החוג לחינוך באוניברסיטה הפתוחה מציע מגוון תכניות לימודים בשתי מגמות ייחודיות לתואר ראשון, במתכונת דו-חוגית.

מגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה, נועדה עבור אלו המעוניינים לרכוש תשתית רחבה בתחומי הלמידה וההוראה, אשר ממוקדים במתרחש בתוך בית הספר– לב ליבה של מערכת החינוך בישראל.  

מגמת לקויי למידה מתאימה במיוחד עבור אלו הרוצים להבין לעומק את הסוגיות המורכבות, אשר קשורות בעולמם של לקויי הלמידה. לימודים אלו מעמיקים בהבנתם של תהליכים פיזיולוגיים ופסיכולוגיים בקרב לקויי הלמידה, מציגים את הגורמים לקשיים בקריאה ובהפרעות קשב ועוסקים גם בעולמם של התלמידים המחוננים ובעלי הכשרונות המיוחדים.