המחקר הנערך על-ידי אנשי הסגל האקדמי בפיסיקה, מתבצע בנושאים מגוונים במסגרת התחום. מחקריהם מתפרסמים בארץ ובעולם, בספרים ובכתבי עת מקצועיים, והם מוצגים בכנסים בינלאומיים.

ד"ר אלונה וזאן
המחלקה למדעי הטבע והחיים

vazan@openu.ac.il  |  09-7781247

תחום: Natural Sciences
        תת-תחום: Planetary , Astrophysics

מילות מפתח: פלנטות, כוכבי לכת, דיסקות ספיחה, משוואות מצב, עכירות גרגירים, התפתחות מבנה פנימי, חישובי אבולוציה

פרופ' יהונתן גרנות
המחלקה למדעי הטבע והחיים

granot@openu.ac.il  |  09-7782051

תחום: Natural Sciences
        תת-תחום: Physics

מילות מפתח: אסטרופיסיקה

פרופ' יוסף ורבין
המחלקה למדעי הטבע והחיים

verbin@openu.ac.il  |  09-7781770

תחום: Natural Sciences
        תת-תחום: Physics

מילות מפתח: gravitational physics

פרופ' יצחק דותן
המחלקה למדעי הטבע והחיים

idotan@openu.ac.il  |  09-7781128

תחום: Natural Sciences
        תת-תחום: Physical Chemistry

מילות מפתח: קינטיקה, ריאקציות יון-מולקולה, רקומבינציית יון-אלקטרון, דינמיקה מולקולרית, תלות קבועי מהירות בטמפרטורה ובאנרגיה, ספקטרוסקופיית יונים