בוגר במדעי הרוח והחברה

א. לפחות 108 נ"ז ובהן:

(‏i‎)‏ לפחות 84 נ"ז במדעי הרוח והחברה, ובכללן –

לפחות 60 נ"ז במדעי הרוח

ולפחות 18 נ"ז במדעי החברה1

(‏ii‎)‏ לפחות 24 נ"ז מתקדמות,2 ובכללן –

לפחות 12 נ"ז מתקדמות במדעי הרוח4,3 ולפחות 6 נ"ז מתקדמות נוספות במדעי הרוח או במדעי החברה3

(‏iii‎)‏ לא יותר מ-36 נ"ז ברמת פתיחה

ב. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות. אחת במדעי הרוח4 ואחת במדעי הרוח או במדעי החברה.5

ג. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא מדעי החברה.

2

בבניית תכנית לימודים לתואר יש להקפיד לשבץ בה את כל הקורסים שהם תנאי קבלה לקורסים המתקדמים הכלולים בה.

3

נקודות אלה נכללות במכסת 84 הנקודות הנדרשות בסעיף א(‏i‎)‏.

4

בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא מדעי הרוח.

5

סטודנטים שלמדו את הקורס מרעיון לממשות: תומס ג'פרסון והתהוות הפדרליזם האמריקני, 1780-1820 (‏10317‎)‏, שאינו מוצע עוד, וכן את הקורס חירויות הפרט והמבנה החוקתי בדמוקרטיה פדרלית: רציפות ושינוי בממשל ארצות-הברית (‏10336‎)‏ יוכלו לכתוב עבודה סמינריונית רק באחד משני הקורסים. סטודנטים את הקורס פרקים בתולדות יהודי ארצות-הברית 1950-1820 (‏10589‎)‏ וכן את הקורס נושאים נבחרים בהבנת הקהילה היהודית בארצות-הברית (‏10347‎)‏ יוכלו לכתוב עבודה סמינריונית רק באחד משני הקורסים.