בוגר במדעי הרוח או במדעי הרוח והחברה בהדגשת ספרות

א. לפחות 108 נ"ז ובהן:

לתואר בוגר במדעי הרוח בהגדשת ספרות:

(‏i‎)‏

לפחות 84 נ"ז במדעי הרוח, ובכללן – לפחות 75 נ"ז בספרות

(‏ii‎)‏

לפחות 24 נ"ז מתקדמות, ובכללן – לפחות 18 נ"ז בספרות

(‏iii‎)‏

לא יותר מ-36 נ"ז ברמת פתיחה

לתואר בוגר במדעי הרוח והחברה בהדגשת ספרות:

(‏i‎)‏

לפחות 75 נ"ז בספרות, ולפחות 18 נ"ז במדעי החברה1

(‏ii‎)‏

לפחות 24 נ"ז מתקדמות, ובהן לפחות 18 נ"ז מתקדמות בספרות2

(‏iii‎)‏

לא יותר מ-36 נ"ז ברמת פתיחה

ב. לימודי ספרות: חובה ובחירה – 75 נ"ז

ובהן לפחות 18 נ"ז מתקדמות

(‏i‎)‏ קורסי חובה – לפחות 15 נ"ז

רמה

נ"ז

מבוא לשירה (‏10808‎)‏ 3

ר

3

הפואטיקה של הסיפורת (‏10290‎)‏

ר

6

אחד משני הקורסים:4

תולדות הספרות העברית החדשה (‏10168‎)‏ או

ר

6

יצירות נבחרות בספרות המערב (‏10778‎)‏5

ר

6

(‏ii‎)‏ קורסי בחירה – לפחות 48 נ"ז

ובהן לפחות 24 נ"ז בספרות עברית ולפחות 24 נ"ז בספרות כללית. בלימודי הבחירה אפשר לכלול קורסים מקורסי החובה שלא נלמדו במסגרת 15 נ"ז החובה.

ספרות עברית (‏לפחות 24 נ"ז‎)‏6

ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות7

הסיפור העברי בראשית המאה ה-20 (‏10112‎)‏

פ

6

עמוס עוז וא"ב יהושע: התחלות (‏10246‎)‏

ר

6

מיתוסים בתרבות הישראלית (‏10487‎)‏

ר

6

שירת החול העברית בספרד המוסלמית (‏10647‎)‏

ר

6

בימים האחרים: תמורות בשירה העברית – בין תש"ח לתש"ך (‏10429‎)‏

ר

6

מדרש ואגדה (‏10446‎)‏

ר

6

אגדת הגולם משלהי העת העתיקה ועד המאה העשרים (‏10814‎)‏

ר

6

הקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה וספרות (‏10335‎)‏

מ

6

הפואמה הביאליקאית (‏10962‎)‏ 8

מ

6

התאטרון הישראלי: קונפליקטים ותהליכי שינוי (‏10919‎)‏ 9

מ

6

ספרות ואתיקה: קריאה במבחר יצירות הפרוזה העברית של המאה ה-20 (‏10963‎)‏

מ

6

זוגות מיועדים ביצירתו של עגנון (‏10301‎)‏ 10

מס

6

ספרות כללית (‏לפחות 24 נ"ז‎)‏

ובהן לפחות 6 נ"ז בקורסים בספרות כללית הקודמת למאה ה-20 (‏מסומנים ב-*‎)‏ ולפחות 6 נ"ז מתקדמות7

החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון (‏10154‎)‏

פ

6

גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני (‏10107‎)‏ 11

פ

6

מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה-19 (‏10221‎)‏ *

ר

6

מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים (‏10292‎)‏

ר

6

החיזיון השקספירי (‏10215‎)‏ *

ר

6

קומדיה: מאריסטופנס עד סיינפלד (‏10762‎)‏

ר

6

ציוני דרך בביקורת ספרות המערב (‏10639‎)‏ *

ר

6

תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו (‏10734‎)‏

ר

6

ג'יין אוסטן: גישות בביקורת הספרות (‏10378‎)‏ *

מ

6

העולם בסיפורת: חיקוי-מציאות או ארגון אמנותי? (‏10334‎)‏ *

מס

6

נרטיב: עיון רב-תחומי (‏10916‎)‏

מ

6

גלגוליו של רומן החניכה (‏10951‎)‏

מ

6

(‏iii‎)‏ קורסי בחירה על פי מסלולים – לפחות 12 נ"ז7

יש לבחור מסלול אחד מארבעת המסלולים המוצעים להלן.

מסלול 1: סדנאות12 בכתיבה יוצרת

יש לבחור סדנה אחת בלבד מבין הסדנאות הבאות (‏‏6 נ"ז‎‎)‏‏, ולצבור 6 נ"ז נוספות מתוך קורסי הבחירה שבסעיף ב(‏ii‎)‏.

סדנה לכתיבת סיפורת (‏10799‎)‏

ר

6

סדנה לכתיבת שירה (‏10798‎)‏

ר

6

מסלול 2: תרגום ספרותי

לא על המילה לבדה: סוגיות יסוד בתרגום (‏10561‎)‏

מ

6

סדנאות13 בתרגום:13

יש לבחור שפת תרגום (‏אנגלית או ערבית‎)‏

סדנת תרגום ספרותי: אנגלית-עברית א14

ר

3

סדנת תרגום ספרותי: אנגלית-עברית ב14

ר

3

סדנת תרגום ספרותי: ערבית-עברית א14

ר

3

סדנת תרגום ספרותי: ערבית-עברית ב 14

ר

3

מסלול 3: עריכה לשונית ספרותית15

חקר השפה: יסודות ויישומים (‏10143‎)‏ או

ר

6

לשון, חברה ותרבות (‏10641‎)‏

ר

6

סדנאות12

יסודות בעריכה לשונית ספרותית א14

ר

3

יסודות בעריכה לשונית ספרותית ב14

ר

3

מסלול 4: עיוני16

במסלול זה אפשר להשלים את לימודי הספרות ל-75 נ"ז בלימוד קורסים נוספים מתוך קורסי הבחירה שבסעיף ב(‏ii‎)‏, וכן מבין הקורסים הבאים:

תאטרון בחברה (‏10738‎)‏

ר

6

מגדר ופמיניזם בתאטרון המודרני (‏10928‎)‏

מ

6

ג. בחירה חופשית: 33 נ"ז

אפשר לבחור מתוך היצע הקורסים שבסעיף ב או קורסים אחרים כלשהם בכפוף לדרישות התואר שבסעיף א.

סטודנטים לתואר בוגר במדעי הרוח בהדגשת ספרות חייבים לכלול במסגרת הבחירה החופשית קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי החברה או במדעים.

ד. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות בספרות, אחת בספרות עברית ואחת בספרות כללית.

ה. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת17

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

התכנית לתואר בוגר במדעי הרוח או במדעי הרוח והחברה בהדגשת ספרות מחליפה את התכנית לתואר בוגר במדעי הרוח או במדעי הרוח והחברה עם התמקדות בספרות ‏(‏תכנית מורחבת‎‎)‏. סטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר א2011 ואילך, ילמדו לפי תכנית ההדגשה. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר זה, יוכלו לבחור ללמוד לפי ההדגשה או ההתמקדות‏. ההדגשה מצוינת בתואר ואילו ההתמקדות אינה מצוינת בתואר, אלא רק במכתב נלווה לתואר.


1

בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא במדעי החברה.

2

בבניית תכנית לימודים לתואר יש להקפיד ולשבץ בה את כל הקורסים שהם תנאי קבלה לקורסים המתקדמים הכלולים בה.

3

הקורס עדיין אינו נלמד. במקומו יש ללמוד את הקורס בימים האחרים: תמורות בשירה העברית – בין תש"ח לתש"ך (‏10429‎)‏.

4

חובה זו אינה חלה על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2016 ויש להם תכנית לימודים מאושרת בתוקף, וכן על סטודנטים שצברו לפני סמסטר א2016 לפחות 42 נ"ז בקורסים בתכנית. סטודנטים אלה יהיו רשאים לצבור סה"כ 72 נ"ז בקורסים בספרות, מהן 9 נ"ז בקורסי החובה ב(‏i‎)‏, 51 נ"ז בקורסי הבחירה ב(‏ii‎)‏ ו-36 נ"ז בקורסים בבחירה חופשית (‏ג‎)‏.

5

הקורס עדיין אינו נלמד. עד סיום פיתוחו יש ללמוד במקומו את קורס הבחירה גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני (‏‏10107‎‎)‏‏

6

סטודנטים שלמדו את הקורסים ספרות ואידיאולוגיה בא"י בשנות השלושים (‏10346‎)‏, מגמות בסיפורת הישראלית של שנות השמונים‏ (‏10477‎)‏, בין בדיון לממשות: סוגים בסיפור הישראלי (‏10259‎)‏, אלתרמן הצעיר ושירתו (‏10245‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם במסגרת קורסי הבחירה בספרות עברית. סטודנטים שלמדו את הקורס ניצולי שואה, זרים ואחרים בקולנוע ובספרות הישראליים (‏10551‎)‏ לפני סמסטר ב2013, הקורס יוכר להם כקורס בחירה בספרות עברית, אך לא ייחשב במסגרת נקודות הזכות המתקדמות הנדרשות בספרות עברית, מאחר ששיוכו הראשון היה לתחום הקולנוע ולא לתחום הספרות.

7

בקורסי הבחירה בסעיפים ב(‏ii‎)‏ ו-ב(‏iii‎)‏ יש לצבור לפחות 18 נ"ז מתקדמות.

8

או הקורס שירתו המוקדמת של ח"נ ביאליק (‏1900-1890‎)‏, שאינו מוצע עוד.

9

קורס זה מקנה נ"ז בספרות עברית, אך אינו נחשב במסגרת נקודות הזכות המתקדמות הנדרשות בספרות עברית, מאחר ששיוכו הראשון הוא לתחום התאטרון ולא לתחום הספרות.

10

הקורס נקרא בעבר ש"י עגנון: "עגונות" ו"עידו ועינם" – מקורות, מבנים, משמעויות.

11

הקורס ייחשב במסגרת לימודי החובה או הבחירה, אך לא בשניהם.

12

אפשר לצבור לתואר לא יותר מ-6 נ"ז בסדנאות. תנאי קבלה לסדנאות: לפחות 18 נ"ז בספרות.

13

הקבלה לסדנות אלה מותנית בשליטה ברמה גבוהה בשפה שנבחרה.

14

הקורס עדיין אינו נלמד.

15

מי שלמדו את הקורסים פרקים בתולדות הלשון העברית: חטיבה קלאסית (‏10440‎)‏, פרקים בתולדות הלשון העברית: חטיבה ביניימית (‏10441‎)‏, פרקים בתולדות הלשון העברית: חטיבה מודרנית (‏10442‎)‏, הקורסים ייחשבו להם במסלול 3.

16

המסלול מתאים לסטודנטים שאינם חפצים במסלולים המעשיים. סטודנטים שלמדו בעבר את הקורס סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע, שאינו מוצע עוד, יוכלו לכלול אותו במסגרת מסלול זה להשלמת 72 נ"ז בספרות.

17

נדרש רק לתואר במדעי הרוח בהדגשת ספרות, ולא לתואר במדעי הרוח והחברה בהדגשת ספרות.