בוגר בהיסטוריה בהדגשת היסטוריה של עם ישראל

א. לפחות 108 נ"ז ובהן:

(‏i‎)‏ לפחות 90 נ"ז בהיסטוריה, ובכללן לפחות 72 נ"ז בהיסטוריה של עם ישראל

(‏ii‎)‏ לפחות 24 נ"ז מתקדמות בהיסטוריה,1 ובכללן לפחות 18 נ"ז בהיסטוריה של עם ישראל

ב. לימודי היסטוריה: חובה ובחירה – 90 נ"ז

חובה – 18 נ"ז

רמה

נ"ז

(‏i‎)‏ העת העתיקה – לפחות 6 נ"ז:

יוון הקלאסית (‏10110‎)‏

פ

6

רומא: אימפריאליזם ואימפריה (‏10473‎)‏

ר

6

(‏ii‎)‏ ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת – לפחות 6 נ"ז:

ראשיתה של אירופה: מערב אירופה בימי הביניים המוקדמים (‏10436‎)‏

ר

6

בין יהודים לנוצרים: יהודים ונוצרים במערב-אירופה עד ראשית העת החדשה (‏10275‎)‏

ר

6

הכנסייה הקתולית בימי הביניים: אידיאולוגיה ופוליטיקה (‏10651‎)‏

ר

6

על סף העת החדשה: אירופה 1600-1350 (‏10674‎)‏

ר

6

(‏iii‎)‏ העת החדשה – לפחות 6 נ"ז:

תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק א: צרפת (‏10282‎)‏

ר

6

תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק ב: ההשכלה בבריטניה, בגרמניה, בתרבות היהודית ובמוסיקה (‏10463‎)‏

ר

6

המהפכה הצרפתית (‏10782‎)‏

ר

6

אירופה ערש הלאומיות (‏10403‎)‏

ר

6

בחירה – 72 נ"ז בהיסטוריה של עם ישראל

כל סטודנט צריך לבחור תקופת התמחות מבין שלוש התקופות: העת העתיקה; ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת; העת החדשה.

במסגרת קורסי הבחירה יש ללמוד 36 נ"ז בתקופת ההתמחות (‏מהן לפחות 12 נ"ז מתקדמות‎)‏. בשתי התקופות האחרות יש ללמוד 18 נ"ז בתקופה אחת (‏מהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות‎)‏, ו-12 נ"ז בתקופה האחרת. כן יש ללמוד עוד 6 נ"ז לפי בחירת הסטודנט.

(‏i‎)‏ העת העתיקה

תולדות עם ישראל בימי בית ראשון (‏10700‎)‏

ר

6

מדינת החשמונאים (‏10419‎)‏ #

ר

6

יהודה ורומא (‏10212‎)‏

ר

6

מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל: משלהי תקופת האבן עד כיבושי אלכסנדר (‏10140‎)‏ #

ר

6

ירושלים לדורותיה (‏10208‎)‏ 2

ר

6

מכורש עד אלכסנדר: תולדות ישראל בשלטון פרס (‏10550‎)‏

מ

6

מרד בר-כוכבא (‏10351‎)‏

מ

6

סוגיות היסטוריות בעולמם של חכמים (‏10572‎)‏

מ

6

מגדר ומיניות בתרבות חז"ל (‏10947‎)‏

מ

6

הנצרות הקדומה (‏10531‎)‏

מ

6

מלך, מלוכה וממלכה: עיונים בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה של ממלכות ישראל ויהודה (‏10937‎)‏

מ

6

(‏ii‎)‏ ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת

בין יהודים לנוצרים: יהודים ונוצרים במערב-אירופה עד ראשית העת החדשה (‏10275‎)‏ 3

ר

6

חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית (‏10297‎)‏

ר

6

קהילות יהודיות באגן הים התיכון בימי הביניים (‏10817‎)‏

ר

6

ירושלים לדורותיה (‏10208‎)‏ 2

ר

6

יהודים בעידן של תמורות (‏10204‎)‏ 4

ר

6

תרבות, חברה ודת: יהודי פולין 600 שנות היסטוריה (‏10265‎)‏ 4

ר

6

ילדות בימי הביניים: ילדים יהודים וילדים נוצרים (‏10915‎)‏

מ

6

עלייה לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמים (‏10500‎)‏

מ

6

אתיופיה: נצרות, אסלאם, יהדות (‏10333‎)‏ 4

מ

6

(‏iii‎)‏ העת החדשה 2

יהודים בעידן של תמורות (‏10204‎)‏ 4

ר

6

יהודי רוסיה במאה ה-20 (‏10744‎)‏

ר

6

תרבות, חברה ודת: יהודי פולין 600 שנות היסטוריה (‏10265‎)‏ 4

ר

6

בין ציון לציונות: תולדות התנועה הציונית 1914-1881 (‏10121‎)‏

ר

6

מבית לאומי למדינה בדרך: היישוב היהודי בארץ-ישראל בין מלחמות העולם (‏10423‎)‏

ר

6

בימי שואה ופקודה (‏10234‎)‏

ר

6

ירושלים לדורותיה (‏10208‎)‏ 2

ר

6

תהליכי חילון בתרבות היהודית בעת החדשה (‏10932‎)‏

מ

6

משיחיות יהודית בעת החדשה:משבתי צבי ועד הרבי מלובביץ' (‏10968‎)‏

מ

6

נשים בחברה היהודית בארץ-ישראל (‏1948-1882‎)‏ (‏10582‎)‏

מ

6

פרקים בתולדות יהודי ארצות-הברית 1950-1820 (‏10589‎)‏

מ

6

יהודי צפון-אפריקה במאות ה-20-19 (‏10311‎)‏

מ

6

אתיופיה: נצרות, אסלאם, יהדות (‏10333‎)‏ 4

מ

6

יהדות גרמניה לנוכח אתגרי המודרניזציה (‏10573‎)‏

מ

6

יהודי תימן: היסטוריה, חברה, תרבות (‏10565‎)‏ 5

מ

6

סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית (‏10594‎)‏

מ

6

על פרשת דרכים: יהודי רוסיה מול אתגרי העת החדשה (‏10938‎)‏

מ

6

האנטישמיות במאה ה-19 (‏10305‎)‏

מ

6

ג. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות, אחת בתקופת ההתמחות ואחת בתקופה השנייה.

ד. בחירה חופשית: 18 נ"ז

במסגרת הבחירה החופשית ניתן ללמוד קורסים ממגוון הקורסים באוניברסיטה הפתוחה. לימודי הבחירה החופשית חייבים לכלול לפחות 12 נ"ז בדיסציפלינות אחרות (‏לא בהיסטוריה‎)‏ ובהן קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי החברה או במדעים.

מומלץ לקחת, במסגרת זו, את הקורס קריאה וכתיבה אקדמית לתלמידי מדעי הרוח והחברה (‏10172‎)‏.

ה. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

שימו לב! התכנית הנוכחית לתואר בוגר בהיסטוריה בהדגשת היסטוריה של עם ישראל מחליפה את התכנית בוגר במדעי הרוח או במדעי הרוח והחברה עם התמקדות בהיסטוריה של עם ישראל. סטודנטים שהחלו לימודיהם בתכנית ההתמקדות לפני סמסטר ב2012 יוכלו לבחור באחת משתי הדרכים הבאות:

1. לעבור ללמוד על פי התכנית החדשה בוגר בהיסטוריה בהדגשת היסטוריה של עם ישראל, כלומר, להשלים את הקורסים הנוספים הנדרשים בתכנית החדשה. סטודנט שיעמוד בדרישות התואר יקבל תואר בוגר בהיסטוריה בהדגשת היסטוריה של עם ישראל.

2. להמשיך ללמוד לפי תכנית ההתמקדות ולעמוד בדרישות בה (‏בכפוף לשינויים שחלו ויחולו בתכנית‎)‏ ולקבל תואר בוגר במדעי הרוח או במדעי הרוח והחברה עם מכתב נלווה על ההתמקדות (‏ללא ציון ההתמקדות בתעודת הבוגר‎)‏. תכנית הלימודים לתואר בוגר במדעי הרוח או במדעי הרוח והחברה עם התמקדות בהיסטוריה של עם ישראל נמצאת באתר האו"פ.

בכל מקרה, אנו ממליצים לפנות ליועצים התחומיים כדי לבחון עמם את המשמעויות של המעבר בין המסלולים השונים המצוינים לעיל.


1

24 הנקודות האלה נכללות במכסת הנקודות הנדרשות בסעיף א(‏i‎)‏.

2

הקורס ירושלים לדורותיה (‏10208‎)‏ הוא קורס חוצה תקופות וניתן ללמוד אותו במסגרת לימודי הבחירה בכל אחת משלוש התקופות, אך לצורך מניין נקודות הזכות ייחשב רק פעם אחת.

3

קורס בחירה רק למי שלא למדו את הקורס במסגרת לימודי החובה.

4

ניתן ללמוד את הקורס במסגרת קורסי הבחירה של תקופת ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת (‏תקופה ii‎)‏ או של תקופת העת החדשה (‏תקופה iii‎)‏, אך לא במסגרת שתי התקופות.

5

יש הגבלה על מספר הסטודנטים שיכולים לכתוב עבודה סמינריונית בקורס זה. לפרטים ראו תיאור הקורס בקטלוג הקורסים.

#

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בתיאור הקורס.