בוגר (‏B.A.‎)‏ בתקשורת ובפילוסופיה (‏לפחות 124 נ"ז‎)‏

לימודי תשתית: חובה – 11 נ"ז

רמה

נ"ז

יסודות המחקר הכמותי א: עקרונות המחקר ועיצוב (‏10769‎)‏ (‏1‎)‏

ר

4

יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים (‏10775‎)‏ (‏2‎)‏

ר

4

שיטות מחקר איכותניות (‏10748‎)‏

ר

3


(‏1‎)‏

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏.

(‏2‎)‏

או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏ ומבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏.

דרישות החוג בתקשורת

לימודי תקשורת: 57 נ"ז

חובה – 35 נ"ז

רמה

נ"ז

מבוא לחשיבה חברתית (‏10161‎)‏

פ

3

מבוא ללימודי תקשורת (‏10408‎)‏ #

ר

6

תקשורת בישראל (‏10612‎)‏ #

ר

3

תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות (‏10439‎)‏

ר

6

מבוא למדיה חדשים (‏10838‎)‏ 1

ר

4

תקשורת ודעת קהל (‏10716‎)‏

ר

6

שיח התקשורת (‏10758‎)‏

ר

4

דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית בישראל (‏10724‎)‏

ר

3

סדנאות חובה – 4 נ"ז2

סדנת עיתונאות בעידן הדיגיטלי (‏10618‎)‏ # או

ר

2

עיתונאות מעשית בעידן הדיגיטלי:סדנה והתמחות (‏10848‎)‏ 3

ר

4

סדנה בעריכת וידאו בעידן דיגיטלי (‏10746‎)‏

ר

2

סדנת רדיו (‏10749‎)‏

ר

2

סדנה ביחסי ציבור (‏10763‎)‏ או

ר

2

יחסי ציבור הלכה למעשה: סדנה והתמחות (‏10849‎)‏ 4

ר

4

ממנועי חיפוש לרשתות חברתיות: חיפוש, ניטור ומדדי השפעה מקוונים (‏10822‎)‏ 5

ר

2

בחירה – 18 נ"ז7,6

בבחירה יש לכלול לפחות 12 נ"ז מתקדמות.

חקר השפה: יסודות ויישומים (‏10143‎)‏ #

פ

6

קלאסיקה בחקר התקשורת: מבט מחודש (‏10712‎)‏ 8

ר

4

לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט: המסכים בחייהם של ילדים ובני נוער (‏10698‎)‏ #

ר

6

פסיכולוגיה חברתית (‏10104‎)‏

ר

6

להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע (‏10640‎)‏

ר

6

תקשורת כתרבות (‏10532‎)‏

מ

6

משחק, משחקים ומשחקיות במדיה המודרניים (‏10987‎)‏

מ

6

יריבים או שותפים: יחסי דמוקרטיה ותקשורת (‏10946‎)‏

מ

6

דיגיטליות בתרבות ובחיי היומיום (‏10991‎)‏

מ

6

סמינר למצטיינים: סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת (‏10976‎)‏ 9

מס

6

דרישות סמינריוניות

עבודה סמינריונית אחת בתקשורת.


1

קורס זה הינו  קורס חובה החל מסמסטר 2021א. מי שלמדו את הקורס קלאסיקה בחקר התקשורת: מבט מחודש (‏10712‎)‏ עד סמסטר ב2020 (‏כולל‎)‏ הקורס יחשב להם כקורס חובה במקומו.

2

מי שלמדו את סדנה בעריכה עיתונאית (‏10658‎)‏, סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט (‏10621‎)‏, שאינן מוצעות עוד, הסדנאות תחשבנה להם במסגרת חובת הסדנאות.

3

מי שלמדו את הקורס סדנת עיתונאות בעידן הדיגיטלי (‏10618‎)‏ לא יוכלו ללמוד קורס זה.

4

מי שלמדו את הקורס סדנה ביחסי ציבור (‏10763‎)‏ לא יוכלו ללמוד קורס זה.

5

הסדנה מוצעת בפורמט מקוון עם חובת נוכחות במפגשים.

6

סטודנטים לתואר בניהול ובתקשורת שילמדו את הקורס המתקדם ניהול הפרסום (‏10344‎)‏ במסגרת החוג בניהול יהיו פטורים מ-6 נ"ז רגילות בחוג בתקשורת. לפיכך, יידרשו לצבור בבחירה בחוג בתקשורת רק 12 נ"ז (‏כולן מתקדמות‎)‏ במקום 18 נ"ז וסה"כ בלימודי תקשורת 6 נ"ז פחות.

7

מי שלמדו את הקורסים תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (‏10503‎)‏ (‏6 נ"ז‎)‏, סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת מקוונת (‏ 10921‎)‏ (‏6 נ"ז‎)‏ שאינם מוצעים עוד, נ"ז בגין קורסים אלו ייחשבו להם במסגרות לימודי הבחירה

8

מי שלמדו את הקורס לפני סמסטר א2021 הקורס ייחשב להם במסגרת קורסי החובה והם יהיו פטורים מלימוד הקורס מבוא למדיה חדשים (‏10838‎)‏.

9

יתקבלו רק סטודנטים מצטיינים שהסמינר יוצע להם באופן אישי.

#

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.

דרישות החוג בפילוסופיה

לימודי פילוסופיה: לפחות 56 נ"ז

(‏i‎)‏ לימודי יסוד: חובה – 28 נ"ז

רמה

נ"ז

בעיות בפילוסופיה של המוסר (‏10122‎)‏

פ

6

מבוא ללוגיקה (‏10703‎)‏

ר

6

פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו (‏10248‎)‏

ר

6

מדיקרט עד יום: פילוסופיה במאות ה-18-17 (‏10266‎)‏

ר

6

עיון ב"הקדמות" של קאנט (‏10393‎)‏

מ

4

(‏ii‎)‏ תולדות הפילוסופיה החדשה: 4 נ"ז

אחד מן הקורסים הבאים:

סוגיות מרכזיות בפילוסופיה אנליטית (‏10750‎)‏

ר

4

מבוא לפילוסופיה קונטיננטלית במאה העשרים (‏10754‎)‏

ר

4

(‏iii‎)‏ מבואות תחומיים: 12-10 נ"ז

אחד מן הקורסים הבאים – 6 נ"ז:

פילוסופיה של הנפש בתקופתנו (‏10679‎)‏

ר

6

פילוסופיה של המדע (‏20202‎)‏

ר

6

אחד מן הקורסים הבאים, או קורס נוסף מהקורסים בסעיפים (‏ii‎)‏ ו-(‏iii‎)‏ – 6-4 נ"ז:

מבוא לאסתטיקה (‏10496‎)‏

ר

6

פילוסופיה של החינוך (‏10765‎)‏

ר

6

מבוא למחשבה מדינית (‏10611‎)‏

ר

6

פילוסופיה יהודית בימי הביניים מרב סעדיה גאון עד הרמב"ם (‏10412‎)‏

ר

6

(‏iv‎)‏ קורסי בחירה מתקדמים: לפחות 14 נ"ז

</

דת ומדינה: היבטים פילוסופיים (‏10555‎)‏

מ

6

שוויון ואי-שוויון: מבט פילוסופי (‏10924‎)‏

מ

6

בעיות בפילוסופיה של המדע (‏20914‎)‏

מ

6

חשיבה היסטורית (‏פרקים בפילוסופיה של היסטוריה‎)‏ (‏10337‎)‏

מ

6

פילוסופיה של מדעי הקוגניציה (‏10942‎)‏

מ

4