ידיעון תשפ"ד

חטיבה בשאר רוח

תוכנית שאר רוח מיועדת בראש ובראשונה לסטודנטיות ולסטודנטים שעיקר לימודיהם נעשים מחוץ לתחום מדעי הרוח. הקורסים בתוכנית נועדו להעניק השכלה רחבה באמצעות פריסה מקיפה של מגוון נושאי לימוד במדעי הרוח, והם מיועדים לסטודנטים וסטודנטיות סקרנים במיוחד המעוניינים בהרחבת אופקים.

הקורסים אינם מתמקדים בנושאים צרים או בתחומי לימוד ספציפיים אלא מתבוננים ממעוף ציפור על תולדות הדעת האנושית ממגוון נקודות מבט, והם נועדו לצייד את הלומדים בתובנות ובמיומנויות חשיבה וניתוח שישרתו אותם בהמשך חייהם - ללא קשר לתחום התמחותם האקדמי.

אם ברצונכם להכיר תחנות נבחרות בספרות המערב; לגלות מה מייחד תחומי אמנות שונים; להבין כיצד ניגשים לבחון יצירת אמנות ומה משותף לאמנויות השונות; ללמוד מהו ידע במדעי הרוח ומה בינו לבין פרשנות; או להכיר את שורשי הדתות האברהמיות (יהדות, נצרות ואסלאם) - תוכנית הלימודים הזאת מיועדת לכם ולכן.

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

30-24 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, לפי הפירוט הבא: [107,2446,2924]

הערות

107

סטודנטים שלמדו את הקורס עלייתה ונפילתה של הקיסרות הסינית (10742) לפני סמסטר א2022 הקורס ייחשב להם במסגרת קורסי החטיבה בשאר רוח.

2446

סטודנטים שלמדו את הקורס על מפתן המודרניזם: אמנות המערב במאה ה-19 (10819) לפני סמסטר א2024 הקורס ייחשב להם במניין קורסי הבחירה. 

2924

סטודנטים שלמדו את הקורס 10782 המהפכה הצרפתית לפני סמסטר 2024ב, הקורס יחשב להם במסגרת קורסי החטיבה בשאר רוח.

1717

הקורס בפיתוח

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים