בוגר (‏B.Sc.‎)‏ במדעי הטבע בהדגשת פיסיקה

א. לפחות 108 נ"ז ובהן:

(‏i‎)‏

לפחות 92 נ"ז במדעים

(‏ii‎)‏

לפחות 24 נ"ז מתקדמות במדעים,1 שמתוכן לכל היותר 6 נ"ז במדעים-כללי2

ב. לימודי תשתית: לפחות 28 נ"ז

חובה לבחור קורס/ים מכל מסגרת

רמה

נ"ז

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏20406‎)‏ +

ר

6

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (‏20423‎)‏

ר

6

או

חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏3 +

ר

6

חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏3+

ר

6

חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎)‏4,3

ר

6

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏ או

ר

3

הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (‏20425‎)‏ או

ר

4

תורת ההסתברות (‏20416‎)‏

ר

6

אלגברה לינארית לתלמידי מדעים (‏20430‎)‏# או

ר

4

אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏

ר

6

מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות (‏20218‎)‏ או

ר

3

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 (‏20280‎)‏

ר

4

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏

ר

6

או

מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ +

ר

3

מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏

ר

3

ג. לימודי פיסיקה: חובה ובחירה – לפחות 62 נ"ז5

יש ללמוד קורסים בהיקף של לפחות 15 נ"ז מתקדמות, ובהן לפחות קורס סמינריוני אחד בלימודי החובה או הבחירה.

חובה – לפחות 56 נ"ז ובהן לפחות 13 נ"ז מתקדמות

מכניקה (‏20215‎)‏

ר

6

חשמל ומגנטיות (‏20250‎)‏

ר

6

אטומים מולקולות ותכונות החומר (‏20201‎)‏

ר

6

פרקים בפיסיקה מודרנית (‏20213‎)‏

ר

6

מעבדה ביסודות הפיסיקה (‏20418‎)‏

ר

2

מעבדה בפיסיקה ב (‏20409‎)‏

ר

3

גלים ואופטיקה (‏20248‎)‏

ר

4

מכניקה אנליטית (‏20422‎)‏

ר

3

תרמודינמיקה לפיסיקאים (‏20482‎)‏ 6

ר

4

מעבדה בפיסיקה ג1 (‏20916‎)‏ #

מ

3

או

מעבדה בפיסיקה ג2 (‏20938‎)‏

מ

3

פיסיקה סטטיסטית (‏20314‎)‏

מ

3

פיסיקה קוואנטית 1 (‏20320‎)‏ 7 #

מ

4

שניים מתוך שלושת הקורסים הבאים:

מבוא לאסטרופיסיקה (‏20207‎)‏8,#

ר

3

פיסיקה של מצב מוצק (‏20913‎)‏ 9

מ

4

פיסיקה של החלקיקים היסודיים (‏20326‎)‏

מס

3

בחירה – לפחות 6 נ"ז10

אם צריך, יש לכלול בבחירה קורסים המקנים נ"ז מתקדמות להשלמת הדרישה ל-15 נ"ז מתקדמות בפיסיקה.

יסודות הפיסיקה א (‏20113‎)‏ 5

פ

3

יסודות הפיסיקה ב (‏20114‎)‏ 5

ר

3

מבוא לאסטרופיסיקה (‏20207‎)‏ 8,#

ר

3

עולם החשמל והאלקטרוניקה א (‏‏20488‎‎)‏‏ 10

ר

4

עולם החשמל והאלקטרוניקה ב (‏489‏20‎‎)‏‏ 10

ר

4

אלקטרוניקה מתקדמת (‏20918‎)‏

3 ר+3מ

6

מוליכים למחצה (‏20402‎)‏

ר

4

התקני מוליכים למחצה (‏20403‎)‏

ר

4

תורת הקוואנטים א (‏20522‎)‏ 7

מ

4

תורת הקוואנטים ב: קשר כימי (‏20523‎)‏ 11

מ

3

לייזרים: עקרונות ושימושים (‏20912‎)‏ 11

מ

4

פיסיקה גרעינית (‏20547‎)‏

מ

4

מעבדה בפיסיקה ג1 (‏20916‎)‏ 13,12

מ

3

או

מעבדה בפיסיקה ג2 (‏20938‎)‏ 13,12

מ

3

אלקטרומגנטיות אנליטית (‏20589‎)‏

מ

4

נושאים מתקדמים בתורת הגלים (‏20923‎)‏

מ

3

פיסיקה קוואנטית 2 (‏20943‎)‏

מ

4

פרויקט מחקר בפיסיקה (‏20578‎)‏ 14

מ

4

קורסים בין-אוניברסיטאיים בפיסיקה 15

קורס של המכון הבין-אוניברסיטאי באילת (‏ 20991 , 20992 ‎)‏ 15

מ

3

קורסים מתקדמים סמינריוניים

סמינר בטכנולוגיות מיקרואלקטרוניקה (‏20549‎)‏

מס

3

עקרונות פיסיקליים ברפואה (‏20329‎)‏

מס

3

פיסיקה של החלקיקים היסודיים (‏20326‎)‏ 8

מס

3

פרויקט מתקדם בפיסיקה א (‏20382‎)‏ 14

מס

3

פרויקט מתקדם בפיסיקה ב (‏20383‎)‏ 14

מס

3

ד. דרישות סמינריוניות

לפחות קורס סמינריוני אחד בפיסיקה כמפורט בסעיף ג.

ה. בחירה חופשית

במסגרת הבחירה החופשית יש להשלים את מכסת נקודות הזכות המתקדמות הנדרשות במדעים ל-24 נ"ז ולהשלים את מכסת נקודות הזכות לתואר ל-108 נ"ז. כמו כן יש ללמוד קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעי החברה, או הקורס תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (‏20472‎)‏ מתחום המדעים. את שאר נקודות הזכות לתואר ניתן להשלים בנקודות עודפות מסעיפים ב ו-ג, בקורסים בפיסיקה, או בכל דיסציפלינה אחרת.

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

24 נ"ז הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת 92 נ"ז במדעים הנדרשות בסעיף א(‏‏i‎‎)‏‏.

2

כלומר, לפחות 18 נ"ז מתקדמות שמשויכות לדיסציפלינות: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה, מדעי החיים, מדעי כדור-הארץ.

3

במקום שלשת הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎)‏, אפשר ללמוד את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (‏20423‎)‏ או את שלשת הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎)‏, או את שלשת הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)‏ + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (‏20423‎)‏. צירופים אחרים מבין קורסים אלה אינם אפשריים.

4

עד סמסטר ב2020 הקנה הקורס 6 נ"ז (‏ברמה רגילה‎)‏.

5

לסטודנטים שלא עברו פיסיקה ומתמטיקה תיכונית ברמה של 5 יחידות בציון 80 לפחות, הקורסים יסודות הפיסיקה א+ב הם רקע דרוש ללימוד כל קורס אחר בפיסיקה. במקומם אפשר גם ללמוד את הקורס: יסודות הפיסיקה (‏20125‎)‏.

6

או הקורס תרמודינמיקה (‏20217, 3 נ"ז‎)‏, שאינו מוצע עוד. מי שלמדו את הקורס 20217 יצברו בלימודי החובה בפיסיקה, בלימודי הפיסיקה ובמדעים פחות 1 נ"ז.

7

החל מסמסטר ב2019 יש ללמוד את הקורס פיסיקה קוואנטית 1 (‏‏20320‎‎)‏ במסגרת קורסי החובה בתכנית. חובה זו אינה חלה על סטודנטים שלמדו את הקורס תורת הקוונטים א (‏20522‎)‏ לפני סמסטר ב2019. סטודנטים שילמדו את שני הקורסים, יקבלו בגין קורס הבחירה תורת הקוואנטים א (‏‏20522‎(‏ רק 2 נ"ז עקב החפיפה בין הקורסים.

8

קורס בחירה רק למי שלא למדו את הקורס במסגרת לימודי החובה.