מרכזי הוראה לפי קורס

שם קורס מס' קורס מרכז הוראה שעות קבלה טלפונית יצירת קשר דוא"ל אחראי אקדמי
אוטומטים ושפות פורמליות 20440 יוסי קאופמן ה 12:30-10:30  09-7781237 פרופ' תמיר טסה
אלגוריתמים 20417 ד"ר אסף נוסבוים ג 11:00-13:00  09-7781222 פרופ' מנור מנדל
אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב 20290 אייל משיח ג 13:00-11:00  09-7781233 פרופ' תמיר טסה
אנליזה נומרית 1 20462 ד"ר עידן אלתר ב 12:00-14:00  09-7781432
    052-6966685
פרופ' תמיר טסה
אנליזה נומרית 2 20900 ד"ר מיריי אביגל א 11:00-09:00  09-7781232 פרופ' תמיר טסה
ארגון המחשב 20471 ד"ר רם בוסני ה 14:00-16:00  09-7781236
    052-8638660
ד"ר אלישי עזרא צור
גרפיקה ממוחשבת 20562 ד"ר מיריי אביגל א 11:00-09:00  09-7781232 ד"ר אלישי עזרא צור
חישוביות ביולוגית 20581 ד"ר עידן אלתר ב 12:00-14:00  09-7781432
    052-6966685
ד"ר נעם שנטל
יסודות התכנות בשפת Java 20478 חן אולמר ב 11:00-13:00  09-7780673
    09-7780673
ד"ר לאוניד ברנבוים
כריית מידע 20595 ד"ר מיה הרמן ד 11:30-09:30  09-7781260 ד"ר נעם שנטל
לוגיקה למדעי המחשב 20466 ד"ר טלי לפן 17:00-18:00 ה  09-7781275 ד"ר דרור פריד
מבוא לבינה מלאכותית 20551 אילנה בס ד 13:00-11:00  09-7781239 ד"ר נעם שנטל
מבוא למדעי המחשב ושפת Java 20441 תמר וילנר ד 12:00-14:00  09-7781997 ד"ר לאוניד ברנבוים
מבוא למדעי המחשב ושפת Java א 20453 תמר וילנר ד 12:00-14:00  09-7781997 ד"ר לאוניד ברנבוים
מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב 20454 תמר וילנר ד 12:00-14:00  09-7781997 ד"ר לאוניד ברנבוים
מבוא לקריפטוגרפיה 20580 ד"ר ארז ויסברד ד 21:00 - 23:00  09-7782216
    052-2685637
פרופ' תמיר טסה
מבוא לרשתות תקשורת מחשבים 20582