לימודי תואר ראשון

  תואר ראשון בניהול (חד-חוגי)
  חוג בניהול לשילוב בתואר דו-חוגי או כחוג לאחר תואר

תכניות לתארים דו-חוגיים עם החוג בניהול והחוגים:

נוסף על הצירופים הרשומים למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר דו-חוגי המשלב את החוג בניהול עם חוג אחר שאינו כלול ברשימה.
אישור הבקשה אינו מובטח.
  תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה

חטיבות לשילוב:

 •  יחסים בין-לאומיים
 •  משפט ציבורי
 •  משפט עסקי
 •  חשבונאות
 •  המקרא ועולמו
 •  מתמטיקה
 •  פסיכולוגיה
 •  סוציולוגיה
 •  מדע המדינה
 •  תקשורת
 •  חינוך
 •  כלכלה
 •  היסטוריה
 •  פילוסופיה
 •  מדעי היהדות
 •  אמנויות
 •  לוגיסטיקה
 •  מדעי הטבע
 •  כימיה
 •  גיאולוגיה
 •  מדעי כדור הארץ
 •  ספרות
 •  מדעי הלמידה
 •  מנהיגות ושינוי חברתי
 •  ניהול משאבי אנוש
 •  מוסיקה
 •  לימודי אפריקה
 •  מדעי המחשב - מערכות ויישומים
 •  מדיניות ציבורית
 •  לימודי שדה
 •  תאית-מולקולרית
 •  בלשנות
 •  שאר רוח
 •  לימודי דתות
 •  חינוך מיוחד
 •  הוראה
 •  קולנוע
נוסף על החטיבות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון בניהול עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה.
אישור הבקשה אינו מובטח.
  תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול
  חטיבה בניהול לשילוב בתארים חד-חוגיים

תכניות לתארים חד-חוגיים עם חטיבה בניהול:

נוסף על התכניות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד תכנית המשלבת את החטיבה בניהול עם תואר חד-חוגי או תחומי אחר שאינו כלול ברשימה (בתנאי שמדובר בתואר המאפשר לימודי חטיבה).
אישור הבקשה אינו מובטח.
  חטיבה במשפט עסקי לשילוב בתארים חד-חוגיים

תכניות לתארים חד-חוגיים עם חטיבה במשפט עסקי:

נוסף על התכניות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד תכנית המשלבת את החטיבה במשפט עסקי עם תואר חד-חוגי או תחומי אחר שאינו כלול ברשימה (בתנאי שמדובר בתואר המאפשר לימודי חטיבה).
אישור הבקשה אינו מובטח.
  חטיבה בלוגיסטיקה לשילוב בתארים חד-חוגיים

תכניות לתארים חד-חוגיים עם חטיבה בלוגיסטיקה:

נוסף על התכניות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד תכנית המשלבת את החטיבה בלוגיסטיקה עם תואר חד-חוגי או תחומי אחר שאינו כלול ברשימה (בתנאי שמדובר בתואר המאפשר לימודי חטיבה).
אישור הבקשה אינו מובטח.
  חטיבה בניהול משאבי אנוש לשילוב בתארים חד-חוגיים

תכניות לתארים חד-חוגיים עם חטיבה בניהול משאבי אנוש:

נוסף על התכניות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד תכנית המשלבת את החטיבה בניהול משאבי אנוש עם תואר חד-חוגי או תחומי אחר שאינו כלול ברשימה (בתנאי שמדובר בתואר המאפשר לימודי חטיבה).
אישור הבקשה אינו מובטח.
תכניות נוספות שיכולות לעניין אותך

מתכונות לימודים

מתכונת חד-חוגית
תכנית המתרכזת בנושא אחד בהיקף רחב.
מתכונת דו-חוגית
תכנית המשלבת שני חוגים, כל אחד מהם בהיקף של כמחצית מהתואר 60 נ"ז לפחות. הדרישות לתואר הדו-חוגי מורכבות בדרך כלל מלימודי תשתית המשותפים לשני החוגים. מהדרישות של כל חוג בנפרד ולעתים יש גם דרישות ייחודיות לשילוב.
תואר תחומי
תואר באחד מתחומי הלימודים - במדעי הרוח והחברה, במדעי החברה והרוח, במדעי הרוח, במדעי החברה או במדעים. דרישות הלימודים לתארים אלה הן בעלות אופי כללי ומותירות מרחב בחירה נרחב.
חטיבה
תכנית בהיקף קטן , בדרך כלל של 24 -  36 נ"ז, שמתרכזת בנושא אחד וניתנת לשילוב עם חלק מהתכניות החד-חוגיות הקיימות ללימודים לקראת תואר חד-חוגי עם לימודי חטיבה.
תכנית לימודים מובנית
תכנית לימודים מובנית ללימודים במשך 3 – 4 שנים, שבה מוגדרים מראש מקבצי קורסים לכל סמסטר עד לסיום הלימודים לתואר.
מסלול
מקבץ קורסים בהיקף של 20 - 40 נ"ז, המתמקד בנושא מסוים הכלול בתכנית.