חטיבה בניהול

30 נ"ז, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות.

חובה – 24 נ"ז מבין הקורסים:

רמה

נ"ז

התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏ 1

ר

6

התנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏ 1

ר

6

ניהול השיווק (‏10281‎)‏

ר

6

תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים (‏10230‎)‏

ר

6

יסודות החשבונאות (‏10280‎)‏

ר

6

ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏10777‎)‏ 2

ר

6

בחירה – 6 נ"ז מתקדמות

קורס מתקדם בניהול3

מ

6


1

מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏ לפני סמסטר ב2018 הקורס ייחשב להם במסגרת לימודי החובה בחטיבה, והם מנועים מלימוד שני הקורסים: התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏ והתנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏.

2

הקורס ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏10777‎)‏, הוא חובה לסטודנטים שהחלו את לימודיהם מסמסטר א2015 ואילך. סטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני סמסטר א2015, שלמדו או ילמדו את הקורס תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏10645‎)‏, הקורס, ייחשב להם במסגרת לימודי החובה בחטיבה בניהול במקום הקורס ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏10777‎)‏.

3

לתואר בסוציולוגיה עם לימודי חטיבה, חובה לבחור את הקורס המתקדם שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (‏10901‎)‏ או ביטחון סוציאלי (‏10558‎)‏. סטודנטים הלומדים לתואר בפסיכולוגיה עם חטיבה בניהול יכולים ללמוד את הקורס פסיכולוגיה של משא ומתן (‏10973‎)‏ במסגרת התכנית בפסיכולוגיה, או את הקורס דינמיקה של משא ומתן (‏10526‎)‏ במסגרת החטיבה בניהול, אך אין ללמוד את שניהם.