מדע הכלכלה עוסק בהתנהלותם של בני האדם, בתנאים של מגבלות על המקורות העומדים לרשותם ובבואם להשיג את הדברים בהם הם מעוניינים.

הכרת עקרונות הכלכלה, מקנה כלים להגדרה יעילה של מטרות, זיהוי נכון של אילוצים, הובלה לבחירה נכונה של החלטות והבנה טובה יותר של הסביבה התחרותית. כלים אלה, מכשירים את בוגרי לימודי הכלכלה באוניברסיטה הפתוחה למגוון תפקידים הכרוכים בקבלת החלטות, כמו: הערכת רווחיות, תכנון, ניהול עסקי וניהול במגזר הציבורי.

לימודי כלכלה מיישמים את התאוריה הכלכלית בתחומים רבים, כמו: עבודה, מסחר, ייצור, עסקים, שוק ההון ואסטרטגיה. הלימודים כוללים גם את תחום המקרו-כלכלה, העוסק במשק כמכלול, וכן את המדיניות הכלכלית של גופים ציבוריים, כדוגמת הממשלה ובנק ישראל. תכנית הלימודים מאפשרת בחירת קורסים בתחומים נוספים, כולל אלה העוסקים בצדק חברתי-כלכלי ובאתיקה עסקית.

הלימודים מוצעים במתכונת חד-חוגית , חד-חוגית עם לימודי חטיבה במגוון דיסציפלינות (למשל, כלכלה עם חטיבה בחשבונאות, כלכלה עם חטיבה במתמטיקה) ובמתכונת דו-חוגית המשלבת לימודים עם חוג בדיסציפלינה נוספת, כמו: ניהול, מדעי המחשב – מערכות ויישומים, פסיכולוגיה ועוד, כמופיע בדף תכניות לימודים.