פרופ' אהוד גודס

תחומי התמחות והתעניינות

v   בסיסי נתונים
v   בטיחות נתונים
v   כריית מידע
 
 
פתח הכל