בוגר (‏B.Sc.‎)‏ במדעי החיים

כולל צבר קורסים בקדם-רפואה (‏pre-med‎)‏

התכנית מאפשרת לבוגריה להגיש מועמדות לתכניות הארבע-שנתיות ללימודי רפואה בחלק מבתי הספר לרפואה בארץ. שימו לב! לימודי הצבר אינם רשומים בתעודת הבוגר. אישור על לימודי הצבר ניתן אך ורק במכתב נלווה לאישור הזכאות לתואר.

א. לפחות 108 נ"ז ובהן לפחות 26 נ"ז מתקדמות1

את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות:

ב. לימודי תשתית: חובה – לפחות 24 נ"ז (‏מתוכן 2 נ"ז מתקדמות‎)‏1

רמה

נ"ז

(‏i‎)‏ כימיה – לפחות 9 נ"ז:

כימיה כללית (‏20437‎)‏ או

ר

6

כימיה כללית א (‏20470‎)‏

ר

4

+

כימיה כללית ב לביולוגים (‏20490‎)‏ (‏*‎)‏ או

ר

2

כימיה כללית ב (‏20480‎)‏

ר

4

כימיה אורגנית לביולוגים (‏20282‎)‏ או

ר

3

כימיה אורגנית (‏20456‎)‏

ר

6

(‏ii‎)‏ יישומי מחשב ויסודות המחשוב למדעים (‏20127‎)‏2

פ

(‏iii‎)‏ סטטיסטיקה – 7 נ"ז:

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏ +

ר

3

הסקה סטטיסטית (‏30204‎)‏

ר

4

(‏iv‎)‏ פיסיקה 6 נ"ז:

יסודות הפיסיקה א (‏20113‎)‏ או

פ

3

יסודות הפיסיקה לביולוגים א (‏20123‎)‏

פ

3

+

יסודות הפיסיקה ב (‏20114‎)‏ או

ר

3

יסודות הפיסיקה לביולוגים ב (‏20124‎)‏

ר

3

או

יסודות הפיסיקה (‏20125‎)‏

פ3+ר3

6

(‏v‎)‏ קריאה ביקורתית של מאמרים ותכנון מחקר (‏20941‎)‏ 1

מ

2

ג. לימודי חובה במדעי החברה: לפחות – 10 נ"ז

מבוא לסוציולוגיה (‏10134‎)‏ או

ר

6

מבוא לאנתרופולוגיה (‏10153‎)‏

פ

6

מבוא לפסיכולוגיה (‏10136‎)‏ או

פ

6

פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות (‏10493‎)‏

ר

4

ד. לימודי מדעי החיים: חובה – 51 נ"ז, ובהן 14 מתקדמות

ביולוגיה כללית א (‏20118‎)‏

פ

6

ביולוגיה כללית ב (‏20119‎)‏

ר

6

ביוכימיה א (‏20204‎)‏ 3

ר

4

ביוכימיה ב (‏20247‎)‏

ר

3

התא: מבנה ופעילות (‏מתכונת שנתית‎)‏ (‏20214‎)‏ או

ר

6

התא: מבנה ופעילות (‏מתכונת סמסטריאלית‎)‏ (‏20452‎)‏

ר

6

גנטיקה א (‏20495‎)‏ 4

ר

4

גנטיקה ב (‏20924‎)‏ 4

ר2+מ2

4

עולם החיידקים (‏20237‎)‏

ר

6

פיזיולוגיה של מערכות באדם (‏20556‎)‏

מ

6

פרויקט מחקר במדעי החיים (‏20576‎)‏ 5

מ

6

ה. לימודי מדעי החיים: בחירה – לפחות 23 נ"ז

(‏i‎)‏ לפחות 17 נ"ז עיוניות מהן לפחות 10 נ"ז מתקדמות ובהן לפחות 2 קורסים סמינריוניים 6

אקולוגיה (‏20412‎)‏

ר

4

ביולוגיה התפתחותית (‏20929‎)‏

ר

4

החולייתנים (‏20104‎)‏ 7

ר

6

החרקים (‏20220‎)‏

ר

3

נושאים בהתנהגות בעלי חיים (‏20415‎)‏

ר

3

עולם הנגיפים (‏20292‎)‏

ר

3

עקרונות הביוטכנולוגיה (‏20455‎)‏

ר

3

ביולוגיה של חולייתנים יבשתיים במבט ישראלי (‏20252‎)‏

ר

3

צומח ארץ-ישראל (‏20262‎)‏

ר

3

צומח וצמחים (‏20494‎)‏

ר

6

אבולוציה (‏20397‎)‏

מ

4

האקולוגיה וההתנהגות של הזנבן הערבי (‏20930‎)‏ 8

מ

3

אימונולוגיה (‏20322‎)‏

מ

6

ביואינפורמטיקה: אנליזה של רצפים וגנומים (‏20579‎)‏

מ

4

יחסי גומלין בין צמחים לבעלי חיים (‏ 20598 ‎)‏

מ

3

עד מאה ועשרים (‏20319‎)‏

מ

3

פרקים בפיזיולוגיה של הצמח (‏20536‎)‏

מ

6

רביית היונקים (‏20313‎)‏

מ

4

ביולוגיה של עטלפי מדבר (‏20993‎)‏

מ

3

תאי עצב: מבוא לנוירוביולוגיה (‏20308‎)‏

מ

6

קורסים סמינריוניים 9

בקרת התפתחות בצמחים (‏20346‎)‏ #

מס

3

היבטים ביולוגיים של תאים יצרניים (‏20597‎)‏

מס

3

הנדסה גנטית בצמחים: היבטים מחקריים ויישומיים בחקלאות (‏20542‎)‏

מס

3

הסתגלות והתאמה לעקות סביבה בצמחים (‏20543‎)‏

מס

3

נושאים נבחרים בביוטכנולוגיה (‏20515‎)‏ #

מס

3

חמצן: אספקטים כימיים וביולוגיים (‏20349‎)‏

מס

3

מגוון ביולוגי ושמירת טבע (‏20907‎)‏

מס

3

נושאים נבחרים באימונולוגיה (‏20544‎)‏

מס

3

נושאים נבחרים בביולוגיה של התא (‏20920‎)‏

מס

3

נושאים נבחרים בנוירוביולוגיה (‏20919‎)‏

מס

3

סימביוזה: חיים ביחד של יצורים (‏20530‎)‏

מס

3

פרויקט אינטגרטיבי בלימודי שדה (‏20908‎)‏

מס