בוגר (‏B.A.‎)‏ במתמטיקה ובפילוסופיה (‏לפחות 123 נ"ז‎)‏

דרישות ייחודיות לתואר במתמטיקה ובפילוסופיה

חובה ללמוד במסגרת דרישת סעיף (‏ii‎)‏ של החוג במתמטיקה, את הקורס תורת הקבוצות (‏20281‎)‏. כמו כן, במסגרת הדרישה לקורס נוסף במתמטיקה, בסעיף (‏v‎)‏ בחוג במתמטיקה, חובה ללמוד את הקורס תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (‏20472, 4 נ"ז‎)‏.

דרישות החוג במתמטיקה

לימודי מתמטיקה:

לפחות 68 נ"ז5,3,2,1 ובהן לפחות 16 נ"ז מתקדמות במתמטיקה3

לימודי מתמטיקה: לפחות 64 נ"ז3,2,1

(‏i‎)‏ הקורסים – 45 נ"ז:

רמה

נ"ז

חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ 4

ר

6

חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ 4

ר

6

חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎)‏ 5

ר5+מ2

7

אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏

ר

6

אלגברה לינארית 2 (‏20229‎)‏

ר

4

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 (‏20280‎)‏

ר

4

פונקציות מרוכבות (‏20243‎)‏

ר3+מ3

6

מבנים אלגבריים (‏20230‎)‏

ר3+מ3

6

(‏ii‎)‏ אחד מהקורסים – 4 נ"ז:

מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ותורת הגרפים (‏20476‎)‏

ר

4

תורת הקבוצות (‏20281‎)‏

ר

4

(‏iii‎)‏ אחד מהקורסים – 6-3 נ"ז:6

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים (‏30203‎)‏

ר

3

הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (‏20425‎)‏

ר

4

תורת ההסתברות (‏20416‎)‏

ר

6

(‏iv‎)‏ קורסים מתקדמים – לפחות 8 נ"ז:3

טופולוגיה קבוצתית (‏20521‎)‏ 7

מ

4

מבוא לאנליזה פונקציונלית (‏20525‎)‏ 7

מ

4

תורת המידה (‏20324‎)‏

מ

6

משוואות דיפרנציאליות חלקיות (‏20394‎)‏ 7

מ

4

אנליזה נומרית 2 (‏20900‎)‏ 8

מ

4

משוואות דיפרנציאליות רגילות 2 (‏20599‎)‏

מ

4

לוגיקה מתמטית (‏20327‎)‏

מ

6

הרחבת שדות ותורת גלואה (‏20511‎)‏

מ

4

(‏v‎)‏ קורס נוסף במתמטיקה9– לפחות 4 נ"ז: 10,1

מומלץ לבחור קורס מתקדם נוסף מבין הקורסים בסעיף (‏iv‎)‏, ומותר גם קורס מהרשימה הבאה, הכוללת את יתר קורסי המתמטיקה הרלוונטיים לתכנית.

אשנב למתמטיקה (‏04101‎)‏ 11

פ

6

הסקה סטטיסטית (‏30204‎)‏

ר

4

תורת המספרים האלמנטרית (‏20413‎)‏

ר

4

תורת הקודים (‏20296‎)‏ 1

ר

4

אנליזה נומרית 1 (‏20462‎)‏ 8

ר

4

תורת הגרפים (‏20295‎)‏

ר22

4

תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (‏20472‎)‏

ר

4

לוגיקה למדעי המחשב (‏20466‎)‏

ר

4

תורת המשחקים (‏20216‎)‏

ר22

4

(‏vi‎)‏ דרישות סמינריוניות – 3-0 נ"ז12

סמינר אחד במתמטיקה

מס

3-0

לימודי מדעי המחשב: 6-4 נ"ז

אחד מהקורסים:13

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏ 14

ר

6

יסודות התכנות בשפת Java (‏20478‎)‏ 15

ר

4


1

החל מסמסטר ג2016 הקורס תורת הקודים (‏20296‎)‏ נלמד בגרסה מעודכנת ומקנה 4 נ"ז ברמה רגילה. מי שלמדו את הקורס בגרסתו הקודמת שהקנתה 3 נ"ז, יצברו 1 נ"ז פחות בסעיף (‏v‎)‏, בלימודי המתמטיקה ובתכנית כולה.

2

מי שלמדו את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212, 4 נ"ז‎)‏, שאינם מוצעים עוד, יצברו בסעיף (‏i‎)‏, בלימודי המתמטיקה ובתכנית כולה 2 נ"ז פחות.

3

החל מסמסטר א2019 הופחתו נקודות הזכות בשלושה קורסים מתקדמים בסעיף (‏iv‎)‏ מ-6 נ"ז ל-4 נ"ז. סטודנטים שהחלו לימודיהם בתכנית זו לפני סמסטר א2019 יוכלו להסתפק בלפחות 6 נ"ז בסעיף (‏iv‎)‏ במקום 8 נ"ז – ויותר להם לצבור 2 נ"ז פחות בלימודי מתמטיקה ובתכנית כולה. כמו כן, סטודנטים אלה יוכלו לצבור פחות 2 נ"ז מתקדמות במתמטיקה.

4

חובה ללמוד את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ או את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212‎)‏, שאינם מוצעים עוד. צירופים אחרים מבין קורסים אלה (‏20212+20474 או 20475+20106‎)‏ אינם אפשריים.

5

לפני סמסטר ב2020 הקנה הקורס חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20229‎)‏ 6 נ"ז (‏ברמה רגילה‎)‏. מי שלמדו את הקורס לפני סמסטר זה, יצברו 1 נ"ז פחות בסעיף (‏i‎)‏, ו2 נ"ז מתקדמות פחות בתכנית כולה.

6

יש חפיפת תוכן חלקית בין הקורסים בסעיף זה.

7

לפני מסמסטר א2019 הקנה הקורס 6 נ"ז (‏ברמה מתקדמת‎)‏.

8

הקורס אנליזה נומרית 1 (‏20462, 4 נ"ז‎)‏ שאינו חובה בתכנית הוא רקע דרוש ללימוד הקורס אנליזה נומרית 2 (‏20900‎)‏ – אפשר ללמוד אותו כקורס בחירה, בסעיף (‏v‎)‏.

9

זכרו שחפיפות תוכן בין קורסים שונים (‏מאותו חוג או מחוגים שונים‎)‏ עלולות לצמצם את סך הנקודות שהם מקנים במשותף. כאשר יש חפיפה בין קורס לקורסים אחרים, הדבר מצוין בתיאורו בקטלוג הקורסים.

10

עד סמסטר ג2018 (‏כולל‎)‏ נכלל הקורס מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים (‏20297, 6 נ"ז‎)‏ ברשימה שבסעיף ב(‏v‎)‏. החל מסמסטר ב2019 הוצא הקורס מרשימה זו והוא לא יקנה עוד נקודות זכות במתמטיקה.

11

הקורס אשנב למתמטיקה (‏04101‎)‏ מיועד למתחילים.

12

מותר סמינר המקנה 3 נ"ז או סמינר מצומצם ללא ניקוד הנסמך על אחד הקורסים המקנים נ"ז מתקדמות במתמטיקה. החל מסמסטר א2021 תבוטל האפשרות לכלול סמינר ללא ניקוד בתכנית. ראו פירוט בתיאורי הקורסים הרלוונטיים.

13

בכפוף להיתר של הוועדה לאישור תכניות לימודים, מותר ללמוד קורס אחר במדעי המחשב.

14

או שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453, 3 נ"ז‎)‏ ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454, 3 נ"ז‎)‏.

15

הקורס יסודות התכנות בשפת Java (‏20478‎)‏ אינו מספיק כרקע למי שמתכוון ללמוד בעתיד קורסי המשך במדעי המחשב.

דרישות החוג בפילוסופיה

לימודי פילוסופיה: לפחות 56 נ"ז

(‏i‎)‏ לימודי יסוד: חובה – 28 נ"ז

רמה

נ"ז

בעיות בפילוסופיה של המוסר (‏10122‎)‏

פ

6

מבוא ללוגיקה (‏10703‎)‏

ר

6

פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו (‏10248‎)‏

ר

6