על מנת להיות זכאים לקבלת תואר אקדמי בישראל, צריכים כל סטודנטית וסטודנט הלומדים לתואר ראשון לעמוד בדרישות האנגלית כפי שהוגדרו על ידי המועצה להשכלה גבוהה. בנוסף לכך, ההתקדמות בלימודים באוניברסיטה הפתוחה, למשל הרשמה לקורסים מתקדמים, מותנית בעמידה בדרישות האנגלית במהלך התואר.

לשם כך, מוצעים באוניברסיטה הפתוחה קורסי אנגלית ברמות שונות, בהתאם לרמת האנגלית של כל סטודנט וסטודנטית. רמת האנגלית נקבעת בדרך כלל בבחינת מיון באנגלית – למשל בחינת אמירנט (לשעבר אמיר"ם) או פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית. 

קורסי האנגלית נועדו להקנות לסטודנטים ולסטודנטיות את ידיעת השפה האנגלית הבין-לאומית באמצעות לימוד ארבע מיומנויות השפה: קריאה, כתיבה, דיבור והאזנה. בעזרת כלים אלה יוכלו הסטודנטים והסטודנטיות להצליח בלימודיהם לתואר אקדמי, בהמשך ללימודים מתקדמים ובמקומות העבודה, לפי הסטנדרט האירופאי המקובל בעולם.

סטודנטים וסטודנטיות שיסווגו לרמת מתקדמים ב או לרמת פטור מקורסי שפה, יידרשו ללמוד קורסי תוכן אקדמיים בשפה האנגלית, בהתאם לדרישות תוכנית לימודיהם. ראו פירוט בנושא בהמשך הדף.


סיווג לרמה באנגלית: כך תדעו לאיזה קורס להירשם

לפני ההרשמה לקורסי אנגלית, יש לעבור תהליך מיון כדי לקבוע את רמת האנגלית ובהתאם לכך – לדעת לאילו קורסים צריך להירשם.
יש להשלים את תהליך הסיווג לרמה באנגלית עד לצבירה של 18 נקודות זכות בקורסים האקדמיים.
המידע המפורט על תהליך המיון וסיווג לרמת באנגלית מופיע באתר היחידה לאנגלית. אפשר גם להיעזר בשאלון האינטראקטיבי כדי להבין לאיזה קורס צריך להירשם.
ניגשתן/ם לבחינת מיון שלא דרך האוניברסיטה הפתוחה? יש לפעול על פי ההנחיות כאן.


פתח הכל

דרישות האנגלית במהלך לימודי התואר

לימודי האנגלית מלווים אתכם/ן במהלך התואר, כאשר יש כמה נקודות ציון שיש לעבור לאורך הדרך כתנאי הכרחי להמשך הלימודים.

ראשית כל, יש לקבל סיווג לרמה באנגלית עד לצבירת 18 נקודות זכות אקדמיות. זהו תנאי להרשמה לקורסים הבאים בתואר ולכן מומלץ להשלים את סיווג הרמה כבר בשלבים הראשונים של הלימודים.

שנית, יש להגיע לרמת "בסיסי" באנגלית עד להשלמת 48 נקודות זכות. כלומר, לקבל סיווג לרמה זו ומעלה, או לסיים בהצלחה את קורס אנגלית "טרום בסיסי א" או את "טרום בסיסי ב". גם שלב זה הוא תנאי להרשמה לקורסים הבאים.

לבסוף, יש להגיע לרמת פטור באנגלית לפני ההרשמה לקורסים ברמה מתקדמת. כלומר, לקבל במבחן מיון סיווג לרמת פטור או לסיים בהצלחה קורס אנגלית "מתקדמים ב'".


על סטודנטיות וסטודנטים שהחלו ללמוד לתואר ראשון בשנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר סתיו 2022א) ואילך חלות דרישות נוספות:

  • מי שקיבלו בבחינת מיון סיווג לרמה של מתקדמים ב, יידרשו ללמוד ללמוד את קורס מתקדמים ב וכן קורס תוכן נוסף מרשימת הקורסים המוצעים באנגלית בתחום הלימודים שלהם/ן.
  • מי שקיבלו בבחינת מיון סיווג לרמת פטור, יידרשרו ללמוד שני קורסי תוכן מרשימת הקורסים המוצעים באנגלית בתחום הלימודים שלהם/ן.

רשימת קורסי התוכן המוצעים באנגלית לפי תחומי לימוד מוצגת בהמשך דף זה.


קורסי השפה באנגלית באוניברסיטה הפתוחה

מידע מפורט על קורסי השפה באנגלית המוצעים באוניברסיטה הפתוחה תמצאו בדף הקורסים באתר היחידה לאנגלית. שימו לב כי קורסי השפה באנגלית, בכל הרמות, אינם מקנים נקודות זכות.

חובה לעמוד בכל דרישות הקורס: נוכחות במפגשים (ראו נוהל נוכחות חובה), השתתפות במבחן ביניים, מבחן גמר והגשת מטלות כמפורט בחוברת הקורס. מי שלא עמדו בדרישות הקורס ולא הגיש את מינימום המטלות הנדרש במועדן, או לא עמדו בחובת נוכחות בקורס, לא יוכלו להיבחן בקורס גם אם קיבלו הזמנה לבחינה.

מועדי ההרשמה, מועד פתיחת הסמסטר וסיומו בקורסי השפה באנגלית שונים לעתים מן המועדים של הקורסים האקדמיים. מידע עדכני מופיע באתר ההרשמה. כמו כן, תאריכי הבחינות אינם סופיים ועשויים להשתנות. התאריכים הסופיים יפורסמו במהלך הסמסטר באתרי הקורסים.


פתח הכל

קורסי תוכן אקדמיים באנגלית

על פי החלטת המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) החלה על סטודנטים וסטודנטיות שהתחילו את לימודיהם לתואר ראשון במערכת ההשכלה הגבוהה מסמסטר סתיו תשפ"ב (א2022) ואילך:

  • סטודנטים וסטודנטיות שיסווגו בבחינת המיון לרמת פטור מקורסי שפה, יידרשו ללמוד שני קורסי תוכן אקדמיים בשפה האנגלית, בהתאם לדרישות תוכנית לימודיהם.
  • סטודנטים וסטודנטיות שיסווגו בבחינת המיון לרמת מתקדמים ב, יידרשו ללמוד במהלך התואר את הקורס מתקדמים ב וקורס תוכן אקדמי באנגלית, בהתאם לדרישות תוכנית לימודיהם.

מי שסווגו לרמה נמוכה ממתקדמים ב לא יידרשו ללמוד קורסי תוכן באנגלית.

מומלץ להתייעץ עם יועץ או יועצת ללימודים אקדמיים לפני בחירת קורס התוכן באנגלית, על מנת לבדוק את התאמתו למסלול הלימודים.

לרשימת קורסי התוכן המוצעים באנגלית >>

בכל שאלה הקשורה ללימודי האנגלית, אתם מוזמנים לפנות אלינו: 

דוא"ל english-ponim@openu.ac.il​​