מעבר לחשיבותם של מדע המדינה והיחסים הבינלאומיים בחיי היומיום, מדובר באחד מתחומי הלימוד המתפתחים והמבוקשים ביותר כיום בתחום האקדמי.

שני הנושאים שמהם מורכב תחום זה, עוסקים בביקורת משטרים שונים ובתפיסותיהם, וביחסי הגומלין שלהם עם המערכת הבינלאומית ועם אמצעי התקשורת בימי מלחמה ושלום. השילוב של מדע המדינה ויחסים בינלאומיים יוצר את המיפוי המלא, אשר מאפשר להבין תהליכים שונים המתחוללים הן במדינות עצמן והן בזירה בינלאומית.

בתוך כך,  נחקרים גם דפוסי פעולה של גופים ושל פרטים המשפיעים על עיצוב מדיניות וקביעתה, וכן סוגיית המדיניות הציבורית, תוך  התמקדות בקבוצות כוח כגון מפלגות, רשויות שלטון ועוד, וביכולת ההשפעה שלהן על מציאות החיים ועל תהליכי קבלת החלטות וחקיקה. 

האוניברסיטה הפתוחה מציעה לימודי תואר בתחום מדע המדינה ויחסים בינלאומיים, במסגרת תכניות לימוד חד-חוגיות ודו- חוגיות, הכוללות שילוב לימודים בתחומים נבחרים נוספים.