שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2024, ב2024, א2025, ב2025

 נושא: חשבונאות

 פעיל בסמסטרים: א2024, ב2024, א2025, ב2025

 נושא: חשבונאות

 פעיל בסמסטרים: א2024, ב2024, א2025, ב2025

 נושא: חשבונאות

 פעיל בסמסטרים: א2024, ב2024, א2025, ב2025

 נושא: חשבונאות

 פעיל בסמסטרים: א2024, ב2024, א2025, ב2025

 נושא: חשבונאות

 פעיל בסמסטרים: א2024, ב2024, ג2024, א2025, ב2025, ג2025

 נושא: חשבונאות, ניהול, משפטים

 פעיל בסמסטרים: א2024, ב2024, ג2024, א2025, ב2025, ג2025

 נושא: חשבונאות, ניהול, כלכלה

 פעיל בסמסטרים: א2024, ב2024, א2025, ב2025

 נושא: חשבונאות

 פעיל בסמסטרים: א2024, ב2024, א2025, ב2025

 נושא: חשבונאות

 פעיל בסמסטרים: א2024, ב2024, א2025, ב2025

 נושא: חשבונאות