מרכזי הוראה לפי שם קורס

שם קורס מס' קורס מרכז הוראה שעות קבלה טלפונית יצירת קשר דוא"ל
ביקורת מערכות מידע חשבונאיות 10549 רו"ח אלון כהן ב 11:00-12:00  09-7780945
    09-7780945
דוחות כספיים מאוחדים 10910 רו"ח שי אברמוביץ ב 20:00-21:00  09-7781887
    050-5111144
דיני תאגידים 10900 עו"ד רונן מנשה ב 17:00 - 18:00  09-7781929
חשבונאות ניהולית ותמחיר 10697 רו"ח יפעת שגב ה 21:00-22:00  09-7781937
    02-6635555
חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים 10913 רו"ח אורלי ענווה ג 08:00 - 10:00  09-7781938
    03-5609294
חשבונאות פיננסית א 10706 רו"ח מאור אמסלם ה 19:00-20:00  
    0524659572
חשבונאות פיננסית ב 10720 רו"ח דימה פנטליס ב 08:00-09:00  09-7781414
    054-6979979
חשבונאות פיננסית מתקדמת 10922 רו"ח ליאת אמר א 20:00-21:00  09-7781314
    050-8754416
יסודות החשבונאות לחשבונאים 10696 רו"ח גילי בראונשטיין א 08:30-09:30  09-7781895
    09-9527675
מבוא לביקורת חשבונות 10705 רו"ח רוזית אורנבוך 14:00-15:00 א  09-7781914
    09-7781914
מבוא למשפט ולדיני עסקים 10836 רו"ח אורית לוי ה 13:00 - 14:00  09-7781243
    052-2682385
מסים א 10666 רו"ח אורית לוי ה 13:00 - 14:00  09-7781243
    052-2682385
מסים ב 10556 רו"ח אורית לוי ה 13:00 - 14:00  09-7781243
    052-2682385
ניתוח דוחות פיננסיים 10389 רו"ח שחר הלל ג 11:30 - 12:30  09-7781924
קורס הכנה לבחינת "פטור" בהנהלת חשבונות 91440 רו"ח דימה פנטליס ב 08:00-09:00  09-7781414
    054-6979979