כדי להבין מהם התהליכים אותם עובר האדם בקליטת מידע, עיבודו והוצאתו לפועל דרך חושיו, נבנתה תכנית הלימודים במדעי הקוגניציה באוניברסיטה הפתוחה. התכנית הדו-חוגית המשלבת בתוכה מספר דיסציפלינות עיקריות מתחומי הרוח והחברה, החיוניות לשם הבנת מורכבות התפיסה החושית, מניעיה והשימוש בה.

השילוב הבינתחומי ההכרחי עם תחומים כפסיכולוגיה, פילוסופיה, מדעי המחשב ועוד, מהווה את ההכרח ליצירת התמונה המלאה של הבנת הגורמים המעורבים בהתנהגות האדם עם המידע שאליו נחשף, קידודו, אחסונו ושליפתו מן הזיכרון במידת הצורך. תכנית הלימודים מקנה בסיס ידע רחב וכלים מגוונים המאפשרים לבוגרי המסלול להשתלב במחקר ובלימודים מתקדמים במגוון רחב של תחומים.

כמו בכל תכנית לימודים באוניברסיטה הפתוחה, גם לימודי התואר במדעי הקוגניציה מתקיימים עפ"י קצב לימודים אישי, אשר מותאם לצרכי הסטודנט.

מסלול למצטיינים במדעי הקוגניציה

האוניברסיטה הפתוחה מקיימת מסלול למצטיינים לסטודנטים הבוחרים באחת משלוש התכניות הדו-חוגיות במדעי הקוגניציה: בוגר בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה, בוגר בפילוסופיה ובמדעי הקוגניציה או בוגר במדעי המחשב ובמדעי קוגניציה.   

לכל תכניות הלימודים במדעי הקוגניציה