בוגרינו והמשך הדרך האקדמית מחקרית

אנו גאים מאוד בבוגרי ובוגרות  התוכנית שהמשיכו בדרך האקדמית לכתיבת דוקטורט ומחקר מתקדם בארץ ובעולם. לכן ביקשנו מהם לחלוק רשמים ותובנות מתקופת לימודיהם בתוכנית, ואת מה שבחרו לחלוק תוכלו לקרוא מטה.  

פתח הכל