אודות


המעבדה לפסיכולוגיה וחינוך משרתת הן את קהל הסטודנטים והן את קהל החוקרים במחלקה לפסיכולוגיה וחינוך. מצד אחד, המעבדה הינה התשתית לביצוע מחקר אמפירי ענף בחינוך ובפסיכולוגיה, עבור קהל החוקרים במחלקה, ומצד שני, מאפשרת לסטודנטים במחלקה במהלך לימודי תואר ראשון ושני - להתנסות בהשתתפות במחקרים ובקיום מחקר אישי, במסגרת עבודת סמינר אמפירית.
סטודנטים ללימודי פסיכולוגיה וחינוך, לא תמיד תופסים את התחום כדיסציפלינה מדעית, הנשענת על נתונים אמפיריים שנאספים במחקרים שיטתיים. על מנת להעביר את המסר החשוב הזה ללומדים, עובר הסטודנט מספר התנסויות. ראשית, נדרש הסטודנט להירשם לקורסים מתודולוגיים שונים, ביניהם סטטיסטיקה ושיטות מחקר. בקורסים אלו, הוא לומד מהו מחקר, כיצד אוספים ומעבדים נתונים וכיצד מסיקים מסקנות מן הנתונים שנאספו.
שנית, מבצע הסטודנט מחקר, הלכה למעשה, ומתנסה בתפקיד של חוקר (בקורס "התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות"). כמו כן, מתבקש הסטודנט להשתתף כנחקר במחקרים בפסיכולוגיה במשך שלוש שעות מחקר לפחות, שבמסגרתם מגיעים סטודנטים למעבדה ומשתתפים בסדרת מחקרים בפסיכולוגיה וחינוך. לבסוף, מעלה הסטודנט שאלת מחקר ובוחן אותה במסגרת עבודתו הסמינריונית, כאשר איסוף הנתונים מתאפשר הן במסגרת המעבדה לפסיכולוגיה וחינוך והן מחוצה לה. כל אלו חשובים, על מנת לפתח את החשיבה, ההבנה וההתנסות המחקרית, שמהווים חלק חשוב ובלתי נפרד מתחום הפסיכולוגיה והחינוך.