לימודי אנגלית כשפה זרה

קבלת תואר בוגר באוניברסיטה הפתוחה מותנית בהוכחת ידע באנגלית. יתר על כן, העמידה בדרישות האנגלית היא תנאי קבלה לכל הקורסים המתקדמים של האוניברסיטה הפתוחה, בכל תחומי הלימוד.

לשם כך, האוניברסיטה הפתוחה מציעה קורסים ברמות טרום-בסיסי, בסיסי ומתקדמים. כמו כן, לסטודנטים בעלי רמת אנגלית נמוכה מטרום בסיסי א מוצעת סדנת גישור ידע באנגלית. מטרת קורסים אלה הינה להקנות לסטודנטים כישורים בקריאת טקסטים באנגלית ברמה אקדמית, תקשורת בשפה, כתיבה, דיבור והקשבה בשפה האנגלית הבינלאומית ולאפשר לכל סטודנט להתקדם בהדרגה מהרמות הנמוכות עד לרמת הפטור הנדרשת לתואר.  כך שסטודנטים יוכלו להצליח בקורסים המתקדמים ובמקומות העבודה, לפי הסטדנדרט האירופאי המקובל בעולם.


כדי לקבוע את רמת הידע באנגלית, על כל הסטודנטים להשתתף בהליך המיון לרמות באנגלית המתואר בסעיף הליך המיון לרמות באנגלית להלן. בעלי שליטה מספקת בשפה ימוינו בהליך זה לרמת פטור מלימוד אנגלית כשפה זרה. האחרים ילמדו אנגלית בהדרגה בהתאם לרמה שנקבעה להם בהליך המיון (כמפורט להלן) ועד לרמה של פטור.

מועדי ההרשמה, מועד פתיחת הסמסטר וסיומו בקורסים באנגלית שונים לעתים מן המועדים של הקורסים האקדמיים. מידע עדכני תוכלו למצוא באתר ההרשמה. כמן כן תאריכי הבחינות אינם סופיים ועשויים להשתנות. התאריך הסופי יפורסם במהלך הסמסטר באתר הקורס.

 

לתשומת לבכם, החל מסמסטר א2016 שמות הקורסים באנגלית שונו כדלקמן:

שם הקורס הישן

שם הקורס החל מ-א2016

רמה A (במסלולים השונים) מתקדמים ב       31001, 31010, 31011, 31015, 31022
רמה B מתקדמים א        61133
רמה C בסיסי                61134
רמה D טרום בסיסי ב      61135     
רמה E טרום בסיסי א      61136
​רמה F ​סדנת גישור ידע באנגלית

חובה לקבוע את הסיווג לרמה באנגלית (במבחן מיון או במבחן פסיכומטרי או על סמך לימודי אנגלית באוניברסיטה אחרת) וללמוד את קורסי האנגלית כבר בשלבים הראשונים של הלימודים לתואר בוגר באוניברסיטה הפתוחה.

להלן הדרישות לעמידה בחובת לימודי אנגלית במהלך הלימודים האקדמיים:

הסיווג לרמה באנגלית נדרש עד צבירה של 18 נקודות זכות באוניברסיטה הפתוחה.

השלמת רמת טרום בסיסי א או טרום בסיסי ב, (או סיווג לרמת בסיסי לפחות במבחני המיון או במבחן פסיכומטרי) נדרשת עד צבירה של 48 נקודות זכות באוניברסיטה.

סיום חובת לימודי אנגלית (קבלת פטור) הוא תנאי הכרחי לצורך הרשמה לקורס ברמה מתקדמת.

סטודנטים אשר לא יעמדו בדרישות אלה, לא יוכלו להמשיך את לימודיהם האקדמיים עד אשר יעמדו בדרישות.

החל מסמסטר סתיו תשפ"א (א2021), תחל בהדרגה חובת נוכחות בקורסי האנגלית לפי המדיניות הבאה:

א2021 - סדנת גישור (91428) וטרום בסיסי א (61136)

ניתן לראות פירוט נוסף בלשוניות מטה.

פתח הכל