בוגר בפילוסופיה

א. לפחות 108 נ"ז ובכללן לפחות 26 נ"ז מתקדמות

את נקודות הזכות הנדרשות יש לצבור על פי הדרישות הבאות:

ב. לימודי פילוסופיה: חובה ובחירה – 84 נ"ז

(‏i‎)‏ לימודי יסוד: חובה – 28 נ"ז

רמה

נ"ז

בעיות בפילוסופיה של המוסר (‏10122‎)‏

פ

6

מבוא ללוגיקה (‏10703‎)‏

ר

6

פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו (‏10248‎)‏

ר

6

מדיקרט עד יום: פילוסופיה במאות ה-18-17 (‏10266‎)‏

ר

6

עיון ב"הקדמות" של קאנט (‏10393‎)‏

מ

4

(‏ii‎)‏ תולדות הפילוסופיה החדשה: 4 נ"ז

אחד מבין הקורסים הבאים:

סוגיות מרכזיות בפילוסופיה אנליטית (‏10750‎)‏ או

ר

4

מבוא לפילוסופיה קונטיננטלית במאה העשרים (‏10754‎)‏

ר

4

(‏iii‎)‏ מבואות תחומיים: 30-28 נ"ז

יש ללמוד חמישה מבין הקורסים הבאים, או ארבעה מביניהם וקורס נוסף בתולדות הפילוסופיה החדשה מסעיף (‏ii‎)‏.

פילוסופיה של הנפש בתקופתנו (‏10679‎)‏

ר

6

פילוסופיה של המדע (‏20202‎)‏

ר

6

מבוא לאסתטיקה (‏10496‎)‏

ר

6

פילוסופיה של החינוך (‏10765‎)‏

ר

6

מבוא למחשבה מדינית (‏10611‎)‏

ר

6

פילוסופיה יהודית בימי הביניים מרב סעדיה גאון עד הרמב"ם (‏10412‎)‏

ר

6

ידיעה ומציאות: מבוא לאפיסטמולוגיה ומטפיזיקה (‏10789‎)‏1

ר

6

(‏iii‎)‏ קורסי בחירה מתקדמים – 24-22 נ"ז

לפחות 4 מבין הקורסים הבאים בהיקף שישלים את מכסת נקודת הזכות בפילוסופיה ל-84 נ"ז לפחות.

דת ומדינה: היבטים פילוסופיים (‏10555‎)‏

מ

6

שוויון ואי-שוויון: מבט פילוסופי (‏10924‎)‏

מ

6

בעיות בפילוסופיה של המדע (‏20914‎)‏ 2

מ

6

חשיבה היסטורית (‏פרקים בפילוסופיה של היסטוריה‎)‏ (‏10337‎)‏

מ

6

פילוסופיה של מדעי הקוגניציה (‏10942‎)‏

מ

4

המדיום באמנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות (‏10931‎)‏ 3

מ

6

פרדוקסים (‏10953‎)‏

מ

4

סמינר מצטיינים בפילוסופיה א (‏10952‎)‏ 4

מ

4

סמינר מצטיינים בפילוסופיה ב (‏10967‎)‏ 4

מ

4

סמינר מצטיינים בפילוסופיה ג (‏10977‎)‏ 4

מ

4

ג. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות בפילוסופיה. במקרים מיוחדים ניתן יהיה להמיר כתיבת אחת העבודות הסמינריוניות בפילוסופיה בכתיבת עבודת רפרט מורחבת.5

ד. בחירה חופשית: 24 נ"ז

24 נ"ז בקורסים שאינם בפילוסופיה ובכללם קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי החברה או במדעים.

ה. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

הקורס עדיין אינו נלמד.

2

או הקורס בעיות נבחרות בפילוסופיה של המדע (‏20304, קורס מתקדם סמינריוני, 6 נ"ז‎)‏, למי שלמדו אותו לפני סמסטר ב2012.

3

כתנאי קבלה לקורס הזה יש לקחת שני קורסים מתחומי האמנויות(‏ כלומר, מאחד או שניים מהנושאים הבאים: ספרות, מוסיקה, תולדות האמנות, קולנוע, תאטרון‎)‏. קורסים אלה ייכללו ב-24 נקודות הזכות לבחירה חופשית שבתכנית.

4

ההרשמה לסמינר מותנית בקבלת הזמנה להשתתף בו. ניתן ללמוד שניים מתוך שלושת הסמינרים סמינר מצטיינים בפילוסופיה א (‏10952‎)‏, סמינר מצטיינים בפילוסופיה ב (‏10967‎)‏, סמינר מצטיינים בפילוסופיה ג (‏10977‎)‏, בתנאי שבכל פעם יילמד הקורס בנושא שונה.

5

על כל עבודה סמינריוניות בפילוסופיה או עבודת רפרט מורחבת בפילוסופיה להיכתב בתחום שבו נלמדו לפחות שני קורסים מלבד הקורס שבו נכתבת העבודה, בהתאם לאישור יועצ/ת התכנית. לכן על הסטודנטים להיוועץ ביועצ/ת התכנית בעת בחירת קורסים מתקדמים. לעבודת רפרט מורחבת יש להרשם מראש כאל עבודה סמינריונית לאחר שהעבודה אושרה כחלק מתכנית לימודים על ידי הוועדה לאישור תכניות לימודים. תנאי להגשת כל עבודה סמינריונית או עבודת רפרט מורחבת הוא השתתפות והצגת העבודה באחד ממפגשי הדיון בעבודות סמינריוניות בפילוסופיה (‏דהיינו השתתפות במפגש אחד לכל עבודה‎)‏. מידע על מועדי המפגשים ומקומם יימסר בתחילת כל סמסטר לסטודנטים הלומדים קורסים מתקדמים.