ידיעון תשפ"ה

בוגר ‏B.A.‎ במדעי החברה והרוח

יש לצבור לפחות 120 נ"ז (108 נ"ז עבור קורסים ועוד 12 נ"ז על כתיבת עבודות סמינריוניות), תוך מילוי הדרישות הבאות:

  • לפחות 84 נ"ז במדעי החברה והרוח, ובהן -
    לפחות 60 נ"ז במדעי החברה
    לפחות 18 נ"ז במדעי הרוח[55]

  • לפחות 24 נ"ז מתקדמות[53], ובהן-
    לפחות 12 נ"ז מתקדמות במדעי החברה[64][52] ולפחות 6 נ"ז נוספות במדעי החברה או במדעי הרוח[64].

  • לא יותר מ-36 נ"ז ברמת פתיחה

א - לימודי תשתית (חובה) [65]

ב - דרישות סמינריוניות - 12 נ"ז עס

שתי עבודות סמינריוניות: אחת במדעי החברה[52] ואחת במדעי החברה או במדעי הרוח.[60]

ג - קורסי תוכן אקדמי באנגלית

דרישה זו חלה רק על סטודנטים וסטודנטיות שהתחילו את לימודיהם לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה מסמסטר סתיו תשפ"ב (א2022) ואילך.

סטודנטים וסטודנטיות שיסווגו בבחינת המיון לרמת פטור מקורסי שפה, יידרשו ללמוד שני קורסי תוכן אקדמיים בשפה האנגלית.

סטודנטים וסטודנטיות שיסווגו בבחינת המיון לרמת מתקדמים ב, יידרשו ללמוד קורס תוכן אקדמי אחד בשפה האנגלית (בנוסף לקורס מתקדמים ב).

מי שסווגו לרמה נמוכה ממתקדמים ב, לא יידרשו ללמוד קורסי תוכן באנגלית.

רשימת קורסי התוכן מופיעה בדף לימודי אנגלית כשפה בין-לאומית בסעיף קורסי תוכן אקדמי באנגלית.

ד - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות

55

בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא במדעי הרוח.

64

נקודות אלה נכללות במכסת 84 הנקודות הנדרשות בסעיף הראשון.

52

בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא מדעי החברה.

53

בבניית תכנית לימודים לתואר יש להקפיד לשבץ בה את כל הקורסים שהם תנאי קבלה לקורסים המתקדמים הכלולים בה.

65

קורס חובה רק לסטודנטים שהתחילו לימודיהם החל מסמסטר א2022. אפשר לכלול את הקורס במניין הקורסים במדעי הרוח או במניין הקורסים במדעי החברה.

3205

או הקורס 10174 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה במסלול תיכון

60

סטודנטים שלמדו את הקורס מרעיון לממשות: תומס ג'פרסון והתהוות הפדרליזם האמריקני, 1780-1820 (10317), שאינו מוצע עוד, וכן את הקורס חירויות הפרט והמבנה החוקתי בדמוקרטיה פדרלית: רציפות ושינוי בממשל ארצות-הברית (10336) יוכלו לכתוב עבודה סמינריונית רק באחד משני הקורסים. סטודנטים שלמדו את הקורס פרקים בתולדות יהודי ארצות-הברית 1950-1820 (10589) וכן את הקורס נושאים נבחרים בהבנת הקהילה היהודית בארצות-הברית (10347), שאינו נלמד עוד,  יוכלו לכתוב עבודה סמינריונית רק באחד משני הקורסים.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים