בוגר במדעי החברה והרוח עם לימודי חטיבה

א. לפחות 108 נ"ז ובהן:

(‏i‎)‏ לפחות 84 נ"ז במדעי החברה והרוח, ובכללן –

לפחות 60 נ"ז במדעי החברה

לפחות 18 נ"ז במדעי הרוח1

(‏ii‎)‏ לפחות 24 נ"ז בלימודי החטיבה

(‏iii‎)‏ לפחות 24 נ"ז מתקדמות,2 ובכללן –

לפחות 12 נ"ז מתקדמות במדעי החברה4,3 ולפחות 6 נ"ז נוספות במדעי החברה או במדעי הרוח3

(‏iv‎)‏ לא יותר מ-36 נ"ז ברמת פתיחה

ב. לימודי חטיבה: לפחות 24 נ"ז

יש לבחור אחת מן החטיבות הבאות:

ביולוגיה מולקולרית

גיאולוגיה

כימיה

לימודי שדה

מדעי הטבע

מדעי כדור הארץ

משפט עסקי

משפט ציבורי

מתמטיקה

נוסף על החטיבות הרשומות למעלה אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון במדעי החברה והרוח עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה. אישור הבקשה אינו מובטח.

בחלק מהחטיבות חובה ללמוד לפחות 6 נ"ז מתקדמות. באחרות יש להשלים ל-24 נ"ז מתקדמות במדעי החברה או במדעי הרוח או במסגרת החטיבה.

ג. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות. אחת במדעי החברה4 ואחת במדעי החברה או במדעי הרוח.5

ד. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

 

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר.  החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.בגליון הציונים לתואר.


1

בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא מדעי הרוח.

2

בבניית תכנית לימודים לתואר יש להקפיד לשבץ בה את כל הקורסים שהם תנאי קבלה לקורסים המתקדמים הכלולים בה.

3

נקודות אלה נכללות במכסת 84 הנקודות הנדרשות בסעיף א(‏i‎)‏.

4

בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא מדעי החברה.

5

מי שלמדו את הקורס פרקים בתולדות יהודי ארצות-הברית 1950-1820 (‏10589‎)‏ וכן את הקורס נושאים נבחרים בהבנת הקהילה היהודית בארצות-הברית (‏10347‎)‏, שאינם מוצעים עוד, יוכלו לכתוב עבודה סמינריונית רק באחד משני הקורסים.