בוגר בהיסטוריה

א. לפחות 108 נ"ז ובהן:

(‏i‎)‏ לפחות 84 נ"ז בהיסטוריה

(‏ii‎)‏ לפחות 24 נ"ז מתקדמות בהיסטוריה1

ב. לימודי היסטוריה: חובה ובחירה – 84 נ"ז2

חובה – 18 נ"ז

רמה

נ"ז

(‏i‎)‏ העת העתיקה – לפחות 6 נ"ז:

יוון הקלאסית (‏10110‎)‏

פ

6

רומא: אימפריאליזם ואימפריה (‏10473‎)‏

ר

6

(‏ii‎)‏ ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת – לפחות 6 נ"ז:

ראשיתה של אירופה: מערב אירופה בימי הביניים המוקדמים (‏10436‎)‏

ר

6

בין יהודים לנוצרים: יהודים ונוצרים במערב-אירופה עד ראשית העת החדשה (‏10275‎)‏

ר

6

הכנסייה הקתולית בימי הביניים: אידיאולוגיה ופוליטיקה (‏10651‎)‏

ר

6

על סף העת החדשה: אירופה 1600-1350 (‏10674‎)‏

ר

6

(‏iii‎)‏ העת החדשה – לפחות 6 נ"ז:

תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק א: צרפת (‏10282‎)‏

ר

6

תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק ב: ההשכלה בבריטניה, בגרמניה, בתרבות היהודית ובמוסיקה (‏10463‎)‏

ר

6

המהפכה הצרפתית (‏10782‎)‏

ר

6

אירופה ערש הלאומיות (‏10403‎)‏

ר

6

בחירה – 66 נ"ז2

כל סטודנט צריך לבחור תקופת התמחות מבין שלוש התקופות: העת העתיקה; ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת; העת החדשה.

במסגרת קורסי הבחירה יש ללמוד 36 נ"ז בתקופת ההתמחות (‏מהן לפחות 12 נ"ז מתקדמות‎)‏. בשתי התקופות האחרות יש ללמוד 18 נ"ז בתקופה אחת (‏מהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות‎)‏, ו-12 נ"ז בתקופה האחרת.

(‏i‎)‏ העת העתיקה 2

יוון הקלאסית (‏10110‎)‏ 3

פ

6

רומא: אימפריאליזם ואימפריה (‏10473‎)‏ 3

ר

6

תולדות התקופה ההלניסטית (‏10222‎)‏

ר

6

תולדות עם ישראל בימי בית ראשון (‏10700‎)‏

ר

6

מדינת החשמונאים (‏10419‎)‏ #

ר

6

יהודה ורומא (‏10212‎)‏

ר

6

מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל: משלהי תקופת האבן עד כיבושי אלכסנדר (‏10140‎)‏ #

ר

6

ירושלים לדורותיה (‏10208‎)‏ 4

ר

6

עלייתה ונפילתה של הקיסרות הסינית (‏10742‎)‏ 4

ר

6

משטרים בפוליס היוונית (‏10965‎)‏ 5

מ

6

חשיבה היסטורית (‏פרקים בפילוסופיה של היסטוריה‎)‏ (‏10337‎)‏ 4

מ

6

מכורש עד אלכסנדר: תולדות ישראל בשלטון פרס (‏10550‎)‏

מ

6

מרד בר-כוכבא (‏10351‎)‏

מ

6

סוגיות היסטוריות בעולמם של חכמים (‏10572‎)‏

מ

6

הנצרות הקדומה (‏10531‎)‏

מ

6

מלך, מלוכה וממלכה: עיונים בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה של ממלכות ישראל ויהודה (‏10937‎)‏

מ

6

העבדות בעת העתיקה בישראל, בנצרות הקדומה ובעולם היווני-הרומי (‏10930‎)‏

מ

6

(‏ii‎)‏ ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת

ראשיתה של אירופה: מערב-אירופה בימי הביניים המוקדמים (‏10436‎)‏ 3

ר

6

בין יהודים לנוצרים: יהודים ונוצרים במערב-אירופה עד ראשית העת החדשה (‏10275‎)‏ 3

ר

6

חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית (‏10297‎)‏

ר

6

קהילות יהודיות באגן הים התיכון בימי הביניים (‏10817‎)‏

ר

6

הכנסייה הקתולית בימי הביניים: אידיאולוגיה ופוליטיקה (‏10651‎)‏ 3

ר

6

על סף העת החדשה: אירופה 1600-1350 (‏10674‎)‏ 3

ר

6

אמנות ימי הביניים באירופה ובביזנטיון (‏10755‎)‏

ר

6

אמנות הרנסנס באיטליה (‏10232‎)‏

ר

6

האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת (‏10432‎)‏

ר

6

ירושלים לדורותיה (‏10208‎)‏ 4

ר

6

יהודים בעידן של תמורות (‏10204‎)‏ 6

ר

6

תרבות, חברה ודת: יהודי פולין 600 שנות היסטוריה (‏10265‎)‏ 6

ר

6

האימפריה העות'מאנית: היסטוריה וסוגיות נבחרות (‏10751‎)‏ 6

ר

6

עלייתה ונפילתה של הקיסרות הסינית (‏10742‎)‏ 4

ר

6

ילדות בימי הביניים: ילדים יהודים וילדים נוצרים (‏10915‎)‏

מ

6

חשיבה היסטורית (‏פרקים בפילוסופיה של היסטוריה‎)‏ (‏10337‎)‏ 4

מ

6

מסעי הצלב: היסטוריה והיסטוריוגרפיה (‏10945‎)‏

מ

6

עלייה לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמים (‏10500‎)‏

מ

6

אתיופיה: נצרות, אסלאם, יהדות (‏10333‎)‏ 6

מ

6

ידע דתי, סמכות וכריזמה באסלאם (‏10950‎)‏ 6

מ

6

(‏iii‎)‏ העת החדשה 2

תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק א: צרפת (‏10282‎)‏ 3

ר

6

תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק ב: ההשכלה בבריטניה, בגרמניה, בתרבות היהודית ובמוסיקה (‏10463‎)‏ 3

ר

6

המהפכה הצרפתית (‏10782‎)‏ 3

ר

6

אירופה ערש הלאומיות (‏10403‎)‏ 3

ר

6

שורשי הפשיזם האירופי: 1945-1789 (‏10784‎)‏

ר

6

יהודים בעידן של תמורות (‏10204‎)‏ 6

ר

6

תרבות, חברה ודת: יהודי פולין 600 שנות היסטוריה (‏10265‎)‏ 6

ר

6

יהודי רוסיה במאה ה-20 (‏10744‎)‏

ר

6

בין ציון לציונות: תולדות התנועה הציונית 1914-1881 (‏10121‎)‏

ר

6

מבית לאומי למדינה בדרך: היישוב היהודי בארץ-ישראל בין מלחמות העולם (‏10423‎)‏

ר

6

בימי שואה ופקודה (‏10234‎)‏

ר

6

מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה (‏10109‎)‏

ר

6

האימפריה העות'מאנית: היסטוריה וסוגיות נבחרות (‏10751‎)‏ 6

ר

6

המזרח התיכון בין מלחמות העולם (‏10425‎)‏

ר

6

המזרח התיכון בימינו (‏10646‎)‏

ר

6

החברה הערבית בישראל (‏10657‎)‏

ר

6

צמיחת המדינות החדשות באפריקה (‏10206‎)‏

ר

6

הסחורה האנושית: עבדות וסחר בעבדים באפריקה וממנה (‏10779‎)‏

ר

6

ג'נוסייד (‏רצח עם‎)‏ (‏10664‎)‏

ר

6

הקולנוע כהיסטוריה: לדמיין ולביים את המאה ה-20 (‏10655‎)‏

ר

6

עלייתה ונפילתה של הקיסרות הסינית (‏10742‎)‏ 6

ר

6

עולם במלחמה: יחסים בין העמים בשנים 1945-1900 (‏10482‎)‏ #

ר

6

ירושלים לדורותיה (‏10208‎)‏ 4

ר

6

תהליכי חילון בתרבות היהודית בעת החדשה (‏10932‎)‏

מ

6

משיחיות יהודית בעת החדשה:משבתאי צבי ועד הרבי מלובביץ' (‏10968‎)‏

מ

6

נשים בחברה היהודית בארץ-ישראל (‏1948-1882‎)‏ (‏10582‎)‏

מ

6

תנועות נשים במזרח התיכון בעת החדשה (‏10974‎)‏

מ

6

סוגיות בחקר הלאומיות (‏10374‎)‏

מ

6

מנאורות לרומנטיקה: ראשיתה של הלאומיות הגרמנית (‏10513‎)‏ #

מ

6

חירויות הפרט והמבנה החוקתי בדמוקרטיה פדרלית: רציפות ושינוי בממשל ארצות-הברית (‏10336‎)‏ 7

מ

6

נוער, חינוך ופוליטיקה במזרח התיכון (‏10510‎)‏

מ

6

פרקים בתולדות יהודי ארצות-הברית 1950-1820 (‏10589‎)‏

מ

6

יהודי צפון-אפריקה במאות ה-20-19 (‏10311‎)‏

מ

6

אתיופיה: נצרות, אסלאם, יהדות (‏10333‎)‏ 6

מ

6

ידע דתי, סמכות וכריזמה באסלאם (‏10950‎)‏ 6

מ

6

יהדות גרמניה לנוכח אתגרי המודרניזציה (‏10573‎)‏

מ

6

יהודי תימן: היסטוריה, חברה, תרבות (‏10565‎)‏ 8

מ

6

סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית (‏10594‎)‏

מ

6

חשיבה היסטורית (‏פרקים בפילוסופיה של היסטוריה‎)‏ (‏10337‎)‏ 4

מ

6

על פרשת דרכים: יהודי רוסיה מול אתגרי העת החדשה (‏10938‎)‏

מ

6

האנטישמיות במאה ה-19 (‏10305‎)‏

מ

6

ג. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות, אחת בתקופת ההתמחות ואחת בתקופה השנייה.

ד. בחירה חופשית: 24 נ"ז

במסגרת הבחירה החופשית ניתן ללמוד קורסים ממגוון הקורסים באוניברסיטה הפתוחה. לימודי הבחירה החופשית חייבים לכלול לפחות 12 נ"ז בדיסציפלינות אחרות (‏לא בהיסטוריה‎)‏ ובהן קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי החברה או במדעים.

מומלץ לקחת, במסגרת זו, את הקורס קריאה וכתיבה אקדמית לתלמידי מדעי הרוח והחברה (‏10172‎)‏.

ה. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

24 הנקודות האלה נכללות במכסת הנקודות הנדרשות בסעיף א(‏i‎)‏.

2

סטודנטים שלמדו את הקורסים יהודים בין מוסלמים: מבוא לתולדות היהודים בארצות האסלאם בתקופה המודרנית (‏1914-1750‎)‏ (‏10499‎)‏, מרעיון לממשות: תומס ג'פרסון והתהוות הפדרליזם האמריקני, 1780-1820 (‏10317‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם במניין נקודות הזכות בקורסי הבחירה בעת החדשה.

מי שלמדו את הקורס 10660 בגרסתו הקודמת לפני סמסטר א2019, הקורס ייחשב להם במניין נקודות הזכות בקורסי הבחירה בעת החדשה.

לסטודנטים העתידים ללמד בבתי הספר השייכים לחינוך הערבי, ומתוך התחשבות בדרישות תכנית הלימודים, מומלץ ללמוד שניים מתוך הקורסים האלה: החברה הערבית בישראל (‏10657‎)‏, בין ציון לציונות (‏10121‎)‏, עלייה לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמים (‏10500‎)‏, בימי שואה ופקודה (‏10234‎)‏, מבית לאומי למדינה בדרך (‏10423‎)‏.

3

קורס בחירה רק למי שלא למדו את הקורס במסגרת לימודי החובה.

4

קורס זה עוסק במסגרת זמן רחבה ויכול להילמד במסגרת תקופות שונות, אך ניתן להחשיב אותו רק לתקופה אחת. פרטים ראו בתיאור הקורס. כמו כן, רצוי להיוועץ ביועץ התכנית.

5

או הקורס חילופי משטרים ביוון הקלאסית (‏10306‎)‏, שאינו מוצע עוד.

6

ניתן ללמוד את הקורס במסגרת קורסי הבחירה של תקופת ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת (‏תקופה ii‎)‏ או של תקופת העת החדשה (‏תקופה iii‎)‏, אך לא במסגרת שתי התקופות.

7

סטודנטים שלמדו את הקורס מרעיון לממשות: תומס ג'פרסון והתהוות הפדרליזם האמריקני, 1780-1820 (‏10317‎)‏, שאינו מוצע עוד, וכן את הקורס חירויות הפרט והמבנה החוקתי בדמוקרטיה פדרלית: רציפות ושינוי בממשל ארצות-הברית (‏10336‎)‏ יוכלו לכתוב עבודה סמינריונית רק באחד משני הקורסים.

8

יש הגבלה על מספר הסטודנטים שיכולים לכתוב עבודה סמינריונית בקורס זה. לפרטים ראו תיאור הקורס בקטלוג הקורסים.

#

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בתיאור הקורס.