סמסטר סתיו א2021

תחילת הסמסטר

18.10.2020

יום ראשון, ל' בתשרי תשפ"א

אנגלית – יום ראשון ללימודים

18.10.2020

יום ראשון, ל' בתשרי תשפ"א

חופשת חנוכה

13.12.2020

יום שני, כ"ז בכסלו תשפ"א

אנגלית – יום אחרון ללימודים

15.1.2021

יום שישי, ב' בשבט תשפ"א

סיום הסמסטר

22.1.2021

יום שישי, ט' בשבט תשפ"א

חופשת סמסטר

26.2.2021-24.1.2021

מיום ראשון, י"א בשבט עד יום שישי, י"ד באדר תשפ"א

סמסטר אביב ב2021

אנגלית – יום ראשון ללימודים

9.2.2021

יום שלישי, כ"ז בשבט תשפ"א

תחילת הסמסטר

28.2.2021

יום ראשון, ט"ז באדר תשפ"א

תענית אסתר

25.2.2021

יום חמישי, י"ג באדר תשפ"א  (המפגשים יסתיימו בשעה 17:00)

חופשת פורים

26.2.2021

יום שישי, י"ד באדר תשפ"א

חופשת פורים בירושלים

28.2.2021

יום ראשון, ט"ז באדר תשפ"א

חופשת פסח

2.4.2021-26.3.2021

מיום שישי, י"ג בניסן עד יום שישי כ' בניסן תשפ"א

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

  7.4.2021

יום רביעי, כ"ה בניסן תשפ"א
(המפגשים יסתיימו בשעה 18:00)

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל ולנפגעי פעולות האיבה

  13.4.2021

יום שלישי, א' באייר תשפ"א (המפגשים יסתיימו בשעה 18:00)

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ולנפגעי פעולות האיבה

 14.4.2021
 

יום רביעי, ב' באייר תשפ"א (לא יתקיימו מפגשים)

חופשת יום העצמאות

15.4.2021

יום חמישי, ג' באייר תשפ"א

חופשת שבועות

17.5.2021-16.5.2021

מיום ראשון, ה' בסיוון עד יום שני ו' בסיוון תשפ"א

אנגלית – יום אחרון ללימודים

28.5.2021

יום שישי, י"ז בסיוון תשפ"א

סיום הסמסטר

11.6.2021

יום שישי, א' בתמוז תשפ"א

חופשת סמסטר

2.7.2021-13.6.2021

מיום ראשון, ג' בתמוז עד יום שישי, כ"ב בתמוז תשפ"א

סמסטר קיץ ג2021

אנגלית – יום ראשון ללימודים

22.6.2021

יום שלישי, י"ב בתמוז תשפ"א

תחילת הסמסטר

4.7.2021

יום ראשון, כ"ד בתמוז תשפ"א

צום ט' באב

18.7.2021

יום ראשון, ט' באב תשפ"א (לא יתקיימו מפגשים)

אנגלית – יום אחרון ללימודים

31.8.2021

יום שלישי כ"ג באלול תשפ"א

סיום הסמסטר

3.9.2021

יום שישי, כ"ו באלול תשפ"א

 

קבלת קהל בחגים ומועדים

מועדים שבהם קבלת קהל מסתיימת בשעה 12:00

חנוכה

פורים

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ולנפגעי פעולות האיבה

13.12.2020

26.2.2021

14.4.2021

יום ראשון, כ"ז בכסלו תשפ"א

יום שישי, י"ד באדר תשפ"א

יום רביעי, ב' באייר תשפ"א

מועדים שבהם קבלת קהל מסתיימת בשעה 18:00
( רק במקומות שבהם מתקיימת, בדרך כלל, קבלת קהל אחרי 18:00‎)‏

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ולנפגעי פעולות האיבה

7.4.2021

13.4.2021

יום רביעי, כ"ה בניסן תשפ"א

יום שלישי,א' באייר תשפ"א

מועדים שבהם אין קבלת קהל

ערב ראש השנה

חופשת חגים מרוכזת

 

חופשת פסח

 

ערב שבועות

18.9.2020

9.10.2020-27.9.2020

 

2.4.2021-28.3.2021

 

16.5.2021

יום שישי, כ"ט באלול תש"פ

מיום ראשון, ז' בתשרי עד יום שישי כ"א בתשרי תשפ"א

 

מיום ראשון,  ט"ו בניסן עד יום שישי, כ' בניסן תשפ"א

 

יום ראשון, ה' בסיוון תשפ"א


מועדי החגים הנוצרים, המוסלמים והדרוזים

חגי הנוצרים

חג המולד 26.12.2020-25.12.2020
ראש השנה האזרחי 1.1.2021
חג ההתגלות 6.1.2021
יום שישי לפני פסחא 2.4.2021
יום שני לפסחא 20.4.2021
העליה השמימה 30.5.2021

חגי המוסלמים *

עיד מולד הנביא 29.10.2020
צום הרמדאן 12.5.2021-13.4.2021
עיד אל-פיטר (משוער) 15.5.2021-13.5.2021
עיד אלאדחא (חג הקורבן) 23.7.2021-20.7.2021
ראשון למוחרם (ראש השנה) .8.2021.8.2021

חגי הדרוזים *

חג הנביא אליהו (אלח'דר) 25.1.2021
חג הנביא שועייב 28.4.2021-25.4.2021
עיד אלאדחא (חג הקורבן) 23.7.2021-20.7.2021
*עשוי לחול ביום סמוך