משרות סגל

גיוס חברי סגל בכיר


משרות הנחיה

מעת לעת אנו מגייסים מנחים לתחום מדעי המחשב באו"פ.

משרת ההנחיה כוללת תרגול והוראה במפגשים שבועיים של 2-3 שעות, בעיקר בשעות הערב, בדיקת מטלות של הסטודנטים, פעילות בפורום באתר הקורס, הנחיה טלפונית וליווי ותמיכה בסטודנטים ככל הנדרש.

דרישות המינימום מהמועמדים הן:

  • תואר שני במדעי המחשב, או תואר שני בדיסציפלינה אחרת, המתאימה לתחום התוכן של הקורס. בהעדר תואר שני במדעי המחשב, דרושים גליונות ציונים של לימודים אקדמיים, המעידים על השכלה הולמת
  • יכולות הוראה גבוהות

קורות חיים מפורטים ניתן לשלוח למזכירות (cs@openu.ac.il), או ישירות למרכזי ההוראה
בקורסים השונים (לרשימת מרכזי ההוראה).
כאשר מתפנה משרת הנחיה, ייווצר קשר עם המועמדים המתאימים.

חשוב לציין בקורות החיים:

 

משרות נוספות
באתר הדרושים של האוניברסיטה הפתוחה