המחקר הנערך על-ידי אנשי הסגל האקדמי בפיסיקה, מתבצע בנושאים מגוונים במסגרת התחום. מחקריהם מתפרסמים בארץ ובעולם, בספרים ובכתבי עת מקצועיים, והם מוצגים בכנסים בינלאומיים.

ד"ר אלונה וזאן
המחלקה למדעי הטבע

vazan@openu.ac.il  |  09-7781247

תחום: Natural Sciences
        תת-תחום: Planetary , Astrophysics

מילות מפתח: פלנטות, כוכבי לכת, דיסקות ספיחה, משוואות מצב, עכירות גרגירים, התפתחות מבנה פנימי, חישובי אבולוציה

ד"ר גיא חצרוני
המחלקה למדעי הטבע

guyhe@openu.ac.il  |  09-7781764

תחום: Natural Sciences
        תת-תחום: Physics

מילות מפתח: תורת הקוונטים, עקרונות סימטריה, נטורליזם

פרופ' יהונתן גרנות
המחלקה למדעי הטבע

granot@openu.ac.il  |  09-7782051

תחום: Natural Sciences
        תת-תחום: Physics

מילות מפתח: אסטרופיסיקה

תחום: Natural Sciences
        תת-תחום: Physics

מילות מפתח: gravitational physics