בוגר (‏B.A.‎)‏ בספרות ובפילוסופיה (‏116 נ"ז‎)‏

דרישות החוג בספרות

לימודי ספרות – לפחות 60 נ"ז

חובה - 18 נ"ז

תולדות הספרות העברית החדשה (‏10168‎)‏1

ר

6

או

יצירות נבחרות בספרות המערב (‏10778‎)‏2

ר

6

מבוא לשירה (‏10808‎)‏ 3

פ

6

הפואטיקה של הסיפורת (‏10290‎)‏

ר

6

בחירה – 42 נ"ז

יש לצבור לפחות 12 נ"ז בספרות עברית ברמת פתיחה או ברמה רגילה, לפחות 12 נ"ז בספרות כללית ברמת פתיחה או ברמה רגילה, ולפחות 12 נ"ז מתקדמות. בלימודי הבחירה אפשר לכלול קורסים מקורסי החובה שלא נלמדו במסגרת 18 נ"ז החובה.

קורסים בספרות עברית 4

הסיפור העברי בראשית המאה ה-20 (‏10112‎)‏ 1

פ

6

עמוס עוז וא"ב יהושע: התחלות (‏10246‎)‏

ר

6

מדרש ואגדה (‏10446‎)‏

ר

6

מרכז או שוליים: שיח זהויות בספרות הישראלית (‏10825‎)‏

ר

6

אגדת הגולם משלהי העת העתיקה ועד המאה ה-20 (‏10814‎)‏

ר

6

בימים האחרים: תמורות בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך – לאומיות ומגדר (‏10429‎)‏ 3

ר

6

שירת החול העברית בספרד המוסלמית (‏10647‎)‏

ר

6

הקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה וספרות (‏10335‎)‏

מ

6

התאטרון הישראלי: קונפליקטים ותהליכי שינוי (‏10919‎)‏

מ

6

ספרות ואתיקה: קריאה במבחר יצירות הפרוזה העברית של המאה ה-20 (‏10963‎)‏

מ

6

זוגות מיועדים ביצירתו של עגנון (‏10301‎)‏ #

מ

6

קורסים בספרות כללית 5

גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני (‏10107‎)‏ 2

פ

6

החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון (‏10154‎)‏

פ

6

מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה-19 (‏10221‎)‏

ר

6

החיזיון השקספירי (‏10215‎)‏

ר

6

קומדיה: מאריסטופנס עד סיינפלד (‏10762‎)‏

ר

6

מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים (‏10292‎)‏

ר

6

תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו (‏10734‎)‏

ר

6

ג'יין אוסטן: גישות בביקורת הספרות (‏10378‎)‏

מ

6

מגדר ופמיניזם בתאטרון המודרני (‏10928‎)‏

מ

6

גלגוליו של רומן החניכה (‏10951‎)‏

מ

6

דרישות סמינריוניות

עבודה סמינריונית אחת בספרות.


1

סטודנטים שלמדו את הקורס הסיפור העברי בראשית המאה ה-20 (‏10112‎)‏ לפני סמסטר א2016, הקורס יוכל להיחשב להם במסגרת קורסי החובה במקום הקורס תולדות הספרות העברית החדשה (‏10168‎)‏, או במסגרת קורסי הבחירה, אך לא בשניהם.

2

מי שלמדו את הקורס גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני (‏‏‏10107‎‎‎)‏ לפני סמסטר ב2019, אינם חייבים ללמוד את הקורס יצירות נבחרות בספרות המערב (‏‏‏10778‎‎‎)‏. מי שילמדו את שני הקורסים, הקורס גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני (‏‏‏10107‎‎‎)‏ ייחשב להם במסגרת קורסי הבחירה.

3

סטודנטים שלמדו את הקורס בימים האחרים: תמורות בשירה העברית: בין תש"ח לתש"ך (‏10429‎)‏ לפני סמסטר א2020 אינם חייבים ללמוד את הקורס מבוא לשירה. סטודנטים שיילמדו את שני הקורסים, הקורס בימים האחרים: תמורות בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך ‏(‏10429‎‎)‏ ייחשב להם במסגרת קורסי הבחירה.

4

סטודנטים שלמדו את הקורסים ספרות ואידיאולוגיה בא"י בשנות השלושים (‏10346‎)‏, מגמות בסיפורת הישראלית של שנות השמונים‏ (‏10477‎)‏, בין בדיון לממשות: סוגים בסיפור הישראלי (‏10259‎)‏, אלתרמן הצעיר ושירתו (‏10245‎)‏, מיתוסים בתרבות הישראלית (‏10487‎)‏, הפואמה הביאליקאית (‏10962‎)‏, (‏או שירתו המוקדמת של ח"נ ביאליק [1900-1890] (‏10340‎)‏‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם במסגרת קורסי הבחירה בספרות עברית.

5

סטודנטים שלמדו את הקורסים ציוני דרך בביקורת ספרות המערב (‏10639‎)‏, נרטיב: עיון רב תחומי (‏10916‎)‏, העולם בסיפורת: חיקוי-מציאות או ארגון אמנותי? (‏10334‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם במסגרת קורסי הבחירה בספרות כללית.

#

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.

דרישות החוג בפילוסופיה

לימודי פילוסופיה: לפחות 56 נ"ז

(‏i‎)‏ לימודי יסוד: חובה – 28 נ"ז

רמה

נ"ז

בעיות בפילוסופיה של המוסר (‏10122‎)‏

פ

6

מבוא ללוגיקה (‏10703‎)‏

ר

6

פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו (‏10248‎)‏

ר

6

מדיקרט עד יום: פילוסופיה במאות ה-18-17 (‏10266‎)‏

ר

6

עיון ב"הקדמות" של קאנט (‏10393‎)‏

מ

4

(‏ii‎)‏ תולדות הפילוסופיה החדשה: 4 נ"ז

אחד מן הקורסים הבאים:

סוגיות מרכזיות בפילוסופיה אנליטית (‏10750‎)‏

ר

4

מבוא לפילוסופיה קונטיננטלית במאה העשרים (‏10754‎)‏

ר

4

(‏iii‎)‏ מבואות תחומיים: 12-10 נ"ז

אחד מן הקורסים הבאים – 6 נ"ז:

פילוסופיה של הנפש בתקופתנו (‏10679‎)‏

ר

6

פילוסופיה של המדע (‏20202‎)‏

ר

6

אחד מן הקורסים הבאים, או קורס נוסף מהקורסים בסעיפים (‏ii‎)‏ ו-(‏iii‎)‏ – 6-4 נ"ז:

מבוא לאסתטיקה (‏10496‎)‏

ר

6

פילוסופיה של החינוך (‏10765‎)‏

ר

6

מבוא למחשבה מדינית (‏10611‎)‏

ר

6

פילוסופיה יהודית בימי הביניים מרב סעדיה גאון עד הרמב"ם (‏10412‎)‏

ר

6

(‏iv‎)‏ קורסי בחירה מתקדמים: לפחות 14 נ"ז

דת ומדינה: היבטים פילוסופיים (‏10555‎)‏

מ

6

שוויון ואי-שוויון: מבט פילוסופי (‏10924‎)‏

מ

6

בעיות בפילוסופיה של המדע (‏20914‎)‏

מ

6

חשיבה היסטורית (‏פרקים בפילוסופיה של היסטוריה‎)‏ (‏10337‎)‏

מ

6

פילוסופיה של מדעי הקוגניציה (‏10942‎)‏

מ

4

פרדוקסים (‏10953‎)‏

מ

4

אפיסטמולוגיה: תאוריות של ידיעה ואמונה רציונלית (‏10988‎)‏

מ

4

מוסר ללא כללים (‏10986‎)‏

מ

4

סמינר מצטיינים בפילוסופיה א (‏10952‎)‏ 1

מ

4

סמינר מצטיינים בפילוסופיה ב (‏10967‎)‏1

מ

4

סמינר מצטיינים בפילוסופיה ג (‏10977‎)‏1

מ

4

דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות בפילוסופיה.2


1

ההרשמה לסמינר מותנית בקבלת הזמנה להשתתף בו. ניתן ללמוד שניים מתוך שלושת הסמינרים סמינר מצטיינים בפילוסופיה א (‏10952‎)‏, סמינר מצטיינים בפילוסופיה ב (