סמסטר סתיו א2024

תחילת הסמסטר

22.10.2023

יום ראשון, ז' בחשוון תשפ"ד

אנגלית – יום ראשון ללימודים

22.10.2023

יום ראשון, ז' בחשוון תשפ"ד

חופשת חנוכה

10.12.2023

יום ראשון, כ"ז בכסלו תשפ"ד

אנגלית – יום אחרון ללימודים

21.1.2024

יום ראשון, י"א בשבט תשפ"ד

סיום הסמסטר

26.1.2024

יום שישי, ט"ז בשבט תשפ"ד

חופשת סמסטר

1.3.2024-28.1.2024

מיום ראשון י"ח בשבט עד יום שישי, כ"א באדר א' תשפ"ד

סמסטר אביב ב2024

תחילת הסמסטר

3.3.2024

יום ראשון, כ"ג באדר א' תשפ"ד

אנגלית - יום ראשון ללימודים

25.2.2024

יום ראשון, ט"ז באדר א' תשפ"ד

חופשת פורים

24.3.2024

יום ראשון, י"ד באדר ב' תשפ"ד

חופשת פורים בירושלים

25.3.2024

יום שני, ט"ו באדר ב' תשפ"ד

חופשת פסח

22.4.2024-
29.4.2024
מיום שני, י"ד בניסן עד יום שני, כ"א בניסן תשפ"ד

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

5.5.2024

יום ראשון, כ"ז בניסן תשפ"ד (המפגשים יסתיימו בשעה 18:00) 

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל ולנפגעי פעולות האיבה

12.5.2024

יום ראשון, ד' באייר תשפ"ד (המפגשים יסתיימו בשעה 18:00)

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ולנפגעי פעולות האיבה

13.5.2024 יום שני, ה' באייר תשפ"ד (לא יתקיימו מפגשים)

חופשת יום העצמאות

14.5.2024

יום שלישי, ו' באייר תשפ"ד

חופשת שבועות

11.6.2024 - 12.6.2024

יום שלישי, ה' בסיוון עד יום רביעי ו' בסיוון תשפ"ד

אנגלית – יום אחרון ללימודים

9.6.2024

יום שלישי, כ"ד בסיוון תשפ"גיום ראשון, ג' בסיוון תשפ"ד

סיום הסמסטר

14.6.2024יום שישי, ח' בסיוון תשפ"ד

חופשת סמסטר

10.7.2024-16.6.2024 מיום ראשון, י' בסיוון עד יום רביעי, ד' בתמוז תשפ"ד

סמסטר קיץ ג2024

תחילת הסמסטר

11.7.2024

יום חמישי, ה' בתמוז תשפ"ד

אנגלית - יום ראשון ללימודים

11.7.2024

יום ראשון, כ' בתמוז תשפ"גיום חמישי, ה' בתמוז תשפ"ד

צום ט' באב

13.8.2024

יום שלישי, ט' באב תשפ"ד (לא יתקיימו מפגשים)
(ביום שני ח' באב יסתיימו המפגשים בשעה 18:00)

אנגלית – יום אחרון ללימודים

11.9.2024 יום רביעי, ח' באלול תשפ"ד

סיום הסמסטר

11.9.2024

יום רביעי, ח' באלול תשפ"ד

 

קבלת קהל בחגים ומועדים

מועדים שבהם קבלת קהל מסתיימת בשעה 12:00

חנוכה

פורים

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ולנפגעי פעולות האיבה

10.12.2023

24.3.2024

13.5.2024

יום ראשון, כ"ז בכסלו תשפ"ד

יום ראשון, י"ד באדר ב תשפ"ד

יום שני, ה' באייר תשפ"ד

מועדים שבהם קבלת קהל מסתיימת בשעה 18:00
( רק במקומות שבהם מתקיימת, בדרך כלל, קבלת קהל אחרי 18:00‎)‏

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ולנפגעי פעולות האיבה

5.5.2024

12.5.2024

יום ראשון, כ"ז בניסן תשפ"ד

יום ראשון, ד' באייר תשפ"ד

מועדים שבהם אין קבלת קהל

ערב ראש השנה

חופשת חגים מרוכזת

 

חופשת פסח

ערב שבועות

 

 

15.9.2023

24.09.2023 -7.10.2023

 

22.4.2024 -29.4.2024

11.6.2024

 

יום שישי, כ"ט באלול תשפ"ג

מיום ראשון, ט' בתשרי עד יום שבת, כ"ב בתשרי תשפ"ד

 

מיום שני,  י"ד בניסן עד יום שני, כ"א בניסן תשפ"ד

יום שלישי, ה' בסיוון תשפ"ד

 

 


מועדי החגים הנוצרים, המוסלמים והדרוזים

חגי הנוצרים

חג המולד 25.12.2023 - 26.12.2023
ראש השנה האזרחי 1.1.2024
חג ההתגלות 6.1.2024
יום שישי לפני פסחא 29.3.2024
יום שני לפסחא 1.4.2024
העליה השמימה 9.5.2024

חגי המוסלמים *

עיד מולד הנביא 26.9.2023 - 27.9.2023
צום הרמדאן 10.3.2024 - 9.4.2024
עיד אל-פיטר (משוער) 10.4.2024 - 13.4.2024
עיד אלאדחא (חג הקורבן) 16.6.2024 -20.6.2024
ראשון למוחרם (ראש השנה) 6.7.2024

חגי הדרוזים *

חג הנביא אליהו (אלח'דר) 25.1.2024
חג הנביא שועייב 25.4.2024 - 28.4.2024
עיד אלאדחא (חג הקורבן) 16.6.2024- 20.6.2024
*עשוי לחול ביום סמוך