בוגר במדעי הרוח או במדעי הרוח והחברה בהדגשת ספרות

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏‏ לא ניתן עוד לציין את ההדגשה בתעודת הבוגר. ההדגשה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2025 ‏ (‏כולל‎)‏‏. לאחר מכן לא תצוין עוד ההדגשה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

א. לפחות 108 נ"ז ובהן:

לתואר בוגר במדעי הרוח בהדגשת ספרות:

(‏i‎)‏

84 נ"ז במדעי הרוח, ובכללן – לפחות 72 נ"ז בספרות

(‏ii‎)‏

לפחות 24 נ"ז מתקדמות, ובכללן – לפחות 18 נ"ז בספרות1

(‏iii‎)‏

לא יותר מ-36 נ"ז ברמת פתיחה

לתואר בוגר במדעי הרוח והחברה בהדגשת ספרות:

(‏i‎)‏

לפחות 72 נ"ז בספרות, ולפחות 18 נ"ז במדעי החברה2

(‏ii‎)‏

לפחות 24 נ"ז מתקדמות, ובהן לפחות 18 נ"ז מתקדמות בספרות1

(‏iii‎)‏

לא יותר מ-36 נ"ז ברמת פתיחה

ב. לימודי ספרות: חובה ובחירה – 72 נ"ז

ובהן לפחות 18 נ"ז מתקדמות

(‏i‎)‏ קורסי חובה – 24 נ"ז3

רמה

נ"ז

מבוא לשירה (‏10808‎)‏ 4

ר

6

הפואטיקה של הסיפורת (‏10290‎)‏

ר

6

תולדות הספרות העברית החדשה (‏10168‎)‏

ר

6

יצירות נבחרות בספרות המערב (‏10778‎)‏ 5

ר

6

(‏ii‎)‏ קורסי בחירה – לפחות 48 נ"ז

ובהן לפחות 18 נ"ז בספרות עברית ולפחות 18 נ"ז בספרות כללית, ובהן לפחות 18 נ"ז מתקדמות.

ספרות עברית (‏לפחות 18 נ"ז‎)‏6

ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות

הסיפור העברי בראשית המאה ה-20 (‏10112‎)‏

פ

6

עמוס עוז וא"ב יהושע: התחלות (‏10246‎)‏

ר

6

שירת החול העברית בספרד המוסלמית (‏10647‎)‏

ר

6

בימים האחרים: תמורות בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך – לאומיות ומגדר (‏10429‎)‏ 4

ר

6

מרכז או שוליים: שיח זהויות בספרות הישראלית (‏10825‎)‏

ר

6

מדרש ואגדה (‏10446‎)‏

ר

6

אגדת הגולם משלהי העת העתיקה עד המאה ה-20 (‏10814‎)‏

ר

6

הקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה וספרות (‏10335‎)‏

מ

6

התאטרון הישראלי: קונפליקטים ותהליכי שינוי (‏10919‎)‏

מ

6

ספרות ואתיקה: קריאה במבחר יצירות הפרוזה העברית של המאה ה-20 (‏10963‎)‏

מ

6

זוגות מיועדים ביצירתו של עגנון (‏10301‎)‏ #

מ

6

ספרות כללית (‏לפחות 18 נ"ז‎)‏8,7

ובהן לפחות 6 נ"ז בקורסים בספרות כללית הקודמת למאה ה-20 (‏מסומנים ב-*‎)‏ ולפחות 6 נ"ז מתקדמות

החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון (‏10154‎)‏

פ

6

גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני (‏10107‎)‏

פ

6

האירוע התאטרוני (‏10830‎)‏

ר

6

מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה-19 (‏10221‎)‏ *

ר

6

מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים (‏10292‎)‏

ר

6

החיזיון השקספירי (‏10215‎)‏*

ר

6

קומדיה: מאריסטופנס עד סיינפלד (‏10762‎)‏

ר

6

תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו (‏10734‎)‏

ר

6

תאטרון בחברה (‏10738‎)‏

ר

6

ג'יין אוסטן: גישות בביקורת הספרות (‏10378‎)‏ *

מ

6

גלגוליו של רומן החניכה (‏10951‎)‏

מ

6

מגדר ופמיניזם בתאטרון המודרני (‏10928‎)‏

מ

6

לא על המילה לבדה: סוגיות יסוד בתרגום (‏10561‎)‏

מ

6

סדנאות בכתיבה יוצרת

הסדנאות אינן חובה. אפשר לצבור בהן לתואר לא יותר מ-6 נ"ז.

סדנה לכתיבת סיפורת (‏10799‎)‏

ר

6

סדנה לכתיבת שירה (‏10798‎)‏

ר

6

ג. בחירה חופשית: 36 נ"ז

במסגרת הבחירה החופשית יש להשלים את מכסות הנקודות הנדרשות בסעיף א. אפשר לבחור מתוך היצע הקורסים שבסעיף ב או קורסים אחרים כלשהם.

סטודנטים לתואר בוגר במדעי הרוח בהדגשת ספרות חייבים לכלול במסגרת הבחירה החופשית קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי החברה או במדעים.

ד. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות בספרות, אחת בספרות עברית ואחת בספרות כללית.

ה. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

צבירת נקודות זכות לתואר

הוכחת ידע באנגלית

הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

קורס מרחיב-דעת9

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

 


1

בבניית תכנית לימודים לתואר יש להקפיד לשבץ בה את כל הקורסים שהם תנאי קבלה לקורסים המתקדמים הכלולים בה.

2

בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא במדעי החברה.

3

חובת לימוד 4 קורסי חובה חלה על סטודנטים חדשים מסמסטר א2019 ועל סטודנטים ותיקים שהחלו את לימודיהם לפני סמסטר א2019 וצברו פחות מ-48 נ"ז בספרות עד סמסטר ב2019 (‏לא כולל‎)‏. סטודנטים ותיקים שצברו יותר מ-48 נ"ז בספרות חייבים בלימוד 3 קורסי חובה בלבד (‏לפי מתכונת תכנית הלימודים תשע"ח‎)‏ ויוכלו לבחור בין שני הקורסים תולדות הספרות העברית החדשה (‏10168‎)‏ או יצירות נבחרות בספרות המערב (‏10778‎)‏, בתנאי שישלימו 72 נ"ז בכלל לימודי הספרות.

סטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני סמסטר א2016 ויש להם תכנית לימודים מאושרת בתוקף, וכן סטודנטים שצברו לפני סמסטר א2016 לפחות 42 נ"ז בקורסים בספרות, אינם נדרשים ללמוד אחד מהקורסים תולדות הספרות העברית החדשה (‏10168‎)‏ או יצירות נבחרות בספרות המערב (‏10778‎)‏ במסגרת קורסי החובה, אך גם עליהם להשלים לפחות 72 נ"ז בקורסים בספרות.

4

סטודנטים שלמדו את הקורס בימים האחרים: תמורות בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך (‏10429‎)‏ לפני סמסטר א2020 אינם חייבים ללמוד את הקורס מבוא לשירה. סטודנטים שילמדו את שני הקורסים, הקורס בימים האחרים: תמורות בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך (‏10429‎)‏ ייחשב להם במסגרת קורסי הבחירה.

5

סטודנטים שלמדו את הקורס גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני (‏‏‏10107‎‎‎)‏ לפני סמסטר ב2019, אינם חייבים ללמוד את הקורס יצירות נבחרות בספרות המערב (‏‏‏10778‎‎‎)‏. סטודנטים שילמדו את שני הקורסים, הקורס  גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני (‏‏‏10107‎‎‎)‏ ייחשב במסגרת קורסי הבחירה.

6

סטודנטים שלמדו את הקורסים ספרות ואידיאולוגיה בא"י בשנות השלושים (‏10346‎)‏, מגמות בסיפורת הישראלית של שנות השמונים‏ (‏10477‎)‏, בין בדיון לממשות: סוגים בסיפור הישראלי (‏10259‎)‏, אלתרמן הצעיר ושירתו (‏10245‎)‏, הפואמה הביאליקאית (‏10962‎)‏ (‏או שירתו המוקדמת של ח"נ ביאליק [1900-1890] (‏10340‎)‏‎)‏ ומיתוסים בתרבות הישראלית (‏10487‎)‏, העולם בסיפורת: חיקוי-מציאות או ארגון אמנותי? (‏10334‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם במסגרת קורסי הבחירה בספרות עברית.

סטודנטים ותיקים שהחלו את לימודיהם לפני סמסטר א2019 ולמדו את הקורס בבלשנות חקר השפה: יסודות ויישומים (‏10143‎)‏ או את הקורס לשון, חברה ותרבות (‏10641‎)‏ בתכנית המסלולים שאינה מוצעת עוד, הקורס יוכר להם במסגרת קורסי הבחירה בספרות עברית.

7

סטודנטים שלמדו את הקורס נרטיב: עיון רב-תחומי (‏10916‎)‏, שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם במסגרת קורסי הבחירה בספרות כללית.

8

סטודנטים שלמדו את הקורס ציוני דרך בביקורת ספרות המערב (‏10639‎)‏, שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם במסגרת קורסי הבחירה בספרות כללית הקודמת למאה ה-20.

9

נדרש רק לתואר במדעי הרוח בהדגשת ספרות, ולא לתואר במדעי הרוח והחברה בהדגשת ספרות.

#

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.