בוגר (‏B.Sc.‎)‏ במדעי הטבע בהדגשת פיסיקה

א. לפחות 108 נ"ז ובהן:

(‏i‎)‏

לפחות 92 נ"ז במדעים

(‏ii‎)‏

לפחות 24 נ"ז מתקדמות במדעים,1 שמתוכן לכל היותר 6 נ"ז במדעים-כללי2

ב. לימודי תשתית: לפחות 28 נ"ז

חובה לבחור קורס/ים מכל מסגרת

רמה

נ"ז

יישומי מחשב ויסודות התכנות למדעים (‏20127‎)‏ 3

פ

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏20406‎)‏ +

ר

6

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (‏20423‎)‏

ר

6

או

חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏4 +

ר

6

חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏4 +

ר

6

חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎)‏5,4

ר

6

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏ או

ר

3

הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (‏20425‎)‏ או

ר

4

תורת ההסתברות (‏20416‎)‏

ר

6

אלגברה לינארית לתלמידי מדעים (‏20430‎)‏# או

ר

4

אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏

ר

6

מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות (‏20218‎)‏ או

ר

3

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 (‏20280‎)‏

ר

4

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏

ר

6

או

מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ +

ר

3

מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏

ר

3

ג. לימודי פיסיקה: חובה ובחירה – לפחות 62 נ"ז6

יש ללמוד קורסים בהיקף של לפחות 15 נ"ז מתקדמות, ובהן לפחות קורס סמינריוני אחד בלימודי החובה או הבחירה.

חובה – לפחות 56 נ"ז ובהן לפחות 13 נ"ז מתקדמות

מכניקה (‏20215‎)‏

ר

6

חשמל ומגנטיות (‏20250‎)‏

ר

6

אטומים מולקולות ותכונות החומר (‏20201‎)‏

ר

6

פרקים בפיסיקה מודרנית (‏20213‎)‏

ר

6

מעבדה ביסודות הפיסיקה (‏20418‎)‏

ר

2

מעבדה בפיסיקה ב (‏20409‎)‏

ר

3

גלים ואופטיקה (‏20248‎)‏

ר

4

מכניקה אנליטית (‏20422‎)‏

ר

3

תרמודינמיקה לפיסיקאים (‏20482‎)‏ 7

ר

4

מעבדה בפיסיקה ג1 (‏20916‎)‏ #

מ

3

או

מעבדה בפיסיקה ג2 (‏20938‎)‏

מ

3

פיסיקה סטטיסטית (‏20314‎)‏

מ

3

פיסיקה קוואנטית 1 (‏20320‎)‏ 8 #

מ

4

שניים מתוך שלושת הקורסים הבאים:

מבוא לאסטרופיסיקה (‏20207‎)‏9,#

ר

3

פיסיקה של מצב מוצק (‏20913‎)‏ 10

מ

4

פיסיקה של החלקיקים היסודיים (‏20326‎)‏

מס

3

בחירה – לפחות 6 נ"ז11

אם צריך, יש לכלול בבחירה קורסים המקנים נ"ז מתקדמות להשלמת הדרישה ל-15 נ"ז מתקדמות בפיסיקה.

יסודות הפיסיקה א (‏20113‎)‏ 6

פ

3

יסודות הפיסיקה ב (‏20114‎)‏ 6

ר

3

מבוא לאסטרופיסיקה (‏20207‎)‏ 9,#

ר

3

עולם החשמל והאלקטרוניקה א (‏‏20488‎‎)‏‏ 11

ר

4

עולם החשמל והאלקטרוניקה ב (‏489‏20‎‎)‏‏ 11

ר

4

אלקטרוניקה מתקדמת (‏20918‎)‏

3 ר+3מ

6

מוליכים למחצה (‏20402‎)‏

ר

4

התקני מוליכים למחצה (‏20403‎)‏

ר

4

תורת הקוואנטים א (‏20522‎)‏ 8

מ

4

תורת הקוואנטים ב: קשר כימי (‏20523‎)‏ 12

מ

3

לייזרים: עקרונות ושימושים (‏20912‎)‏ 12

מ

4

פיסיקה גרעינית (‏20547‎)‏

מ

4

מעבדה בפיסיקה ג1 (‏20916‎)‏ 14,13

מ

3

או

מעבדה בפיסיקה ג2 (‏20938‎)‏ 14,13

מ

3

אלקטרומגנטיות אנליטית (‏20589‎)‏

מ

4

נושאים מתקדמים בתורת הגלים (‏20923‎)‏

מ

3

פרויקט מחקר בפיסיקה (‏20578‎)‏ 15

מ

4

קורסים בין-אוניברסיטאיים בפיסיקה 16

קורס של המכון הבין-אוניברסיטאי באילת (‏ 20991 , 20992 ‎)‏ 16

מ

3

קורסים מתקדמים סמינריוניים

סמינר בטכנולוגיות מיקרואלקטרוניקה (‏20549‎)‏

מס

3

עקרונות פיסיקליים ברפואה (‏20329‎)‏

מס

3

פיסיקה של החלקיקים היסודיים (‏20326‎)‏ 9

מס

3

פרויקט מתקדם בפיסיקה א (‏20382‎)‏ 15

מס

3

פרויקט מתקדם בפיסיקה ב (‏20383‎)‏ 15

מס

3

ד. דרישות סמינריוניות

לפחות קורס סמינריוני אחד בפיסיקה כמפורט בסעיף ג.

ה. בחירה חופשית

במסגרת הבחירה החופשית יש להשלים את מכסת נקודות הזכות המתקדמות הנדרשות במדעים ל-24 נ"ז ולהשלים את מכסת נקודות הזכות לתואר ל-108 נ"ז. כמו כן יש ללמוד קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעי החברה, או הקורס תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (‏20472‎)‏ מתחום המדעים. את שאר נקודות הזכות לתואר ניתן להשלים בנקודות עודפות מסעיפים ב ו-ג, בקורסים בפיסיקה, או בכל דיסציפלינה אחרת.

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

24 נ"ז הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת 92 נ"ז במדעים הנדרשות בסעיף א(‏‏i‎‎)‏‏.

2

כלומר, לפחות 18 נ"ז מתקדמות שמשויכות לדיסציפלינות: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה, מדעי החיים, מדעי כדור-הארץ.

3

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את הקורס יישומי מחשב מתקדמים (‏20127‎)‏ או שעמדו בבחינת פטור.

4

במקום שלשת הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎)‏, אפשר ללמוד את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (‏20423‎)‏ או את שלשת הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎)‏, או את שלשת הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)‏ + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (‏20423‎)‏. צירופים אחרים מבין קורסים אלה אינם אפשריים.

5

עד סמסטר ב2020 הקנה הקורס 6 נ"ז (‏ברמה רגילה‎)‏.

6

לסטודנטים שלא עברו פיסיקה ומתמטיקה תיכונית ברמה של 5 יחידות בציון 80 לפחות, הקורסים יסודות הפיסיקה א+ב הם רקע דרוש ללימוד כל קורס אחר בפיסיקה. במקומם אפשר גם ללמוד את הקורס: יסודות הפיסיקה (‏20125‎)‏.

7

או הקורס תרמודינמיקה (‏20217, 3 נ"ז‎)‏, שאינו מוצע עוד. מי שלמדו את הקורס 20217 יצברו בלימודי החובה בפיסיקה, בלימודי הפיסיקה ובמדעים פחות 1 נ"ז.

8

החל מסמסטר ב2019 יש ללמוד את הקורס פיסיקה קוואנטית 1 (‏‏20320‎‎)‏ במסגרת קורסי החובה בתכנית. חובה זו אינה חלה על סטודנטים שלמדו את הקורס תורת הקוונטים א (‏20522‎)‏ לפני סמסטר ב2019. סטודנטים שילמדו את שני הקורסים, יקבלו בגין קורס הבחירה תורת הקוואנטים א (‏‏20522‎(‏ רק 2 נ"ז עקב החפיפה בין הקורסים.

9

קורס בחירה רק למי שלא למדו את הקורס במסגרת לימודי החובה.

10

עד סמסטר ב2019 (‏כולל‎)‏ הקנה קורס זה 3 נ"ז בלבד.

11

במסגרת קורסי הבחירה אפשר לכלול את הקורסים עולם החשמל והאלקטרוניקה (‏20443‎)‏, אלקטרוניקה א (‏20245‎)‏, אלקטרוניקה ב (‏20339‎)‏, שאינם מוצעים עוד. שימו לב לחפיפות בין קורסים אלה לבין קורסי הבחירה עולם החשמל והאלקטרוניקה א (‏20488‎)‏ ועולם החשמל והאלקטרוניקה ב (‏20489‎)‏.

12

לקורס זה תנאי קבלה של קורסים בכימיה, שאינם נכללים בתכנית. נא ראו תיאור הקורס בקטלוג הקורסים.

13

הקורס שלא נלמד במסגרת לימודי החובה.

14

מי שיבחרו ללמוד את שני הקורסים, קורס אחד יחשב להם במסגרת לימודי החובה והאחר במסגרת לימודי הבחירה.

15

מי שילמדו את שלושת הקורסים פרויקט מתקדם בפיסיקה א (‏20382‎)‏, פרויקט מתקדם בפיסיקה ב (‏20383‎)‏, פרויקט מחקר בפיסיקה (‏20578‎)‏, יזוכו ב-7 נ"ז בלבד.

16

במסגרת התכנית ניתן ללמוד לכל היותר שני קורסים בין-אוניברסיטאיים.

#

שם הקורס שונה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.