בוגר (‏B.Sc.‎)‏ במדעי המחשב ובמדעי החיים (‏לפחות 128 נ"ז‎)‏

א. לימודי תשתית: חובה – לפחות 44 נ"ז 1

רמה

נ"ז

יישומי מחשב ויסודות התכנות למדעים (‏20127‎)‏ 2

פ

חשבון אינפיניטסימלי 1 20474‎)‏ 3

ר

6

חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ 3

ר

6

אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏

ר

6

מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ותורת הגרפים (‏20476‎)‏

ר

4

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏ או

ר

3

הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (‏20425‎)‏

ר

4

הסקה סטטיסטית (‏30204‎)‏

ר

4

יסודות הפיסיקה א (‏20113‎)‏ או

פ

3

יסודות הפיסיקה לביולוגים א (‏20123‎)‏

פ

3

+

יסודות הפיסיקה ב (‏20114‎)‏ או

ר

3

יסודות הפיסיקה לביולוגים ב (‏20124‎)‏

ר

3

או

יסודות הפיסיקה (‏20125‎)‏

פ3+ר3

6

כימיה כללית (‏20437‎)‏ או

ר

6

כימיה כללית א (‏20470‎)‏

ר

4

+

כימיה כללית ב לביולוגים (‏20490‎)‏ (‏*‎)‏ או

ר

2

כימיה כללית ב (‏20480‎)‏

ר

4

כימיה אורגנית לביולוגים (‏20282‎)‏ או

ר

3

כימיה אורגנית (‏20456‎)‏

ר

6

ב. לימודי מדעי המחשב: חובה ובחירה – 40 נ"ז

חובה – 28 נ"ז

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏ 4

ר

6

מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏20407‎)‏

ר

6

אלגוריתמים (‏20417‎)‏

ר

4

אוטומטים ושפות פורמליות (‏20440‎)‏

ר

4

מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות (‏20585‎)‏

מ

4

חישוביות ביולוגית (‏20581‎)‏

מ

4

בחירה – 12 נ"ז5

בבחירה יש לכלול לפחות 3 נ"ז מתקדמות.

מערכות בסיסי-נתונים (‏20277‎)‏

ר

4

מערכות ספרתיות (‏20272‎)‏

ר

3

ארגון המחשב (‏20471‎)‏

ר

3

אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב (‏20290‎)‏ 6

ר

4

עקרונות פיתוח מערכות מידע (‏20436‎)‏

ר

4

אנליזה נומרית 1 (‏20462‎)‏

ר

4

תורת הקודים (‏20296‎)‏

ר

4

מעבדה בתכנות מערכות (‏20465‎)‏

ר

3

מימוש מערכות בסיסי-נתונים (‏20574‎)‏

מ

4

תכנות מתקדם בשפת Java (‏20554‎)‏

מ

4

שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית (‏20596‎)‏

מ

4

מבוא לבינה מלאכותית (‏20551‎)‏

מ

4

מערכות הפעלה (‏20594‎)‏

מ

4

תכנות מערכות דפנסיבי (‏20937‎)‏

מ

4

מבוא לרשתות תקשורת מחשבים (‏20582‎)‏ 7

מ

6

גרפיקה ממוחשבת (‏20562‎)‏

מ

4

מבוא לקריפטוגרפיה (‏20580‎)‏

מ

4

קומפילציה (‏20364‎)‏

מ

4

תכנות מונחה עצמים (‏20906‎)‏

מ

4

כריית מידע (‏20595‎)‏

מ

4

שפת תכנות (‏20905‎)‏

מ

4

סימולציה: בניית מודלים וניתוחם (‏22911‎)‏

תש

4

עיבוד תמונה (‏22913‎)‏

תש

4

סדנה במדעי המחשב8

מס

3

ג. לימודי מדעי החיים: חובה ובחירה – 41 נ"ז

חובה – 34 נ"ז

ביולוגיה כללית א (‏20118‎)‏

פ

6

ביולוגיה כללית ב (‏20119‎)‏

ר

6

ביוכימיה א (‏20204‎)‏ 9

ר

4

התא: מבנה ופעילות (‏מתכונת שנתית‎)‏ (‏20214‎)‏ או

ר

6

התא: מבנה ופעילות (‏מתכונת סמסטריאלית‎)‏ (‏20452‎)‏

ר

6

גנטיקה א (‏20495‎)‏ 10

ר

4

גנטיקה ב (‏20924‎)‏ 10

ר2+מ2

4

ביואינפורמטיקה: אנליזה של רצפים וגנומים (‏20579‎)‏

מ

4

בחירה – 7 נ"ז11

בבחירה יש לכלול לפחות 4 נ"ז מתקדמות.

ביוכימיה ב (‏20247‎)‏

ר

3

החולייתנים (‏20104‎)‏ 7

ר

6

עולם החיידקים (‏20237‎)‏

ר

6

עקרונות הביוטכנולוגיה (‏20455‎)‏

ר

3

עולם הצמחים (‏20494‎)‏

ר

6

אבולוציה (‏20397‎)‏

מ

4

אימונולוגיה (‏20322‎)‏

מ

6

פיזיולוגיה של הצמח (‏20536‎)‏

מ

6

פיזיולוגיה של מערכות באדם (‏20556‎)‏

מ

6

תאי עצב מבוא לנוירוביולוגיה (‏20308‎)‏ 12

מ

6

פרויקט מחקר במדעי החיים (‏20576‎)‏ 13

מ

6

ד. דרישות סמינריוניות: 3 נ"ז14

סמינר בביו-אינפורמטיקה (‏20552‎)‏ או

מס

3

סמינר בנושא מיוחד במדעי המחשב (‏20375‎)‏ או

מס

3