בוגר בהיסטוריה בהדגשת היסטוריה של עם ישראל

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏מל"ג‎)‏, התכנית לא תפתח לסטודנטים חדשים שהחלו לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה החל מסמסטר א2021. סטודנטים שהחלו לימודיהם בתכנית זו לפני סמסטר א2021 יוכלו למצוא את התכנית כאן .