לימודי תואר ראשון

  תואר ראשון בניהול (חד-חוגי)
  חוג בניהול לשילוב בתואר דו-חוגי או כחוג לאחר תואר

תכניות לתארים דו-חוגיים עם החוג בניהול והחוגים:

נוסף על הצירופים הרשומים למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר דו-חוגי המשלב את החוג בניהול עם חוג אחר שאינו כלול ברשימה.
אישור הבקשה אינו מובטח.
  תואר ראשון בניהול עם לימודי חטיבה

חטיבות לשילוב:

 •  אמנויות
 •  תאית-מולקולרית
 •  בלשנות
 •  גיאולוגיה
 •  הוראה
 •  היסטוריה
 •  חינוך
 •  חינוך מיוחד
 •  חשבונאות
 •  יחסים בין-לאומיים
 •  מנהיגות ושינוי חברתי
 •  כימיה
 •  כלכלה
 •  לוגיסטיקה
 •  לימודי אפריקה
 •  לימודי שדה
 •  מדיניות ציבורית
 •  מדע המדינה
 •  מדעי הטבע
 •  מדעי היהדות
 •  מדעי הלמידה
 •  מדעי המחשב - מערכות ויישומים
 •  מדעי כדור הארץ
 •  מוסיקה
 •  מקרא ועולמו
 •  משפט עסקי
 •  משפט ציבורי
 •  מתמטיקה
 •  ניהול משאבי אנוש
 •  סוציולוגיה
 •  ספרות
 •  פילוסופיה
 •  פסיכולוגיה
 •  קולנוע
 •  שאר רוח
 •  תקשורת
 •  מוסיקה
נוסף על החטיבות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון בניהול עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה.
אישור הבקשה אינו מובטח.
  תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת ניהול
  חטיבה בניהול לשילוב בתארים חד-חוגיים

תכניות לתארים חד-חוגיים עם חטיבה בניהול: