

תאי עצב: מבוא לנוירוביולוגיה (‏20308‎)‏

מ

6

קורס סמינריוני אחד במדעי החיים6

בקרת התפתחות בצמחים (‏20346‎)‏ #

מס

3

היבטים ביולוגיים של תאים יצרניים (‏20597‎)‏

מס

3

הנדסה גנטית בצמחים: היבטים מחקריים ויישומיים בחקלאות (‏20542‎)‏

מס

3