בוגר במדעי הרוח

א. לפחות 108 נ"ז ובהן:

(‏i‎)‏ לפחות 84 נ"ז במדעי הרוח

(‏ii‎)‏ לפחות 24 נ"ז מתקדמות,1 ובכללן –

לפחות 18 נ"ז מתקדמות במדעי הרוח3,2

(‏iii‎)‏ לא יותר מ-36 נ"ז ברמת פתיחה

(‏iv‎)‏ קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי החברה או במדעים.

ב. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות. אחת במדעי הרוח5,4 ואחת במדעי הרוח או במדעי החברה.

ג. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

בבניית תכנית לימודים לתואר יש להקפיד לשבץ בה את כל הקורסים שהם תנאי קבלה לקורסים המתקדמים הכלולים בה.

2

בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם במדעי הרוח.

3

18 נקודות אלה נכללות במכסת 84 הנקודות במדעי הרוח הנדרשות בסעיף א(‏i‎)‏.

4

בקורס שהשיוך היחיד או הראשון שלו הוא במדעי הרוח.

5

סטודנטים שלמדו את הקורס מרעיון לממשות: תומס ג'פרסון והתהוות הפדרליזם האמריקני, 1780-1820 (‏10317‎)‏, שאינו מוצע עוד, וכן את הקורס חירויות הפרט והמבנה החוקתי בדמוקרטיה פדרלית: רציפות ושינוי בממשל ארצות-הברית (‏10336‎)‏ יוכלו לכתוב עבודה סמינריונית רק באחד משני הקורסים. סטודנטים את הקורס פרקים בתולדות יהודי ארצות-הברית 1950-1820 (‏10589‎)‏ וכן את הקורס נושאים נבחרים בהבנת הקהילה היהודית בארצות-הברית (‏10347‎)‏ יוכלו לכתוב עבודה סמינריונית רק באחד משני הקורסים.