רשימת החוקרים

 

חברי סגל החינוך עוסקים בפיתוח קורסים אקדמיים ובעריכת מחקרים מדעיים. 

הם עורכים מחקרים בתחום ההשכלה הגבוהה, ליקויי למידה, שילוב טכנולוגיות בחינוך, טכנולוגיות למידה, מערכות למידה, למידה והוראה, מנהיגות חינוכית וניהול החינוך. 

פרופ' אביקם גזית
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה

avikam.gazit@openu.ac.il  | 

תחום: Social Sciences
        תת-תחום: Psychology , Education

מילות מפתח: פתרון בעיות, תולדות המתמטיקה, הכשרת מורים למתמטיקה, לקויי למידה במתמטיקה, הומור בהוראת מתמטיקה, יצירתיות בהוראה

פרופ' אינה בלאו
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה

inabl@openu.ac.il  |  09-7781325

תחום: Social Sciences
        תת-תחום: Education

מילות מפתח: טכנולוגיות למידה, פסיכולוגיה של האינטרנט/פסיכולוגיה של המרחב הדיגיטלי, טכנולוגיות תקשוב, היבטים חברתיים של תקשורת מקוונת, מוטיבציה ללמידה, חדשנות טכנולוגית בלמידה והוראה באקדמיה ובמערכת החינוך, למידה ואינטראקציה ניידת, רשתות חברתיות ופרטיות מקוונת, אוריינות דיגיטלית/מיומנויות המאה ה 21, פיתוח ועיצוב של חומרי למידה דיגיטליים, ניהול של מערכות מידע, טכנולוגיות סיוע בלמידה

ד"ר גל בן-יהודה
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה

galby@openu.ac.il  |  09-7781954

תחום: Social Sciences
        תת-תחום: Psychology , Education

מילות מפתח: Reading, Dyslexia, Early literacy, Digital reading, Learning technologies, Visual perception, Executive functions

ד"ר גלית ברנשטוק
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה

galitber@openu.ac.il  |  09-7782229

תחום: Social Sciences
        תת-תחום: Psychology , Education

מילות מפתח: תרבות ארגונית, קונפליקטים ערכיים, אתיקה בעסקים