בוגר בהיסטוריה

א. לפחות 108 נ"ז ובהן:

(‏i‎)‏ לפחות 84 נ"ז בהיסטוריה

(‏ii‎)‏ לפחות 24 נ"ז מתקדמות בהיסטוריה1

ב. לימודי היסטוריה: חובה ובחירה – 84 נ"ז

חובה – 18 נ"ז

רמה

נ"ז

(‏i‎)‏ העת העתיקה – לפחות 6 נ"ז:

יוון הקלאסית (‏10110‎)‏

פ

6

רומא: אימפריאליזם ואימפריה (‏10473‎)‏

ר

6

(‏ii‎)‏ ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת – לפחות 6 נ"ז:

ראשיתה של אירופה: מערב אירופה בימי הביניים המוקדמים (‏10436‎)‏

ר

6

בין יהודים לנוצרים: יהודים ונוצרים במערב-אירופה עד ראשית העת החדשה (‏10275‎)‏

ר

6

הכנסייה הקתולית בימי הביניים: אידיאולוגיה ופוליטיקה (‏10651‎)‏

ר

6

על סף העת החדשה: אירופה 1600-1350 (‏10674‎)‏

ר

6

(‏iii‎)‏ העת החדשה – לפחות 6 נ"ז:

תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק א: צרפת (‏10282‎)‏

ר

6

תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק ב: ההשכלה בבריטניה, בגרמניה, בתרבות היהודית ובמוסיקה (‏10463‎)‏

ר

6

המהפכה הצרפתית (‏10782‎)‏

ר

6

אירופה ערש הלאומיות (‏10403‎)‏

ר

6

בחירה – 66 נ"ז2

יש לבחור תקופת התמחות מבין שלוש התקופות: העת העתיקה; ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת; העת החדשה.

במסגרת קורסי הבחירה יש ללמוד 36 נ"ז בתקופת ההתמחות (‏מהן לפחות 12 נ"ז מתקדמות‎)‏. בשתי התקופות האחרות יש ללמוד 18 נ"ז בתקופה אחת (‏מהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות‎)‏, ו-12 נ"ז בתקופה האחרת.

(‏i‎)‏ העת העתיקה 3,2

יוון הקלאסית (‏10110‎)‏ 4

פ

6

רומא: אימפריאליזם ואימפריה (‏10473‎)‏ 4

ר

6

תולדות התקופה ההלניסטית (‏10222‎)‏

ר

6

תולדות עם ישראל בימי בית ראשון (‏10700‎)‏

ר

6

מדינת החשמונאים (‏10419‎)‏ #

ר

6

יהודה ורומא (‏10212‎)‏

ר

6

מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל: משלהי תקופת האבן עד כיבושי אלכסנדר (‏10140‎)‏ #

ר

6

ירושלים לדורותיה (‏10208‎)‏ 5

ר

6

עלייתה ונפילתה של הקיסרות הסינית (‏10742‎)‏ 5

ר

6

משטרים בפוליס היוונית (‏10965‎)‏ 6

מ

6

מכורש עד אלכסנדר: תולדות ישראל בשלטון פרס (‏10550‎)‏

מ

6

מרד בר-כוכבא (‏10351‎)‏

מ

6

סוגיות היסטוריות בעולמם של חכמים (‏10572‎)‏

מ

6

הנצרות הקדומה (‏10531‎)‏

מ

6

מלך, מלוכה וממלכה: עיונים בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה של ממלכות ישראל ויהודה (‏10937‎)‏

מ

6

העבדות בעת העתיקה בישראל, בנצרות הקדומה ובעולם היווני-הרומי (‏10930‎)‏

מ

6

(‏ii‎)‏ ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת 3

ראשיתה של אירופה: מערב-אירופה בימי הביניים המוקדמים (‏10436‎)‏ 4

ר

6

בין יהודים לנוצרים: יהודים ונוצרים במערב-אירופה עד ראשית העת החדשה (‏10275‎)‏ 4

ר

6

חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית (‏10297‎)‏

ר

6

קהילות יהודיות באגן הים התיכון בימי הביניים (‏10817‎)‏

ר

6

הכנסייה הקתולית בימי הביניים: אידיאולוגיה ופוליטיקה (‏10651‎)‏ 4

ר

6

על סף העת החדשה: אירופה 1600-1350 (‏10674‎)‏ 4

ר

6

אמנות ימי הביניים באירופה ובביזנטיון (‏10755‎)‏

ר

6

אמנות הרנסנס באיטליה (‏10232‎)‏

ר

6

האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת (‏10432‎)‏

ר

6

ירושלים לדורותיה (‏10208‎)‏ 5

ר

6

יהודים בעידן של תמורות (‏10204‎)‏ 7

ר

6

תרבות, חברה ודת: יהודי פולין 600 שנות היסטוריה (‏10265‎)‏ 7

ר

6

האימפריה העות'מאנית: היסטוריה וסוגיות נבחרות (‏10751‎)‏ 7

ר

6

עלייתה ונפילתה של הקיסרות הסינית (‏10742‎)‏ 7,5

ר

6

ילדות בימי הביניים: ילדים יהודים וילדים נוצרים (‏10915‎)‏

מ

6

מסעי הצלב: היסטוריה והיסטוריוגרפיה (‏10945‎)‏

מ

6

עלייה לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמים (‏10500‎)‏

מ

6

אתיופיה: נצרות, אסלאם, יהדות (‏10333‎)‏ 7

מ

6

ידע דתי, סמכות וכריזמה באסלאם (‏10950‎)‏ 7

מ

6

(‏iii‎)‏ העת החדשה 9,8,3,2

תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק א: צרפת (‏10282‎)‏ 4

ר

6

תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק ב: ההשכלה בבריטניה, בגרמניה, בתרבות היהודית ובמוסיקה (‏10463‎)‏ 4

ר

6

המהפכה הצרפתית (‏10782‎)‏ 4

ר

6

אירופה ערש הלאומיות (‏10403‎)‏ 4

ר

6

שורשי הפשיזם האירופי: 1945-1789 (‏10784‎)‏

ר

6

יהודים בעידן של תמורות (‏10204‎)‏ 7

ר

6

תרבות, חברה ודת: יהודי פולין 600 שנות היסטוריה (‏10265‎)‏ 7

ר

6

יהודי רוסיה במאה ה-20 (‏10744‎)‏

ר

6

בין ציון לציונות: תולדות התנועה הציונית 1914-1881 (‏10121‎)‏

ר

6

מבית לאומי למדינה בדרך: היישוב היהודי בארץ-ישראל בין מלחמות העולם (‏10423‎)‏

ר

6

בימי שואה ופקודה (‏10234‎)‏

ר

6

מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה (‏10109‎)‏

ר

6

האימפריה העות'מאנית: היסטוריה וסוגיות נבחרות (‏10751‎)‏ 7

ר

6

המזרח התיכון בין מלחמות העולם (‏10425‎)‏

ר

6

המזרח התיכון בימינו (‏10646‎)‏

ר

6

הסחורה האנושית: עבדות וסחר בעבדים באפריקה וממנה (‏10779‎)‏

ר

6

ג'נוסייד (‏רצח עם‎)‏ (‏10664‎)‏

ר

6

עלייתה ונפילתה של הקיסרות הסינית (‏10742‎)‏ 6

ר

6

עולם במלחמה: יחסים בין העמים בשנים 1945-1900 (‏10482‎)‏ #

ר

6

ירושלים לדורותיה (‏10208‎)‏ 5

ר

6

תהליכי חילון בתרבות היהודית בעת החדשה (‏10932‎)‏

מ

6

משיחיות יהודית בעת החדשה:משבתאי צבי ועד הרבי מלובביץ' (‏10968‎)‏

מ