בוגר בהיסטוריה במסלול היסטוריה של עם ישראל *

א. לפחות 108 נ"ז ובהן:

(‏i‎)‏ לפחות 84 נ"ז בהיסטוריה

(‏ii‎)‏ לפחות 24 נ"ז מתקדמות בהיסטוריה1

קורסים חופפים בסעיפים ב' ו-ג' אפשר ללמוד במסגרת לימודי החובה בהיסטוריה או לימודי הבחירה בהיסטוריה או לימודי הבחירה בהיסטוריה של עם ישראל, אך לא בשלושתם.

ב. לימודי היסטוריה: חובה ובחירה – 72 נ"ז2

חובה – 18 נ"ז קורס אחד בכל תקופה

רמה

נ"ז

(‏i‎)‏ העת העתיקה

יוון הקלאסית (‏10110‎)‏

פ

6

רומא: אימפריאליזם ואימפריה (‏10473‎)‏

ר

6

(‏ii‎)‏ ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת

ראשיתה של אירופה: מערב אירופה בימי הביניים המוקדמים (‏10436‎)‏

ר

6

בין יהודים לנוצרים: יהודים ונוצרים במערב-אירופה עד ראשית העת החדשה (‏10275‎)‏

ר

6

הכנסייה הקתולית בימי הביניים: אידיאולוגיה ופוליטיקה (‏10651‎)‏

ר

6

על סף העת החדשה: אירופה 1600-1350 (‏10674‎)‏

ר

6

(‏iii‎)‏ העת החדשה

תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק א: צרפת (‏10282‎)‏

ר

6

תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק ב: ההשכלה בבריטניה, בגרמניה, בתרבות היהודית ובמוסיקה (‏10463‎)‏

ר

6

המהפכה הצרפתית (‏10782‎)‏

ר

6

אירופה ערש הלאומיות (‏10403‎)‏

ר

6

בחירה – 54נ"ז2

על הסטודנטים לבחור תקופת התמחות מבין שלוש התקופות: העת העתיקה; ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת; העת החדשה.

במסגרת קורסי הבחירה יש ללמוד 24 נ"ז בתקופת ההתמחות הראשית (‏מהן לפחות 12 נ"ז מתקדמות‎)‏. בתקופת ההתמחות המשנית יש ללמוד 18 נ"ז (‏מהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות‎)‏, בתקופה השלישית יש ללמוד 12 נ"ז.

(‏i‎)‏ העת העתיקה

יוון הקלאסית (‏10110‎)‏ 3

פ

6

רומא: אימפריאליזם ואימפריה (‏10473‎)‏ 3

ר

6

תולדות התקופה ההלניסטית (‏10222‎)‏

ר

6

תולדות עם ישראל בימי בית ראשון (‏10700‎)‏

ר

6

מדינת החשמונאים (‏10419‎)‏ #

ר

6

יהודה ורומא (‏10212‎)‏

ר

6

ירושלים לדורותיה (‏10208‎)‏ 4

ר

6

עלייתה ונפילתה של הקיסרות הסינית (‏10742‎)‏ 4

ר

6

משטרים בפוליס היוונית (‏10965‎)‏ 5

מ

6

מכורש עד אלכסנדר: תולדות ישראל בשלטון פרס (‏10550‎)‏

מ

6

מרד בר-כוכבא (‏10351‎)‏

מ

6

הנצרות הקדומה (‏10531‎)‏

מ

6

מלך, מלוכה וממלכה: עיונים בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה של ממלכות ישראל ויהודה (‏10937‎)‏

מ

6

העבדות בעת העתיקה בישראל, בנצרות הקדומה ובעולם היווני-הרומי (‏10930‎)‏

מ

6

(‏ii‎)‏ ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת

ראשיתה של אירופה: מערב-אירופה בימי הביניים המוקדמים (‏10436‎)‏ 3

ר

6

קהילות יהודיות באגן הים התיכון בימי הביניים (‏10817‎)‏

ר

6

הכנסייה הקתולית בימי הביניים: אידיאולוגיה ופוליטיקה (‏10651‎)‏ 3

ר

6

על סף העת החדשה: אירופה 1600-1350 (‏10674‎)‏ 3

ר

6

האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת (‏10432‎)‏

ר

6

ירושלים לדורותיה (‏10208‎)‏ 4

ר

6

יהודים בעידן של תמורות (‏10204‎)‏ 6

ר

6

תרבות, חברה ודת: יהודי פולין 600 שנות היסטוריה (‏10265‎)‏ 6

ר

6

האימפריה העות'מאנית: היסטוריה וסוגיות נבחרות (‏10751‎)‏ 6

ר

6

עלייתה ונפילתה של הקיסרות הסינית (‏10742‎)‏ 4

ר

6

ילדות בימי הביניים: ילדים יהודים וילדים נוצרים (‏10915‎)‏

מ

6

מסעי הצלב: היסטוריה והיסטוריוגרפיה (‏10945‎)‏

מ

6

עלייה לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמים (‏10500‎)‏

מ

6

אתיופיה: נצרות, אסלאם, יהדות (‏10333‎)‏ 7

מ

6

(‏iii‎)‏ העת החדשה 2

תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק א: צרפת (‏10282‎)‏ 3

ר

6

תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק ב: ההשכלה בבריטניה, בגרמניה, בתרבות היהודית ובמוסיקה (‏10463‎)‏ 3

ר

6

המהפכה הצרפתית (‏10782‎)‏ 3

ר

6

אירופה ערש הלאומיות (‏10403‎)‏ 3

ר

6

שורשי הפשיזם האירופי: 1945-1789 (‏10784‎)‏

ר

6

יהודים בעידן של תמורות (‏10204‎)‏ 6

ר

6

תרבות, חברה ודת: יהודי פולין 600 שנות היסטוריה (‏10265‎)‏ 6

ר

6

מבית לאומי למדינה בדרך: היישוב היהודי בארץ-ישראל בין מלחמות העולם (‏10423‎)‏

ר

6

בימי שואה ופקודה (‏10234‎)‏

ר

6

מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה (‏10109‎)‏

ר

6

האימפריה העות'מאנית: היסטוריה וסוגיות נבחרות (‏10751‎)‏ 6

ר

6

המזרח התיכון בין מלחמות העולם (‏10425‎)‏

ר

6

המזרח התיכון בימינו (‏10646‎)‏

ר

6

ג'נוסייד (‏רצח עם‎)‏ (‏10664‎)‏

ר

6

עלייתה ונפילתה של הקיסרות הסינית (‏10742‎)‏ 4

ר

6

עולם במלחמה: יחסים בין העמים בשנים 1945-1900 (‏10482‎)‏ #

ר

6

ירושלים לדורותיה (‏10208‎)‏ 4

ר

6

משיחיות יהודית בעת החדשה: משבתאי צבי ועד הרבי מלובביץ' (‏10968‎)‏

מ

6

תנועות נשים במזרח התיכון בעת החדשה (‏10974‎)‏

מ

6

סוגיות בחקר הלאומיות (‏10374‎)‏

מ

6

מנאורות לרומנטיקה: ראשיתה של הלאומיות הגרמנית (‏10513‎)‏ #

מ

6

נוער, חינוך ופוליטיקה במזרח התיכון (‏10510‎)‏

מ

6

יהודי צפון-אפריקה במאות ה-20-19 (‏10311‎)‏

מ

6

אתיופיה: נצרות, אסלאם, יהדות (‏10333‎)‏ 6

מ

6

ידע דתי, סמכות וכריזמה באסלאם (‏10950‎)‏

מ

6

האנטישמיות במאה ה-19 (‏10305‎)‏

מ

6

ג. לימודי היסטוריה של עם ישראל -36 נ"ז7

במסגרת לימודי היסטוריה של עם ישראל יש ללמוד 36 נ"ז (‏‏מהן לפחות 12 נ"ז מתקדמות‎‎)‏‏.

קורסים חופפים בסעיפים ב' ו-ג' אפשר ללמוד במסגרת לימודי חובה, או היסטוריה, או היסטוריה של עם ישראל, אך לא בשלושתם.

תולדות עם ישראל בימי בית ראשון (‏10700‎)‏

ר

6

מדינת החשמונאים (‏10419‎)‏#

ר

6

יהודה ורומא (‏10212‎)‏

ר

6

מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל: משלהי תקופת האבן עד כיבושי אלכסנדר (‏10140‎)‏#

ר

6

ירושלים לדורותיה (‏10208‎)‏ 4

ר

6

בין יהודים לנוצרים: יהודים ונוצרים במערב-אירופה עד ראשית העת החדשה (‏‏10275‎‎)‏3

ר

6

חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית (‏‏10297‎‎)‏‏

ר

6

קהילות יהודיות באגן הים התיכון בימי הביניים (‏‏10817‎‎)‏‏

ר

6

יהודים בעידן של תמורות (‏‏10204‎‎)‏‏

ר

6

תרבות, חברה ודת: יהודי פולין 600 שנות היסטוריה (‏‏10265‎‎)‏‏

ר

6

ילדות בימי הביניים: ילדים יהודים וילדים נוצרים (‏‏10915‎‎)‏‏

ר

6

עלייה לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמים (‏10500‎‎)‏‏

ר

6

מסעי הצלב: היסטוריה והיסטוריוגרפיה (‏‏10945‎‎)‏‏

מ

6

אתיופיה: נצרות, אסלאם, יהדות (‏‏10333‎‎)‏‏

מ

6

יהודי רוסיה במאה ה-20 (‏‏10744‎‎)‏‏

ר

6

בין ציון לציונות: תולדות התנועה הציונית 1914-1881 (‏‏10121‎‎)‏‏

ר

6

מבית לאומי למדינה בדרך: היישוב היהודי בארץ-ישראל בין מלחמות העולם (‏‏10423‎‎)‏‏

ר

6

בימי שואה ופקודה (‏‏10234‎‎)‏‏

ר

6

תהליכי חילון בתרבות היהודית בעת החדשה (‏‏10932‎‎)‏‏

מ

6

משיחיות יהודית בעת החדשה: משבתי צבי ועד הרבי מלובביץ' (‏‏10968‎‎)‏‏

מ

6

נשים בחברה היהודית בארץ-ישראל (‏‏1948-1882‎‎)‏‏ (‏‏10582‎‎)‏‏

מ

6

יהודי צפון-אפריקה במאות ה-20-19 (‏‏10311‎‎)‏‏

מ

6

יהודי תימן: היסטוריה, חברה, תרבות (‏‏10565‎‎)‏

מ

6

על פרשת דרכים: יהודי רוסיה מול אתגרי העת החדשה (‏‏10938‎‎)‏‏

מ

6

האנטישמיות במאה ה-19 (‏‏10305‎‎)‏‏

מ

6

ד. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות, אחת בתקופת ההתמחות בהיסטוריה ואחת בהיסטוריה של עם ישראל

ה. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

 

* המסלול אינו רשום בתעודת הבוגר. אישור על מסלול ההתמחות ניתן אך ורק במסמך נלווה לתעודת הבוגר.


1

הנקודות האלה נכללות במכסת הנקודות הנדרשות בסעיפים ב ו-ג.

2

מי שלמדו את הקורס מבוא לפוליטיקה השוואתית (‏10660‎)‏ בגרסתו הקודמת לפני סמסטר א2019, הקורס ייחשב להם במסגרת קורסי הבחירה בעת החדשה.

לסטודנטים העתידים ללמד בבתי הספר השייכים לחינוך הערבי, ומתוך התחשבות בדרישות תכנית הלימודים, מומלץ ללמוד שניים מתוך הקורסים האלה: המזרח התיכון בין מלחמות העולם (‏10425‎)‏, בין ציון לציונות (‏10121‎)‏, עלייה לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמים (‏10500‎)‏, בימי שואה ופקודה (‏10234‎)‏, מבית לאומי למדינה בדרך (‏10423‎)‏.

3

קורס בחירה רק למי שלא למדו את הקורס במסגרת לימודי החובה.

4

קורס זה עוסק במסגרת זמן רחבה ויכול להילמד במסגרת תקופות שונות, אך ניתן להחשיב אותו רק לתקופה אחת. פרטים ראו בתיאור הקורס. כמו כן, רצוי להיוועץ ביועץ התכנית.

5

או הקורס חילופי משטרים ביוון הקלאסית (‏10306‎)‏, שאינו מוצע עוד.

6

ניתן ללמוד את הקורס במסגרת קורסי הבחירה של תקופת ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת (‏תקופה ii‎)‏ או של תקופת העת החדשה (‏תקופה iii‎)‏, אך לא במסגרת שתי התקופות.

7

או הקורס פרקים בתולדות יהודי ארצות הברית (‏10589‎)‏ שאינו מוצע עוד.

#

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בתיאור הקורס.