שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: חשבונאות

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, א2021, ב2021

 נושא: חשבונאות

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: משפטים, חשבונאות, ניהול

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, א2021, ב2021

 נושא: חשבונאות, ניהול, כלכלה

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, א2021, ב2021

 נושא: חשבונאות

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, א2021, ב2021

 נושא: חשבונאות

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: חשבונאות

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, א2021, ב2021

 נושא: חשבונאות