בוגר (‏B.Sc.‎)‏ בפיסיקה (‏121 נ"ז‎)‏

א. 121 נ"ז ובהן:

לפחות 80 נ"ז בפיסיקה מהן לפחות 31 נ"ז מתקדמות בפיסיקה.

ב. לימודי תשתית: לפחות 35 נ"ז

חובה לבחור קורס/ים מכל מסגרת

רמה

נ"ז

יישומי מחשב ויסודות התכנות למדעים (‏20127‎)‏ 1

פ

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏20406‎)‏ +

ר

6

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (‏20423‎)‏

ר

6

או

חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏2 +

ר

6

חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏2 +

ר

6

חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎)‏3,2

ר5 +2מ

7

הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (‏20425‎)‏ או

ר

4

תורת ההסתברות (‏20416‎)‏

ר

6

אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏ +

ר

6

אלגברה לינארית 2 (‏20229‎)‏

ר

4

מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות (‏20218‎)‏ או

ר

3

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 (‏20280‎)‏

ר

4

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏

ר

6

או

מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ +

ר

3

מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏

ר

3

ג. לימודי פיסיקה: לפחות 80 נ"ז מהן לפחות 31 נ"ז מתקדמות

קורסי חובה – 74 נ"ז ומהן לפחות 31 נ"ז מתקדמות 4

מכניקה (‏20215‎)‏

ר

6

חשמל ומגנטיות (‏20250‎)‏

ר

6

אטומים מולקולות ותכונות החומר (‏20201‎)‏

ר

6

פרקים בפיסיקה מודרנית (‏20213‎)‏

ר

6

מעבדה ביסודות הפיסיקה (‏20418‎)‏

ר

2

מעבדה בפיסיקה ב (‏20409‎)‏

ר

3

גלים ואופטיקה (‏20248‎)‏

ר

4

מכניקה אנליטית (‏20422‎)‏

ר

3

תרמודינמיקה לפיסיקאים (‏20482‎)‏ 5

ר

4

מבוא לאסטרופיסיקה (‏20207‎)‏

ר

3

מעבדה בפיסיקה ג1 (‏20916‎)‏ #

מ

3

מעבדה בפיסיקה ג2 (‏20938‎)‏

מ

3

פיסיקה סטטיסטית (‏20314‎)‏

מ

3

פיסיקה קוואנטית 1 (‏20320‎)‏

מ

4

פיסיקה קוואנטית 2 6

מ

4

פיסיקה של מצב מוצק (‏20913‎)‏ 7

מ

4

אלקטרומגנטיות אנליטית (‏20589‎)‏

מ

4

פיסיקה של החלקיקים היסודיים (‏20326‎)‏

מס

3

פרויקט מתקדם בפיסיקה א (‏20382‎)‏

מס

3

קורסי בחירה

להשלמת הדרישה ל-80 נ"ז בפיסיקה לפחות.

עולם החשמל והאלקטרוניקה א (‏‏20488‎‎)‏‏ 8

ר

4

עולם החשמל והאלקטרוניקה ב (‏489‏20‎‎)‏‏ 8

ר

4

אלקטרוניקה מתקדמת (‏20918‎)‏

3 ר+3מ

6

מוליכים למחצה (‏20402‎)‏

ר

4

התקני מוליכים למחצה (‏20403‎)‏

ר

4

מבוא לגיאופיסיקה (‏20434‎)‏

ר

3

מבוא לאוקיינוגרפיה (‏20493‎)‏

ר

4

לייזרים: עקרונות ושימושים (‏20912‎)‏

מ

4

פיסיקה גרעינית (‏20547‎)‏

מ

4

נושאים מתקדמים בתורת הגלים (‏20923‎)‏

מ

3

פרויקט מחקר בפיסיקה (‏20578‎)‏

מ

4

או

פרויקט מתקדם בפיסיקה ב (‏20383‎)‏

מ

3

פיסיקה חישובית 6

מ

3

דינמיקה מולקולרית של תהליכים כימיים (‏20557‎)‏

מ

4

עקרונות פיסיקליים ברפואה (‏20329‎)‏

מס

3

ד. בחירה חופשית

במסגרת הבחירה החופשית ניתן, אם נדרש, להשלים את מכסת נקודות הזכות לתואר ל-121 נ"ז.

ה. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את הקורס יישומי מחשב מתקדמים (‏20127‎)‏ או שעמדו בבחינת פטור.

2

במקום שלשת הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎)‏, אפשר ללמוד את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (‏20423‎)‏ או את שלשת הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎)‏, או את שלשת הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)‏ + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (‏20423‎)‏. צירופים אחרים מבין קורסים אלה אינם אפשריים.

3

עד סמסטר ב2020 הקנה הקורס 6 נ"ז (‏ברמה רגילה‎)‏

4

לסטודנטים שלא עברו פיסיקה ומתמטיקה תיכונית ברמה של 5 יחידות בציון 80 לפחות, הקורסים יסודות הפיסיקה א+ב הם רקע דרוש ללימוד כל קורס אחר בפיסיקה. במקומם אפשר גם ללמוד את הקורס: יסודות הפיסיקה (‏20125‎)‏.

5

או הקורס תרמודינמיקה (‏20217, 3 נ"ז‎)‏, שאינו מוצע עוד. מי שלמדו את הקורס 20217 יצברו בלימודי החובה בפיסיקה, בלימודי הפיסיקה ובתכנית כולה פחות 1 נ"ז.

6

הקורס עדיין אינו נלמד.

7

עד סמסטר א2020 הקנה קורס זה 3 נ"ז. מי שילמדו את הקורס לפני סמסטר ב2020 יצברו בלימודי החובה בפיסיקה, בלימודי הפיסיקה ובתכנית כולה פחות 1 נ"ז.

8

במסגרת קורסי הבחירה אפשר לכלול את הקורסים עולם החשמל והאלקטרוניקה (‏20443‎)‏, אלקטרוניקה א (‏20245‎)‏, אלקטרוניקה ב (‏20339‎)‏, שאינם מוצעים עוד. שימו לב לחפיפות בין קורסים אלה לבין קורסי הבחירה עולם החשמל והאלקטרוניקה א (‏20488‎)‏ ועולם החשמל והאלקטרוניקה ב (‏20489‎)‏.

#

שם הקורס שונה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.