בוגר (‏B.A.‎)‏ בפילוסופיה ובמדעי היהדות (‏110 נ"ז‎)‏

דרישות החוג בפילוסופיה

לימודי פילוסופיה: לפחות 56 נ"ז

(‏i‎)‏ לימודי יסוד: חובה – 28 נ"ז

רמה

נ"ז

בעיות בפילוסופיה של המוסר (‏10122‎)‏

פ

6

מבוא ללוגיקה (‏10703‎)‏

ר

6

פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו (‏10248‎)‏

ר

6

מדיקרט עד יום: פילוסופיה במאות ה-18-17 (‏10266‎)‏

ר

6

עיון ב"הקדמות" של קאנט (‏10393‎)‏

מ

4

(‏ii‎)‏ תולדות הפילוסופיה החדשה: 4 נ"ז

אחד מן הקורסים הבאים:

סוגיות מרכזיות בפילוסופיה אנליטית (‏10750‎)‏

ר

4

מבוא לפילוסופיה קונטיננטלית במאה העשרים (‏10754‎)‏

ר

4

(‏iii‎)‏ מבואות תחומיים: 12-10 נ"ז

אחד מן הקורסים הבאים – 6 נ"ז:

פילוסופיה של הנפש בתקופתנו (‏10679‎)‏

ר

6

פילוסופיה של המדע (‏20202‎)‏

ר

6

אחד מן הקורסים הבאים, או קורס נוסף מהקורסים בסעיפים (‏ii‎)‏ ו-(‏iii‎)‏ – 6-4 נ"ז:

מבוא לאסתטיקה (‏10496‎)‏

ר

6

פילוסופיה של החינוך (‏10765‎)‏

ר

6

מבוא למחשבה מדינית (‏10611‎)‏

ר

6

פילוסופיה יהודית בימי הביניים מרב סעדיה גאון עד הרמב"ם (‏10412‎)‏

ר

6

(‏iv‎)‏ קורסי בחירה מתקדמים: לפחות 14 נ"ז

דת ומדינה: היבטים פילוסופיים (‏10555‎)‏

מ

6

שוויון ואי-שוויון: מבט פילוסופי (‏10924‎)‏

מ

6

בעיות בפילוסופיה של המדע (‏20914‎)‏

מ

6

חשיבה היסטורית (‏פרקים בפילוסופיה של היסטוריה‎)‏ (‏10337‎)‏

מ

6

פילוסופיה של מדעי הקוגניציה (‏10942‎)‏

מ

4

פרדוקסים (‏10953‎)‏

מ

4

אפיסטמולוגיה: תאוריות של ידיעה ואמונה רציונלית (‏10988‎)‏

מ

4

מוסר ללא כללים (‏10986‎)‏

מ

4

סמינר מצטיינים בפילוסופיה א (‏10952‎)‏ 1

מ

4

סמינר מצטיינים בפילוסופיה ב (‏10967‎)‏1

מ

4

סמינר מצטיינים בפילוסופיה ג (‏10977‎)‏1

מ

4

דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות בפילוסופיה.2


1

ההרשמה לסמינר מותנית בקבלת הזמנה להשתתף בו. ניתן ללמוד שניים מתוך שלושת הסמינרים סמינר מצטיינים בפילוסופיה א (‏10952‎)‏, סמינר מצטיינים בפילוסופיה ב (‏10967‎)‏, סמינר מצטיינים בפילוסופיה ג (‏10977‎)‏, בתנאי שבכל פעם יילמד הקורס בנושא שונה.

2

על כל עבודה סמינריוניות בפילוסופיה להיכתב בתחום שבו נלמדו לפחות שני קורסים מלבד הקורס שבו נכתבת העבודה, בהתאם לאישור יועצ/ת החוג. לכן על הסטודנטים להיוועץ ביועצ/ת החוג בעת בחירת קורסים מתקדמים. תנאי להגשת כל עבודה סמינריונית הוא השתתפות והצגת העבודה באחד ממפגשי הדיון בעבודות סמינריוניות בפילוסופיה (‏דהיינו השתתפות במפגש אחד לכל עבודה‎)‏. מידע על מועדי המפגשים ומקומם יימסר בתחילת כל סמסטר לסטודנטים הלומדים קורסים מתקדמים.

דרישות החוג במדעי היהדות

לימודי מדעי היהדות: 54 נ"ז1

א. חובה – 24 נ"ז

רמה

נ"ז

מבוא למחשבת ישראל (‏10809‎)‏

ר

6

קורס אחד במקרא

מבוא למקרא (‏10278‎)‏

ר

6

ספר בראשית (‏10667‎)‏

ר

6

או

קורס אחד בתרבות חז"ל מבין:

בין משנה למדרש: קריאה בספרות התנאית (‏10105‎)‏

ר

6

מדרש ואגדה (‏10446‎)‏

ר

6

קורס אחד במחשבת ישראל מבין:

פילוסופיה יהודית בימי הביניים מרב סעדיה גאון עד הרמב"ם (‏10412‎)‏

ר

6

מבוא לקבלה: המיסטיקה היהודית מראשיתה עד דור גירוש ספרד (‏10678‎)‏

ר

6

ב. בחירה במדעי היהדות – 24 נ"ז, ובהן לפחות 12 נ"ז מתקדמות

רמה

נ"ז

הסיפור העברי בראשית המאה ה-20 (‏10112‎)‏ 2

פ

6

תולדות הספרות העברית החדשה (‏10168‎)‏ 2

ר

6

מבוא למקרא (‏10278‎)‏ 3

ר

6

ספר בראשית (‏10667‎)‏ 3

ר

6

בין משנה למדרש: קריאה בספרות התנאית (‏10815‎)‏

ר

6

מדרש ואגדה (‏10446‎)‏ 3

ר

6

פילוסופיה יהודית בימי הביניים מרב סעדיה גאון עד הרמב"ם (‏10412‎)‏ 3

ר

6

מבוא לקבלה: המיסטיקה היהודית מראשיתה עד דור גירוש ספרד (‏10678‎)‏ 3

ר

6

אגדת הגולם משלהי העת העתיקה עד המאה העשרים (‏10814‎)‏ 2

ר

6

הלכה והגות: קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם (‏10202‎)‏

ר

6

זמן, חברה ומשפחה: סוגיות בתלמוד (‏10105‎)‏

ר

6

חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית (‏10297‎)‏

ר

6

סוגיות במשפט העברי (‏10229‎)‏

ר

6

ראשית המלוכה בישראל: ספר שמואל (‏10710‎)‏

ר

6

תולדות עם ישראל בימי בית ראשון (‏10700‎)‏ 4

ר

6

מדינת החשמונאים (‏10419‎)‏ 4,#

ר

6

יהודה ורומא (‏10212‎)‏ 4

ר

6

מבוא לארכיאולוגיה של ארץ ישראל: משלהי תקופת האבן עד כיבושי אלכסנדר (‏10140‎)‏ 4,#

ר

6

ירושלים לדורותיה (‏10208‎)‏ 4

ר

6

בין יהודים לנוצרים: יהודים ונוצרים במערב-אירופה עד ראשית העת החדשה (‏10275‎)‏ 4

ר

6

קהילות יהודיות באגן הים התיכון בימי הביניים (‏10817‎)‏ 4

ר

6

יהודים בעידן של תמורות (‏10204‎)‏ 4

ר

6

תרבות, חברה ודת: יהודי פולין 600 שנות היסטוריה (‏10265‎)‏ 4

</