משרות הנחיה

תחום המתמטיקה באו"פ מגייס מנחים מעת לעת.
משרת ההנחיה כוללת תרגול והוראה במפגשים שבועיים של 2–3 שעות, בעיקר בשעות הערב, בדיקת מטלות של הסטודנטים, פעילות בפורום באתר הקורס, הנחיה טלפונית וליווי ותמיכה בסטודנטים ככל הנדרש.

דרישות המינימום מהמועמדים הן:

  • תואר שני במתמטיקה, או תואר שני בדיסציפלינה אחרת, המתאימה לתחום התוכן של הקורס. בהעדר תואר שני במתמטיקה דרושים גליונות ציונים של לימודים אקדמיים, המעידים על השכלה מתמטית הולמת.
  • יכולות הוראה גבוהות.
  • מיומנות סבירה בטכנולוגיות הוראה כולל שימוש באינטרנט ובמערכות ממוחשבות בסיסיות.

 קורות חיים מפורטים ניתן לשלוח למזכירות (math@openu.ac.il), או ישירות למרכזי ההוראה בקורסים השונים (לרשימת מרכזי ההוראה).
כאשר מתפנה משרת הנחיה, ייווצר קשר עם המועמדים המתאימים.

חשוב לציין בקורות החיים:

 

גיוס חברי סגל בכיר ומשרות נוספות

באתר הדרושים של האוניברסיטה הפתוחה