בוגר בסוציולוגיה

א. לפחות 108 נ"ז ובהן 24 נ"ז מתקדמות

את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות:

ב. לימודי תשתית: חובה – 11 נ"ז

רמה

נ"ז

יסודות המחקר הכמותי א: עקרונות המחקר ועיצוב (‏10769‎)‏ 1

ר

4

יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים (‏10775‎)‏ 2

ר

4

שיטות מחקר איכותניות (‏10748‎)‏

ר

3

ג. לימודי סוציולוגיה: חובה ובחירה – 75 נ"ז

חובה – 33 נ"ז

מבוא לחשיבה חברתית (‏10161‎)‏

פ

3

מבוא לסוציולוגיה (‏10134‎)‏

פ

6

מבוא לאנתרופולוגיה (‏10153‎)‏

פ

6

מגמות בחברה הישראלית (‏10495‎)‏

ר

6

תאוריות סוציולוגיות קלאסיות (‏10721‎)‏

ר

6

תאוריות סוציולוגיות בנות-זמננו (‏10722‎)‏

ר

6

בחירה – לפחות 42 נ"ז2

בבחירה יש לכלול לפחות 12 נ"ז מאשכול א ולפחות 18 נ"ז מתקדמות מאשכול ב.

אשכול א

מבוא ללימודי מגדר (‏10680‎)‏

ר

6

בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה (‏10691‎)‏

ר

6

סטייה חברתית (‏10270‎)‏

ר

6

סוציולוגיה של התרבות (‏10659‎)‏

ר

6

סוציולוגיה של ארגונים (‏10728‎)‏

ר

6

חברה, פוליטיקה וכלכלה (‏10737‎)‏

ר

6

משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית (‏10682‎)‏

ר

6

אשכול ב3

מעמד, מגדר ואתניות בחינוך: מבט סוציולוגי (‏10376‎)‏

מ

6

ריבוד: סוגיות באי-שוויון חברתי (‏10349‎)‏

מ

6

מדינות בעידן הגלובליזציה: פרספקטיבות אנתרופולוגיות (‏10970‎)‏

מ

6

תרבות וארגונים (‏10566‎)‏

מ

6

תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (‏10503‎)‏

מ

6

ספורט וחברה (‏10583‎)‏

מ

6

סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת מקוונת (‏10921‎)‏

מ

6

אוכל, חברה ותרבות (‏10978‎)‏

מ

6

סמינר למצטיינים: סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת (‏10976‎)‏

מס

6

ד. בחירה חופשית: לפחות 22 נ"ז2

בבחירה חופשית יש לכלול לפחות 18 נ"ז מאשכול ג וכן קורס קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעים.

אשכול ג

תנועות חברתיות ומחאה פוליטית (‏10454‎)‏

ר

6

החברה הערבית בישראל (‏10657‎)‏

ר

6

מבוא ללימודי תקשורת (‏10408‎)‏ 4

ר

6

פסיכולוגיה חברתית (‏10104‎)‏

ר

6

ג'נוסייד (‏רצח עם‎)‏ (‏10664‎)‏

ר

6

פרקים בסוציולוגיה של החינוך (‏10485‎)‏

ר

6

מוסיקה פופולרית בישראל (‏10785‎)‏

ר

6

חברות מזרח תיכוניות במבט השוואתי: מצרים, ישראל, סוריה ולבנון (‏10795‎)‏

ר

6

תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל (‏10392‎)‏

מ

6

תקשורת כתרבות (‏10532‎)‏

מ

6

נושאים נבחרים בהבנת הקהילה היהודית בארצות-הברית (‏10347‎)‏

מ

6

ה. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות בסוציולוגיה, ובהן לפחות עבודה סמינריונית אמפירית אחת.

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת

שימו לב! תכנית זו לתואר בוגר בסוציולוגיה תקפה מסמסטר א2010 ואילך. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני שנת 2010 יכולים ללמוד על פי המתכונת הנוכחית או על פי מתכונת התכנית המופיעה בידיעון תשס"ט.


1

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏.

2

או שלושת הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏, רגרסיה וניתוח שונות (‏10286‎)‏. מי שלמדו את שלושת הקורסים האלה יידרשו ל-36 נ"ז בחירה בסוציולוגיה ול-24 נ"ז בבחירה חופשית להשלמת 108 נ"ז לתואר.

3

מי שלמדו את הקורסים סוציאליזציה (‏‏10376‎‎)‏‏, זהויות יהודיות בעידן רב-מודרני (‏10569‎)‏, פערים ואי-שוויון בישראל (‏10576‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם כקורס בחירה מתקדם מקבוצה זו.

4

הקורס נקרא בעבר מבוא לתקשורת המונים.