בוגר במדעי הרוח או במדעי הרוח והחברה החברה בהדגשת ספרות

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏מל"ג‎)‏, התכנית לא תפתח לסטודנטים חדשים שהחלו לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה החל מסמסטר ב2021. סטודנטים שהחלו לימודיהם בתכנית זו לפני סמסטר ב2021 יוכלו למצוא את התכנית כאן.