לימודי תעודה במגדר

התכנית לתעודה בלימודי מגדר היא תכנית לימודים בין תחומית שמיועדת לבעלי תואר ראשון במדעי הרוח או מדעי החברה. התכנית מתאימה לכל מי שמעוניינים להעמיק את הידע שלהם בתחום המגדר: נשות ואנשי חינוך, יועצות ויועצים להוגנות מגדרית, פעילות ופעילים חברתיים, מומחים מתחום משאבי האנוש, השיווק והפרסום.

הגשת מועמדות

הגשת המועמדות ללימודי תעודה תעשה בצורה מקוונת. את טופס המועמדות ניתן להגיש באופן שוטף במהלך כל השנה (‏למרות שהרישום לקורסים מתקיים במועדים מסויימים בלבד‎)‏.

הגשת המועמדות צריכה להיות מלווה במסמכים רשמיים על לימודיך הקודמים, אותם יש לשלוח בדואר למרכז להישגים לימודיים בקריית האו"פ ברעננה או להגיש, בתיאום מראש, באחד ממרכזי הלימוד של האו"פ.

המסמכים הנדרשים הם תעודת גמר של התואר הראשון (‏‏או אישור זכאות‎‎)‏‏ כולל גיליונות הציונים (‏מסמך מקורי או עותק מאושר‎)‏.

אפשר לצרף צילומי תעודות ומסמכים באחד מן התנאים הבאים:

  • לצילומים יצורף אישור נוטריוני.
  • הצילומים אושרו (‏לאחר הצגת המקור‎)‏ במרכז ההישגים הלימודיים בקריית האו"פ ברעננה.
  • הצילומים אושרו (‏לאחר הצגת המקור‎)‏ על-ידי יועצים במרכזי הלימוד ברחבי הארץ. (‏‏מידע על המקומות בהם פועלים יועצים אפשר למצוא כאן‎‎)‏

סטודנטים או בוגרים של האו"פ יכולים להגיש מועמדות מקוונת, ללא צורך בהגשת מסמכים נוספים.

הגשת המועמדות כרוכה בתשלום. הסכום לתשלום מפורט בפרק ההרשמה (‏‏‏טבלה 3: תשלומים אחרים‎‎‎)‏‏‏ באתר האו"פ. דמי הגשת המועמדות אינם מוחזרים בכל מקרה.

פירוט הקורסים בתכנית

יש ללמוד שבעה קורסים בהיקף כולל של 36-27 נ" לפי הפירוט שלהלן:

קורסי חובה – שלושה או ארבעה כמפורט ברשימה הבאה:

רמה

נ"ז

מבוא ללימודי מגדר (‏10680‎)‏

ר

6

סמינר מחקר בנושא מגדר

ת"ש

3

לפחות אחד משני הקורסים הבאים:

מגדר: תרבות וזהות (‏14212‎)‏ 1

ת"ש

3

סוגיות בהגות פמיניסטית במאה ה-20

ת"ש

3

קורסי בחירה- שלושה או ארבעה מתוך הרשימה הבאה:

רמה

נ"ז

הקומדיה הרומנטית: היסטוריה, אידיאולוגיה ומגדר (‏10747‎)‏ 2

ר

6

נשים בחברה היהודית בארץ ישראל (‏10582‎)‏ 3

מ

6

תנועות נשים במזרח התיכון בעת החדשה (‏10974‎)‏

מ

6

מגדר ופמיניזם בתאטרון המודרני (‏10928‎)‏

מ

6

מגדר ומיניות בתרבות חז"ל (‏10947‎)‏ 4

מ

6

מעבדה משלה: נשים במחקר הביולוגי (‏22014‎)‏ 5

ת"ש

3

טכנולוגיות פריון חדישות: סוגיות חברתיות וביואתיות (‏22013‎)‏ 5

ת"ש

3

סמינר מחקר: מגדר ופוליטיקה (‏12051‎)‏

ת"ש

5

מתכונת הלימודים

המסלול של לימודי תעודה במגדר מחייב לימוד של שבעה קורסים, כאשר הקורס הראשון אותו יש ללמוד הוא הקורס מבוא ללימודי מגדר (‏10680‎)‏. כמו כן חייבים הלומדים בכתיבת עבודה סמינריונית הקשורה לנושא של אחד הקורסים הנלמדים.

הסטודנטים מקבלים את כל חומרי הלימוד לפני תחילת הסמסטר. חומרי הלימוד הם בדרך כלל ספרים, מקראות מאמרים ומדריכי למידה. כל קורס מלווה באתר קורס המהווה חלק בלתי נפרד מרכיבי ההוראה והלמידה.

בכל קורס מתקיימים מפגשי הנחיה במהלך הסמסטר, משך כל מפגש בין שעתיים לשלוש. המפגשים מתנהלים בשעות אחר הצהרים או הערב. פרטים על היצע הקורסים בכל סמסטר אפשר למצוא בטבלת הקורסים השנתית באתר האוניברסיטה הפתוחה.

כיוון שכל חומר הלימוד נשלח לסטודנטים ומותאם ללמידה עצמית, ההשתתפות במפגשי ההנחייה היא בגדר המלצה בלבד. עם זאת בחלק מהקורסים ההשתתפות במפגשי ההנחייה היא חלק מחובות הלומדים בקורס.

משך הלימודים

משך הלימודים נתון לבחירת הסטודנטים. אפשר לסיים את כל החובות ללימודי תעודה במגדר תוך שנת לימודים אחת, אך אפשר גם לפרוס את הלימודים על פני זמן ממושך יותר.

לקבלת ייעוץ ומידע נוסף ניתן לפנות אל יועצות התכנית:

פרופ' ענבל עופר inbalof@openu.ac.il

ד"ר נורית קירש nuritki@openu.ac.il


1

יש ללמוד את הקורס מבוא ללימודי מגדר (‏10680‎)‏ לפני לימוד קורס זה. למידה במקביל של שני הקורסים מחייבת אישור של מרכז/ת ההוראה.

2

הקורס להבין סרטים:מבוא לאומנות הקולנוע (‏10640‎)‏ הוא תנאי קבלה ללימוד קורס זה.

3

כתיבת עבודה סמינריונית בקורס זה תתאפשר רק למי שקיבלו ציון 85 ומעלה בבחינת הגמר.

4

קורס אחד בתרבות חז"ל או בהיסטוריה של עם ישראל הוא תנאי קבלה ללימוד קורס זה. המבקשים להרשם לקורס אך אינם עומדים בתנאי קבלה זה יוכלו לפנות למרכז/ת ההוראה בקורס.

5

הרישום לקורס מותנה באישור מרכז/ת ההוראה בקורס.