בוגר בסוציולוגיה

א. לפחות 108 נ"ז ובהן 24 נ"ז מתקדמות

את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות:

ב. לימודי תשתית: חובה – 11 נ"ז

רמה

נ"ז

יסודות המחקר הכמותי א: עקרונות המחקר ועיצובו (‏10769‎)‏ 1

ר

4

יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים (‏10775‎)‏ 2

ר

4

שיטות מחקר איכותניות (‏10748‎)‏

ר

3

ג. לימודי סוציולוגיה: חובה ובחירה – 75 נ"ז

חובה – 33 נ"ז

מבוא לחשיבה חברתית (‏10161‎)‏

פ

3

מבוא לסוציולוגיה (‏10134‎)‏

ר

6

מבוא לאנתרופולוגיה (‏10153‎)‏

פ

6

מגמות בחברה הישראלית (‏10495‎)‏

ר

6

תאוריות סוציולוגיות קלאסיות (‏10721‎)‏

ר

6

תאוריות סוציולוגיות בנות-זמננו (‏10722‎)‏

ר

6

בחירה – לפחות 42 נ"ז2

בבחירה יש לכלול לפחות 12 נ"ז מאשכול א ולפחות 18 נ"ז מתקדמות מאשכול ב.

אשכול א

מבוא ללימודי מגדר (‏10680‎)‏

ר

6

בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה (‏10691‎)‏

ר

6

סטייה חברתית (‏10270‎)‏

ר

6

סוציולוגיה של התרבות (‏10659‎)‏

ר

6

סוציולוגיה של ארגונים (‏10728‎)‏

ר

6

חברה, פוליטיקה וכלכלה (‏10737‎)‏

ר

6

משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית (‏10682‎)‏

ר

6

אשכול ב3

מעמד, מגדר ואתניות בחינוך: מבט סוציולוגי (‏10376‎)‏

מ

6

אי שוויון חברתי :סוגיות וגישות עכשוויות (‏10349‎)‏ #

מ

6

מדינות בעידן הגלובליזציה: פרספקטיבות אנתרופולוגיות (‏10970‎)‏

מ

6

תרבות וארגונים (‏10566‎)‏ #

מ

6

ספורט וחברה (‏10583‎)‏

מ

6

דיגיטליות בתרבות ובחיי היומיום (‏10991‎)‏

מ

6

אוכל, חברה ותרבות (‏10978‎)‏

מ

6

משחק, משחקים ומשחקיות במדיה חדשים (‏10987‎)‏

מ

6

סמינר למצטיינים: סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת (‏10976‎)‏ 4

מס

6

ד. בחירה חופשית: לפחות 22 נ"ז2

בבחירה חופשית יש לכלול לפחות 18 נ"ז מאשכול ג וכן קורס קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעים.

אשכול ג

תנועות חברתיות ומחאה פוליטית (‏10454‎)‏

ר

6

החברה הערבית בישראל (‏10657‎)‏

ר

6

מבוא ללימודי תקשורת (‏10408‎)‏ #

ר

6

פסיכולוגיה חברתית (‏10104‎)‏

ר

6

ג'נוסייד (‏רצח עם‎)‏ (‏10664‎)‏

ר

6

פרקים בסוציולוגיה של החינוך (‏10485‎)‏

ר

6

מוסיקה פופולרית בישראל (‏10785‎)‏

ר

6

חברות מזרח תיכוניות במבט השוואתי: מצרים, ישראל, סוריה ולבנון (‏10795‎)‏

ר

6

תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל (‏10392‎)‏

מ

6

תקשורת כתרבות (‏10532‎)‏

מ

6

נושאים נבחרים בהבנת הקהילה היהודית בארצות-הברית (‏10347‎)‏

מ

6

ה. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות בסוציולוגיה, ובהן לפחות עבודה סמינריונית אמפירית אחת.

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת

1

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏.

2

במסגרת לימודי התשתית, במקום הקורס יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים (‏10775‎)‏ אפשר ללמוד את שלושת הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏, רגרסיה וניתוח שונות (‏10286‎)‏. מי שלמדו את שלושת הקורסים האלה יידרשו ל-36 נ"ז בחירה בסוציולוגיה ול-24 נ"ז בבחירה חופשית להשלמת 108 נ"ז לתואר.

3

מי שלמדו את הקורסים זהויות יהודיות בעידן רב-מודרני (‏10569‎)‏, פערים ואי-שוויון בישראל (‏10576‎)‏, תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (‏10503‎)‏, סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת מקוונת (‏10921‎)‏ שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם כקורסי בחירה מתקדמים מקבוצה זו.

4

יתקבלו רק סטודנטים מצטיינים שהסמינר יוצע להם באופן אישי.

#

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.