לימודי התואר הראשון בפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, נועדו לפתוח צוהר להבנת תהליכים מנטליים, כמו: תפיסה וזיכרון, מוטיבציה וצרכים, החלטות וערכים, מטרות ודחפים המלווים את האדם מינקות ועד שלהי חייו. 
לאוניברסיטה הפתוחה, תכנית לימודים ייחודית, ובה מסלול חד-חוגי ומסלול דו-חוגי לקראת תואר ראשון בפסיכולוגיה, כמו גם שילובם של הקורסים בפסיכולוגיה במסגרת תארים כלליים במדעי החברה והרוח, או במדעי החברה.
הקורסים הנלמדים, מקיפים תחומים שונים בפסיכולוגיה: פסיכולוגיה קוגניטיבית, חברתית, התפתחותית ופיזיולוגית, וכן פסיכולוגיה של האישיות. תחומים אלו, מעניקים תשתית איתנה בשיטות המחקר הפסיכולוגיות, והם פותחים אשנב גם לנושאים מגוונים, כגון: הפרעות למהלכה התקין של ההתנהגות.     
בנוסף לכך, מציעה האוניברסיטה הפתוחה לבוגרי תואר ראשון בפסיכולוגיה, אפשרות ללמוד לקראת תעודת הוראה בפסיכולוגיה.