אחראיים אקדמיים

שם קורס מס' קורס מרכז הוראה שעות קבלה טלפונית יצירת קשר דוא"ל אחראי אקדמי
אחריות תאגידית: בין אתיקה לאסטרטגיה 13012 ד"ר ירון כהן צמח  09-7781907 פרופ' ורדה וסרמן
אסטרטגיה של התפעול 13027 רון וולף 21:00-22:00 ב  09-7781507
    077-3474744
ד"ר דיאמנטה בנסון
ביטחון סוציאלי 10558 ד"ר אורלי טנא גזית ב 11:15 - 12:15  09-7781896 ד"ר רונית ויסמל-מנור
ביקורת חשבונות 10875 רו"ח דיקלה דגן סלע   רו"ח יזהר קנה
ביקורת חשבונות מתקדמת 10876 רו"ח ארנון אטיס   רו"ח יזהר קנה
בעיות מדידה בחשבונאות א 10864 רו"ח ענבל מועלם  
דוחות מאוחדים 10866 רו"ח אלון רוזן ג' 19:00-20:00  
    0545984480
דיני חוזים 10800 ד"ר ליאת נצר ב 14:30-13:30  02-6773338
    02-6773338
ד"ר דרור גולדברג
דיני תאגידים ועסקים 10877 עו"ד רונן מנשה ב 17:00 - 18:00  09-7781929 עדי הדר
דיני תאגידים למנהלים 13018 עו"ד רונן מנשה ב 17:00 - 18:00  09-7781929 עדי הדר
דינמיקה של משא ומתן 10526 דפנה בר-און אופיר ד 12:00-11:00  09-7781903 פרופ' ניצה גרי
דינמיקה של משא ומתן: מתאוריה ליישום 13017 דפנה בר-און אופיר ד 12:00-11:00  09-7781903 פרופ' ניצה גרי
היבטים משפטיים בניהול עסקים בינלאומיים 13042 עו"ד עידו לשם ה 11:00 - 16:00  09-7781923
    03-6042323
ד"ר דרור גולדברג
היסטוריה כלכלית 10933 ד"ר ירון כהן צמח  09-7781907 ד"ר דרור גולדברג
המערכת הפיננסית ושוק ההון 13033 ד"ר מני עבודי ד 15:00-16:00  
    03-5318907
ד"ר אייל להב
המשפט החוקתי של ישראל 10812 ד"ר לילך ליטור א 11:30-13:30  09-7781734 ד"ר לילך ליטור
המשפט המינהלי של ישראל 10790 עו"ד טל שרון ב 10:00-12:00  09-7781712
    052-2956908
ד"ר לילך ליטור
העדפה ובחירה חברתית 10502 שרית בוכריס א 13:00-14:00  09-7781919 פרופ' אביעד חפץ
הערכת תפקוד בארגון: התפתחות ושינוי 13039 ד"ר בתיה בן הדור א 20:45 - 21:45  
    03-9772274
ד"ר רונית ויסמל-מנור
השבחת ערך חברות 13041 רו"ח אורלי ענווה ב 08:00-10:00  
    052-2946016
פרופ' ניצה גרי
השקעות אימפקט: חדשנות חברתית וקיימות 13048 פרופ' רוני מנוס א 22:00 - 23:00  
    052-8953633
ד"ר אייל להב
התנהגות ארגונית-מיקרו 10430 ד"ר ליאור לב ג 10:00-11:00  09-7781906 פרופ' ורדה וסרמן
התנהגות ארגונית-מקרו 10434 ד"ר נועה לויכטר ב 10:00-11:00  09-7781185 פרופ' ורדה וסרמן
התנהגות צרכנים 10455 אורלי מרגלית  09-7781894 ד"ר אדית שלו סקופ
התנסות מעשית בניהול חדשנות 10857 אורטל שמיר   ד"ר אייל להב
חדשנות וחשיבה עיצובית (אנגלית) 11310 ד"ר נורית הוד ב 11:00-13:00  09-7781210
    054-2162887
פרופ' שרית מולדובן
חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול 10142 חזי ניימן בשעות הבוקר  09-7781420 ד"ר דניאל שפרוך אלפרט
חשבונאות למנהלים 13002 רו"ח שי צבאן ג 19:15-20:15  09-7781902
    050-6551519
ד"ר אפרת שוסט
חשבונאות ניהולית 10860 רו"ח יפעת שגב ה 21:00-22:00  
    02-6635555
ד"ר אפרת שוסט
חשבונאות ניהולית מתקדמת 10861 רו"ח שלומי ברטוב   פרופ' ניצה גרי
חשבונאות פיננסית מתקדמת א 10867 רו"ח יצחק נח  
חשבונאות פיננסית מתקדמת ב 10868 רו"ח יצחק נח  
חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים 10599 ד"ר חן כהן א' 10:00-12:00  09-7781899
    0507515352
פרופ' אביעד חפץ
חשיבה יצירתית שיטתית 13045 ד"ר אורי שטרנברג ו 13:00-14:00  
    052-3393104
פרופ' שרית מולדובן
יסודות החשבונאות 10280 רו"ח יעקב שקולניק ה 12:30-13:30  09-7781926 ד"ר אפרת שוסט
יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית 10708 רו"ח יעקב שקולניק ה 12:30-13:30  09-7781926 ד"ר אפרת שוסט
יסודות היזמות 13055 ד"ר אורן גיל אור  09-7781927 פרופ' יורם קלמן
יסודות השלטון המקומי 10459 ד"ר רונן בן אריה א 15:00-17:00  09-7781740
    052-3666183
ד"ר אורן שלמה
כלכלה בין-דורית 10574 ד"ר רונן בר-אל א 12:30-13:30  09-7781963 ד"ר מרדכי שורץ
כלכלה בין-לאומית ריאלית 10397 אליהו ירט ג 21:40 - 22:40  09-7781707
    050-6657348
ד"ר מרדכי שורץ
כלכלה ישומית משלבת התנסות מעשית 11304 ד"ר רונן בר-אל א 12:30-13:30  09-7781963 ד"ר מרדכי שורץ
כלכלה מוניטרית 10971 יעקב חן ציון  09-7781932 ד"ר דרור גולדברג
כלכלה ניהולית 10426 אליהו ירט ג 21:40 - 22:40  09-7781707
    050-6657348
ד"ר מרדכי שורץ
כלכלה פוליטית 10980 ד"ר רונן בר-אל א 12:30-13:30  09-7781963 ד"ר מרדכי שורץ
כלכלה ציבורית 10917 ד"ר רונן בר-אל א 12:30-13:30  09-7781963 ד"ר מרדכי שורץ
כלכלת ישראל 10954 ד"ר רונן בר-אל א 12:30-13:30  09-7781963 ד"ר מרדכי שורץ
כלכלת עבודה 10519 גליה עופר א 14:30-15:30  09-7781901 ד"ר ישי מעוז
כלכלת עסקים 13409 ד"ר אלון כהן א 9:00-10:00   פרופ' אביעד חפץ
ליווי פיננסי לעסקים זעירים ומלכ"רים 13054 פרופ' רוני מנוס א 22:00 - 23:00  
    052-8953633
ד"ר אייל להב
מבוא להנדסת מערכות למנהלים 13056 ד"ר אלכסנדר בלכמן   פרופ' יורם קלמן
מבוא ליחסי מדינה, כלכלה, ומוסר 10881 ד"ר רנן קטי יזרסקי  09-7781376 פרופ' אמיר הורוביץ
מבוא למקרוכלכלה 10126 גליה עופר א 14:30-15:30  09-7781901 ד"ר ישי מעוז
מבוא למשפט ויסודות המשפט 10835 עו"ד טל שרון ב 10:00-12:00  09-7781712
    052-2956908
ד"ר לילך ליטור
מבוא למשפט ולדיני עסקים 10836 רו"ח אורית לוי ה 13:00 - 14:00  09-7781243
    052-2682385
עדי הדר
מדיניות ציבורית 10723 ד"ר לילך ליטור א 11:30-13:30  09-7781734 ד"ר אורן שלמה
מוסר ועסקים 10523 ד"ר יקותיאל שוהם ב 11:00-12:00  09-7781905 פרופ' ורדה וסרמן
מושגי יסוד באקונומטריקה 10284 רונית טבעון ב 14:00-16:00  09-7781916
    077-7003204
ד"ר ישי מעוז
מימון עסקי רב-לאומי 13035 פרופ' רוני מנוס א 22:00 - 23:00  
    052-8953633
ד"ר אייל להב
מיסים א:הכנסות, הוצאות, ומבוא לרווחי הון 10870 ד"ר מיכאל אוסדצ'י  09-7781215 רו"ח ניסים כהן
מיסים ב: מיסוי תאגידים ורווחי הון 10871 ד"ר מיכאל אוסדצ'י  09-7781215 רו"ח ניסים כהן
מיסים ד: מס ערך מוסף ומיסוי מקרקעין 10873 רו"ח אוהד עמרם   רו"ח ניסים כהן
מכרזים ושווקים אלקטרוניים 10949 שרית בוכריס א 13:00-14:00  09-7781919 פרופ' ריקה גונן
מנהיגות בארגונים 13023 ד"ר אורלי טנא גזית ב 11:15 - 12:15  09-7781896 פרופ' ורדה וסרמן
מערכות מידע תחרותיות-אסטרטגיות 10596 אורלי וייסר   פרופ' ניצה גרי
מקרו כלכלה א 10793 אריק פופקו א 21:00-19:00  09-7781897 ד"ר ישי מעוז
מקרו כלכלה ב 10794 רונית טבעון ב 14:00-16:00  09-7781916
    077-7003204
ד"ר ישי מעוז
מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים 91415 דניאל רוטנברג ה 17:00-15:00  09-7781349
    050-5424845
פרופ' ריקה גונן
נושאים נבחרים בהתנהגות צרכנים 13013 ד"ר מיכל סר ד 8:15-9:15  09-7780941
    052-3228052
פרופ' שרית מולדובן
ניהול אסטרטגי 10908 ד"ר עומרי מורג ו 09:00 - 10:00  09-7781659
    054-2332111
פרופ' יורם קלמן
ניהול אסטרטגי של מערכות מידע: מהפכה 4.0 13006 אמיר וינר ה 17:00-18:00  09-7780949 פרופ' ניצה גרי
ניהול הפרסום 10344 אתי וידל-אברהם ב 11:00-12:00  09-7781898 פרופ' שרית מולדובן
ניהול השיווק 10281 אורלי מרגלית  09-7781894 ד"ר אדית שלו סקופ
ניהול התפעול 1 10687 רון וולף 21:00-22:00 ב  09-7781507
    077-3474744
ד"ר דיאמנטה בנסון
ניהול התפעול 2 10688 ד"ר רן אתגר ד 18:00 - 19:00  09-7781915
    052-8695155
ד"ר דיאמנטה בנסון
ניהול התפעול בארגון 13034 רון וולף 21:00-22:00 ב  09-7781507
    077-3474744
ד"ר דיאמנטה בנסון
ניהול והתנהגות ארגונית 13004 ד"ר חנה אורנוי ו 13:00-14:00  09-7781930
    052-8976821
פרופ' ורדה וסרמן
ניהול טכנולוגיה וחדשנות 10777 ד"ר דליה ולן ב 11:00-12:00  09-7782032 פרופ' יורם קלמן
ניהול משאבי אנוש 10279 סיגל ספיר ד 14:00-15:00  09-7781910 פרופ' ורדה וסרמן
ניהול פיננסי 13005 שרון שפרן ב 12:30-14:00  09-7781920 ד"ר אייל להב
ניהול פרויקטים למינהל עסקים 13032 פרופ' ברוך קרן א 17:00-18:00  09-7781913
    054-6964001
פרופ' יורם קלמן
ניהול קשרי לקוחות: CRM 13052 ד"ר עירית ניצן ג 20:30 - 21:30  09-7781895 פרופ' שרית מולדובן
ניהול רזה של מיזמי הזנק וחברות הזנק 13057 ד"ר אורן גיל אור  09-7781927 פרופ' יורם קלמן
ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות 13008 רו"ח שחר הלל  09-7781924 פרופ' ניצה גרי
ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות 10862 רו"ח שחר הלל  09-7781924 פרופ' ניצה גרי
סוגיות עכשוויות בניהול משאבי אנוש 13904 ד"ר רינת ליפשיץ  09-7781917 ד"ר רונית ויסמל-מנור
סמינריון תזה 13099 ד"ר אדית שלו סקופ  09-7781885 ד"ר אדית שלו סקופ
עובדים, מעסיקים ומה שביניהם 13053 ד"ר אסף בונדי ה  09-7780838 ד"ר רונית ויסמל-מנור
עקרונות האקונומטריקה (אנגלית) 10887 מר מיכאל גורקוב   ד"ר דרור גולדברג
עקרונות ועיקרים במיסוי הכנסה 13036 רו"ח שגיא גרשגורן ג 14:30 - 15:50  09-7781962
    050-9851142
רו"ח ניסים כהן
פני העוני: היבטים חברתיים וכלכליים 10992 ד"ר תמיר ארז א 09:00-11:00  09-7781875
    02-6773320
פרופ' אביעד חפץ
קורס הכנה לבחינת "פטור" בהנהלת חשבונות 91440 רו"ח דימה פנטליס ב 08:00-09:00  09-7781414
    054-6979979
פרופ' ניצה גרי
רגולציה - מתאוריה למעשה 10957 ד"ר איתי אליאב   פרופ' ארז צפדיה
רגולציה - סמינר מחקר 10982 ד"ר איתי אליאב   פרופ' ארז צפדיה
רגשות בארגונים 13902 ד"ר תמיר ארז א 09:00-11:00  09-7781875
    02-6773320
פרופ' ורדה וסרמן
שיווק 13003 ד"ר רינת שאנן-סצ'י א 16:00-17:00  09-7781921
    036438937
פרופ' שרית מולדובן
שיווק מבוסס דאטה 11303 ד"ר נורית הוד ב 11:00-13:00  09-7781210
    054-2162887
פרופ' שרית מולדובן
שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה 10522 ד"ר רותם פיק ה 10:00-12:00  09-7781437 ד"ר עידו לויתן
תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי 10960 ד"ר תמיר ארז א 09:00-11:00  09-7781875
    02-6773320
פרופ' אביעד חפץ
תורת המחירים א 10627 שרית בוכריס א 13:00-14:00  09-7781919 פרופ' אביעד חפץ
תורת המחירים ב 10628 שרית בוכריס א 13:00-14:00  09-7781919 פרופ' אביעד חפץ
תורת המחירים ג 10629 רונית טבעון ב 14:00-16:00  09-7781916
    077-7003204
פרופ' אביעד חפץ
תורת המימון 10230 שרון שפרן ב 12:30-14:00  09-7781920 ד"ר אפרת שוסט
תורת המשחקים - יישומים לניהול 13044 ד"ר חן כהן א' 10:00-12:00  09-7781899
    0507515352
פרופ' אביעד חפץ
תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע 10645 מיכל בן דוד ה 09:00-10:00  09-7782149 פרופ' ניצה גרי
תקשורת שיווקית משולבת ופרסום 13014 ד"ר נורית הוד ב 11:00-13:00  09-7781210
    054-2162887
פרופ' שרית מולדובן
תרבות וארגונים 10566 ד"ר דנה גרוסוירט קחטן ד 11:00-13:00  09-7781743 פרופ' זאב רוזנהק