פרופ' מנור מנדל

תחומי התמחות והתעניינות

v אלגוריתמים למרחבים מטריים
v אלגוריתמי קירוב
v תאוריה של הצברה (clustering)
v גיאומטריה של מרחבים מטריים
v גרפים מרחיבים
v אלגוריתמים מקוונים
v מבני נתונים
 
  
ראו את אתר הבית ב http://sites.google.com/site/mendelma
 
 
פתח הכל