זרקור על...

תחום לימודי ההיסטוריה מציע אפשרויות התמחות במספר תחומים נרחבים, ואף אפשרויות שילוב תואר ראשון בהיסטוריה עם אחת החטיבות הנבחרות במדעי החברה והרוח.

לתכניות הלימוד

קורסים

קורסי תכניות הלימודים בהיסטוריה משלבים איכות אקדמית גבוהה עם נושאים נחשבים בתחום

רשימת הקורסים