מחקר


חברי סגל המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, עוסקים בפיתוח קורסים אקדמיים ובעריכת מחקרים מדעיים.

בתחום החינוך, עורכים חברי הסגל מחקרים בתחום ההשכלה הגבוהה, ליקויי למידה, שילוב טכנולוגיות בחינוך, טכנולוגיות למידה, מערכות למידה, למידה והוראה, מנהיגות חינוכית וניהול החינוך.

חברי הסגל משדה הפסיכולוגיה, עוסקים במחקר בתחומי הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה בין תרבותית, פסיכולוגיה התפתחותית, נוירופסיכולוגיה, תפיסה, ביצועי קשב סלקטיבי ומבדקים פסיכולוגיים.

חברי הסגל משתפים פעולה עם חוקרים מישראל ומחו"ל, תוך שימוש במעבדה לפסיכולוגיה המצוידת היטב. במהלך השנים, הצליחו חוקרי המחלקה להשיג תקציבים ממקורות מימון תחרותיים ויוקרתיים שונים, ובכלל זה, קרן פולברייט והקרן הלאומית למדע.