בוגר (‏B.A.‎)‏ בהיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו ובפילוסופיה (‏לפחות 110 נ"ז‎)‏

דרישות החוג בהיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו

לימודי היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו: 54 נ"ז

חובה – 36 נ"ז

רמה

נ"ז

האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת (‏10432‎)‏

ר

6

מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה (‏10109‎)‏

ר

6

היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו: טקסטים בערבית (‏10796‎)‏ 1

ר

6

המזרח התיכון בין מלחמות העולם (‏10425‎)‏

ר

6

המזרח התיכון בימינו (‏10646‎)‏

ר

6

מבית לאומי למדינה בדרך: היישוב היהודי בארץ-ישראל בין מלחמות העולם (‏10423‎)‏1 או

ר

6

קהילות יהודיות באגן הים התיכון בימי הביניים (‏10817‎)‏

ר

6

בחירה – 18 נ"ז

בבחירה יש לכלול 12 נ"ז מתקדמות מאשכולות א ו-ב ובהן לפחות 6 נ"ז מתוך אשכול א. כמו כן, יש לבחור 6 נ"ז מאשכול ג.

אשכול א

האימפריה העות'מאנית: היסטוריה וסוגיות נבחרות (‏10751‎)‏

ר

6

חברות מזרח תיכוניות במבט השוואתי: מצרים, ישראל, סוריה ולבנון (‏10795‎)‏

ר

6

מבוא לאמנות בארצות האסלאם (‏10783‎)‏

ר

6

החברה הערבית בישראל (‏10657‎)‏

ר

6

ידע דתי, סמכות וכריזמה באסלאם (‏10950‎)‏

מ

6

נוער, חינוך ופוליטיקה במזרח התיכון (‏10510‎)‏

מ

6

תנועות נשים במזרח התיכון בעת החדשה (‏10974‎)‏

מ

6

הקולנוע הפלסטיני (‏10578‎)‏

מ

6

אשכול ב

בין ציון לציונות: תולדות התנועה הציונית 1914-1881 (‏10121‎)‏

ר

6

בימי שואה ופקודה (‏10234‎)‏

ר

6

ירושלים לדורותיה (‏10208‎)‏

ר

6

יהודים בעידן של תמורות (‏10204‎)‏

ר

6

יהודי צפון-אפריקה במאות ה-20-19 (‏10311‎)‏

מ

6

נשים בחברה היהודית בארץ ישראל (‏1882-1948‎)‏ (‏10582‎)‏

אתיופיה: נצרות, אסלאם, יהדות (‏10333‎)‏

מ

6

יהודי תימן: היסטוריה, חברה, תרבות (‏10565‎)‏ 2

מ

6

אשכול ג

אפריקה בין תלות לעצמאות (‏10206‎)‏ #

ר

6

המהפכה הצרפתית (‏10782‎)‏

ר

6

שורשי הפשיזם האירופי: 1945-1789 (‏ 10784 ‎)‏

ר

6

על סף העת החדשה: אירופה 1600-1350 (‏10674‎)‏

ר

6

עלייה לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמים (‏10500‎)‏

מ

6

מסעי הצלב: היסטוריה והיסטוריוגרפיה (‏10945‎)‏

מ

6

הוכחת ידע בערבית1

עמידה בדרישות התכנית מותנית בהוכחת ידע בשפה הערבית ברמת מתחילים. פטור מדרישה זו יינתן לעומדים באחד מן התנאים הבאים:

  • סיימו בית ספר תיכון ששפת ההוראה בו היא ערבית
  • נבחנו בבחינת בגרות בערבית בהיקף של 5 יחידות לימוד
  • השיגו פטור מלימודי ערבית ברמה מקבילה מאוניברסיטה אחרת

סטודנטים שאינם עומדים באחד מן התנאים לעיל יכולים לזכות בפטור מהוכחת ידע בשפה הערבית לאחר שייבחנו בבחינת מיון. האחרים יופנו, לפי רמתם, ללימוד אחד מן הקורסים: יסודות הערבית הספרותית א (‏91465‎)‏, יסודות הערבית הספרותית ב (‏91466‎)‏. קורסים אלה אינם מקנים נקודות זכות. הסטודנטים יתחילו ללמוד את הקורס שנקבע לפי רמת הידע הנוכחי שלהם, ויתקדמו בהדרגה עד לסיום הקורס יסודות הערבית הספרותית ב (‏91466‎)‏. לאחר סיום קורס זה ייחשבו כעומדים בדרישת הוכחת הידע בשפה הערבית. הוכחת הידע בשפה הערבית אינה תנאי קדם לתחילת הלימודים, אך מומלץ לסיים את לימוד קורסי הערבית כבר בשלבים המוקדמים של הלימודים בתכנית זו.

דרישות סמינריוניות

עבודה סמינריונית אחת בהיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו.

לתשומת לבכם! תכנית הלימודים לחוג בהיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו השתנתה החל מסמסטר ב2017. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר ב2017 רשאים ללמוד לפי התכנית החדשה או לפי התכנית הישנה כפי שפורסמה באתר לקראת סמסטר א2017. סטודנטים שהחלו לימודיהם בתכנית מסמסטר ב2017 ואילך חייבים לעמוד בדרישות של התכנית החדשה.


1

הקורס היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו: טקסטים בערבית (‏10796‎)‏ הוא חובה לסטודנטים שהחלו את לימודיהם מסמסטר א2016 ואילך. סטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני סמסטר א2016 ועמדו בדרישות חובת הוכחת ידע בערבית עד רמת פטור מהקורס יסודות הערבית הספרותית ד (‏‏91469‎‎)‏ אינם חייבים בקורס זה ועליהם ללמוד שניים מבין שלושת הקורסים ישראל בעשור הראשון (‏10486‎)‏, שאינו נלמד עוד, מבית לאומי למדינה שבדרך: היישוב היהודי בארץ-ישראל בין מלחמות העולם (‏10423‎)‏, קהילות יהודיות באגן הים התיכון בימי הביניים (‏10817‎)‏.

מי שהחלו לימודיהם לפני א2016 ולא עמדו בדרישות הוכחת הידע בערבית עד רמת פטור מהקורס יסודות הערבית הספרותית ד (‏‏‏91468‎‎‎)‏‏ יחויבו ללמוד את הקורס היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו: טקסטים בערבית (‏‏10796‎‎)‏‏.

2

יש הגבלה על מספר הסטודנטים שיכולים לכתוב עבודה סמינריונית בקורס זה. לפרטים ראו תיאור הקורס בקטלוג הקורסים.

#

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

דרישות החוג בפילוסופיה

לימודי פילוסופיה: לפחות 56 נ"ז

(‏i‎)‏ לימודי יסוד: חובה – 28 נ"ז

רמה

נ"ז

בעיות בפילוסופיה של המוסר (‏10122‎)‏

פ

6

מבוא ללוגיקה (‏10703‎)‏

ר

6

פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו (‏10248‎)‏

ר

6

מדיקרט עד יום: פילוסופיה במאות ה-18-17 (‏10266‎)‏

ר

6

עיון ב"הקדמות" של קאנט (‏10393‎)‏

מ

4

(‏ii‎)‏ תולדות הפילוסופיה החדשה: 4 נ"ז

אחד מן הקורסים הבאים:

סוגיות מרכזיות בפילוסופיה אנליטית (‏10750‎)‏

ר

4

מבוא לפילוסופיה קונטיננטלית במאה העשרים (‏10754‎)‏

ר

4

(‏iii‎)‏ מבואות תחומיים: 12-10 נ"ז

אחד מן הקורסים הבאים – 6 נ"ז:

פילוסופיה של הנפש בתקופתנו (‏10679‎)‏

ר

6

פילוסופיה של המדע (‏20202‎)‏

ר

6

אחד מן הקורסים הבאים, או קורס נוסף מהקורסים בסעיפים (‏ii‎)‏ ו-(‏iii‎)‏ – 6-4 נ"ז:

מבוא לאסתטיקה (‏10496‎)‏

ר

6

פילוסופיה של החינוך (‏10765‎)‏

ר

6

מבוא למחשבה מדינית (‏10611‎)‏

ר

6

פילוסופיה יהודית בימי הביניים מרב סעדיה גאון עד הרמב"ם (‏10412‎)‏

ר

6

(‏iv‎)‏ קורסי בחירה מתקדמים: לפחות 14 נ"ז

דת ומדינה: היבטים פילוסופיים (‏10555‎)‏

מ

6

שוויון ואי-שוויון: מבט פילוסופי (‏10924‎)‏

מ

6

בעיות בפילוסופיה של המדע (‏20914‎