מרכזי הוראה לפי שם קורס

שם קורס מס' קורס מרכז הוראה שעות קבלה טלפונית יצירת קשר דוא"ל
אחריות תאגידית: בין אתיקה לאסטרטגיה 13012 ד"ר ירון כהן צמח  09-7781907
אסטרטגיה עסקית תחרותית 13015 ד"ר גילת כהן ב 20:00-21:00  09-7781927
    054-5616976
אסטרטגיה של התפעול 13027 רון וולף א 8:30-9:30  09-7781507
    077-3474744
ביטחון סוציאלי 10558 ד"ר אורלי טנא גזית ד 11:15-12:15  09-7781896
ביקורת מערכות מידע חשבונאיות 10549 רו"ח אלון כהן ב 11:00-12:00  09-7780945
    052-9426057
בריתות אסטרטגיות-עסקיות גלובליות 13038 פרופ' שלמה טרבה ד 21:00 - 20:00  09-7781413
    052-2436675
דוחות כספיים מאוחדים 10910 אלון רוזן ד 20:00-21:00  
    0545984480
דיני הסחר הבין-לאומי 13042 עו"ד עידו לשם ה 11:00 - 16:00  09-7781923
    03-6042323
דיני חוזים 10800 ד"ר ליאת נצר ב 14:30-13:30  02-6773338
    02-6773338
דיני עבודה 10354 ד"ר מיכל הורוביץ ד 14:00-13:00  09-7781908
דיני תאגידים 10900 עו"ד רונן מנשה ב 17:00 - 18:00  09-7781929
דיני תאגידים למנהלים 13018 עו"ד רונן מנשה ב 17:00 - 18:00  09-7781929
דינמיקה של משא ומתן 10526 דפנה בר-און אופיר ד 12:00-11:00  09-7781490
דינמיקה של משא ומתן: מתאוריה ליישום 13017 דפנה בר-און אופיר ד 12:00-11:00  09-7781490
היסטוריה כלכלית 10933 שרית בוכריס א 13:00-14:00  09-7781919