בוגר (‏B.A.‎)‏ בפסיכולוגיה ובפילוסופיה (‏לפחות 121 נ"ז‎)‏

לימודי תשתית: חובה – 13 נ"ז

רמה

נ"ז

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏

ר

3

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏

ר

4

התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות (‏10686‎)‏

ר

3

דרישות ייחודיות לתואר בפסיכולוגיה ובפילוסופיה

חובה ללמוד במבואות התחומיים בחוג בפילוסופיה את הקורס פילוסופיה של הנפש בתקופתנו (‏10679‎)‏.

דרישות החוג בפסיכולוגיה

לימודי פסיכולוגיה: 52 נ"ז

חובה – 40 נ"ז

רמה

נ"ז

מבוא לפסיכולוגיה (‏10136‎)‏

פ

6

פסיכולוגיה חברתית (‏10104‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה קוגניטיבית (‏10264‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות (‏10493‎)‏

ר

4

אישיות: תאוריה ומחקר (‏10269‎)‏

ר

4

מבחנים פסיכולוגיים: תאוריה ומעשה (‏10252‎)‏ 1

ר

4

פסיכולוגיה פיזיולוגית (‏10615‎)‏

ר

6

פסיכופתולוגיה (‏10619‎)‏

ר

4

השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך (‏91412‎)‏

בחירה – 12 נ"ז מתקדמות3,2

הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי (‏10352‎)‏ 4

מ

6

קוגניציה חזותית (‏10966‎)‏ 5

מ

6

היסטוריה של הפסיכולוגיה (‏10524‎)‏6 או

מ

6

שינה והפרעות שינה בילדות (‏10904‎)‏6

מ

6

מוח וקוגניציה (‏10941‎)‏ 7

מ

6

פסיכולוגיה של משא ומתן (‏10973‎)‏

מ

6

פסיכולוגיה בין תרבותית (‏10557‎)‏

מ

6

הזדהות עם קבוצות (‏10575‎)‏

מ

6

ליקויי קריאה (‏10593‎)‏

מ

6

ליקויי למידה בחשבון: היבטים קוגניטיביים, נוירופסיכולוגיים וחינוכיים (‏10905‎)‏

מ

6

סמינר מחקר למצטיינים: פסיכוביולוגיה (‏10936‎)‏8# או

מ

6

סמינר מחקר למצטיינים: קשב וקוגניציה (‏10983‎)‏8או

מ

6

סמינר מחקר למצטיינים: שפה וזיקנה (‏10969‎)‏8

מ

6

דרישות סמינריוניות

עבודה סמינריונית אמפירית אחת בפסיכולוגיה.


1

הקורס התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות (‏10686‎)‏ יילמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2021. החל בסמסטר א2022 ידרשו במקומו שני הקורסים: רגרסיה וניתוח שונות (‏10286‎)‏ ופסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית (‏10851‎)‏. כמו כן, החל בסמסטר א2022, הקורס מבחנים פסיכולוגיים: תאוריה ומעשה (‏10252‎)‏ לא יכלל בקורסי החובה בפסיכולוגיה בתכנית. מי שלמד או ילמד את הקורס 10686 עד סמסטר ג2021 (‏כולל‎)‏, יהיה פטור מלימוד הקורס 10286 והקורס 10851 ויצבור בלימודי התשתית 13 נ"ז ו-40 נ"ז בלימודי החובה בפסיכולוגיה ובכללם הקורס 10252.

2

מי שלמדו את הקורס עמדות ושכנוע (‏10361‎)‏, שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם במסגרת קורסי הבחירה.

3

או הקורס התנסות בעבודה מעשית בפסיכולוגיה (‏91410‎)‏, שאינו נלמד עוד.

4

במסגרת לימודים לתואר בפסיכולוגיה ובכלכלה אפשר לבחור את הקורס הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי (‏10352‎)‏ במסגרת החוג בפסיכולוגיה או את הקורס שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (‏10522‎)‏ במסגרת החוג בכלכלה, איך אין ללמוד את שני הקורסים.

5

או הקורס קשב חזותי (‏10525‎)‏, שאינו מוצע עוד.

6

או הקורס פסיכולוגיה של השואה (‏10920‎)‏, שאינו מוצע עוד.

7

או הקורס נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית (‏10935‎)‏, שאינו מוצע עוד.

8

או הקורס סמינר מחקר למצטיינים: קוגניציה ואיום (‏10914‎)‏. ההרשמה לקורס מותנית בקבלת הזמנה להירשם אליו.

#

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.

דרישות החוג בפילוסופיה

לימודי פילוסופיה: לפחות 56 נ"ז

(‏i‎)‏ לימודי יסוד: חובה – 28 נ"ז

רמה

נ"ז

בעיות בפילוסופיה של המוסר (‏10122‎)‏

פ

6

מבוא ללוגיקה (‏10703‎)‏

ר

6

פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו (‏10248‎)‏

ר

6

מדיקרט עד יום: פילוסופיה במאות ה-18-17 (‏10266‎)‏

ר

6

עיון ב"הקדמות" של קאנט (‏10393‎)‏

מ

4

(‏ii‎)‏ תולדות הפילוסופיה החדשה: 4 נ"ז

אחד מן הקורסים הבאים:

סוגיות מרכזיות בפילוסופיה אנליטית (‏10750‎)‏

ר

4

מבוא לפילוסופיה קונטיננטלית במאה העשרים (‏10754‎)‏

ר

4

(‏iii‎)‏ מבואות תחומיים: 12-10 נ"ז

אחד מן הקורסים הבאים – 6 נ"ז:

פילוסופיה של הנפש בתקופתנו (‏10679‎)‏

ר

6

פילוסופיה של המדע (‏20202‎)‏

ר

6

אחד מן הקורסים הבאים, או קורס נוסף מהקורסים בסעיפים (‏ii‎)‏ ו-(‏iii‎)‏ – 6-4 נ"ז:

מבוא לאסתטיקה (‏10496‎)‏

ר

6

פילוסופיה של החינוך (‏10765‎)‏

ר

6

מבוא למחשבה מדינית (‏10611‎)‏

ר

6

פילוסופיה יהודית בימי הביניים מרב סעדיה גאון עד הרמב"ם (‏10412‎)‏

ר

6

(‏iv‎)‏ קורסי בחירה מתקדמים: לפחות 14 נ"ז

דת ומדינה: היבטים פילוסופיים (‏10555‎)‏

מ

6

שוויון ואי-שוויון: מבט פילוסופי (‏10924‎)‏

מ

6

בעיות בפילוסופיה של המדע (‏20914‎)‏

מ

6

חשיבה היסטורית (‏פרקים בפילוסופיה של היסטוריה‎)‏ (‏10337‎)‏

מ

6

פילוסופיה של מדעי הקוגניציה (‏10942‎)‏

מ

4

פרדוקסים (‏10953‎)‏

מ

4

אפיסטמולוגיה: תאוריות של ידיעה ואמונה רציונלית (‏10988‎)‏

מ

4

מוסר ללא כללים (‏10986‎)‏

מ

4

סמינר מצטיינים בפילוסופיה א (‏10952‎)‏ 1

מ

4

סמינר מצטיינים בפילוסופיה ב (‏10967‎)‏1

מ

4

סמינר מצטיינים בפילוסופיה ג (‏10977‎)‏1

מ

4

דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות בפילוסו