ד"ר אלעזר בירנבוים

תחומי התמחות והתעניינות

v אוטומטים
v חישוביות
v אלגוריתמים
v סיבוכיות
v בינה מלאכותית
v קודים מתקני שגיאות
 
פתח הכל